Login
Hoofd menu

Moe? Veranderen geeft energie!

verandermoeDe wereld wordt steeds sneller en we zijn virtueel dichterbij elkaar dan ooit. Onder invloed van elkaar, en zeker ook onder invloed van laagconjunctuur, is het zaak bedrijfsprocessen zodanig aan te passen dat we kunnen blijven concurreren; gemeenplaatsen inmiddels.

Veranderingen dus. Veel bedrijven menen dat het veranderen van toestand A naar toestand B een project is. De meetbare zaken worden gekwantificeerd. Aan het eind van het project blijkt dat toestand B niet haalbaar is, toestand C eigenlijk wenselijker was en, omdat er voorbijgegaan is aan menselijke aspecten, er grote weerstand is gegroeid bij het personeel.

Filosofen als Heraclitus, Plato, Nietzsche en Sartre, om er zo een paar te noemen, schreven al over veranderingen. Verandering is onlosmakelijk verbonden met tijd. Goed bezien bestaat er zelfs geen tijd zonder dat er een verandering in plaatsvindt. Alles is elk moment in verandering, er is altijd iets dat geactualiseerd is en dat de dingen doet bewegen. De werkelijkheid is een onophoudelijk 'worden' of 'gebeuren,' ook wel aangeduid met panta rhei; alles stroomt.

Natuurlijk verandert in projectenland niet elke seconde de werkelijkheid, dit zou élk project doen mislukken immers. Maar erg vaak blijkt dat de wereld zodanig veranderd is dat er na het beëindigen van een project er eigenlijk behoefte is aan een nieuw project. Veel misverstanden ontstaan omdat bedrijven ervan uitgaan dat ze er weer een tijdje tegen kunnen na een verandertraject. Maar de mondiale markt wordt steeds dynamischer en verandert continu. Daarmee worden dus veranderingen, ook voor bedrijven, continu.

Door een continu veranderende omgeving is het zaak om het bedrijf zo in te richten dat je dynamisch mee kan veranderen. Flexibiliteit in je organisatie brengen. In je processen. In je personeelsbestand. In je product-of dienstenrange. Belangrijk hierbij is om niet te willen veranderen óm het veranderen, dus niet alleen veranderen om het mee willen doen

Met de juiste definities lukt het meestal wel om de bedrijfsprocessen te veranderen. Ten aan zien van veranderingen wordt echter steeds vaker gesproken over de menselijke factor; zoals gezegd mislukken veranderingen vaak doordat het personeel weerstand biedt tegen de veranderingen. Het personeel is dan 'verandermoe.' Veranderen is daarmee nog niet hetzelfde als gemotiveerd veranderen. Gemotiveerd veranderen kan middels een pistool op het hoofd van de medewerker, maar beter is een verandering met draagvlak te introduceren.

Wil je zinnig veranderen, mét draagvlak binnen je organisatie, zul je eerst moeten begrijpen waar het bedrijf al goed in is en welke motivaties binnen het bedrijf een belangrijke rol spelen. Dit klinkt paradoxaal, omdat het bedrijf al bestaansrecht heeft bewezen in het verleden. Toch is dit begrip er niet altijd en is noodzakelijk om te kunnen bepalen waar je moet bewegen. De kunst is om zaken die al goed gaan, en die zeer gemotiveerd worden uitgevoerd, zo min mogelijk of behoedzaam te veranderen.

Vaak begrijpt het bedrijf enerzijds niet goed welke drijfveren mensen in gang zetten, ze hebben zich er simpelweg niet in verdiept. Ook zijn mensen trots op bepaalde kerntaken of producten en voelen minder identificatie met het bedrijf als er aan wordt gesleuteld.

Maar vaak is het mogelijk dat mensen al vóór de verandering gedemotiveerd zijn; ze zijn jarenlang werkzaam in dezelfde functie en willen niet meer afwijken van jarenlange routines, die een schijnveiligheid hebben gecreëerd. Eigenlijk zijn het notoire tegenstanders van wat voor verandering dan ook. Als bedrijf pluk je dan zure vruchten, omdat je niet tijdig hebt geïnvesteerd in je mensen.

Anderzijds is het vreemd dat we voor een bedrijf werken en niet willen begrijpen dat het bedrijf moet veranderen om te overleven. Dat het geen managementspel is of dat besparingen belanden in de portemonnee van de directeur. De notoire mopperkonten, die vaak een groot netwerk hebben binnen het bedrijf, gebruiken hun invloed om mensen mee te krijgen in hun aversie tegen veranderingen. Mensen waarbij je je soms moet afvragen of ze nog wel bij het bedrijf passen.

Veranderen moet. Stilstaan is achteruitgang in de dynamische mondiale markt. Goed kijken naar de wereld om je heen, kansen willen zien en benutten. De conclusie is dat veranderen begint met communiceren binnen alle geledingen van een bedrijf, met als doel elkaar te leren kennen. De kerncompetenties binnen het bedrijf, de menselijke aard van het personeel, de groepsdynamiek, de trots en de drijfveren naar boven halen. Essentieel om gezamenlijk veranderingen te laten slagen, die nu eenmaal nodig zijn om te overleven. Dan wordt je er ook niet moe van, maar geeft het juist energie, omdat je samen bouwt aan vooruitgang.

Verandermoe is uit. Beweeg mee!


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Gerard Jans
Geschreven door Gerard Jans
Top Blogger
bloggen lb > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
bloggen lmb > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

ganzenformatie_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Ik sta langs de lijn bij het voetbal van mijn zoontje. Het is nog een bescheiden niveau. Gemoedelijk kijk ik toe hoe de gehele groep jongetjes en grande
busy-person_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Inleiding Project- en changemanagement stammen uit een tijd dat de wereld groot was en de markt redelijkerwijs stabiel. Een bedrijf was in een duidelijke
CorporateTeamBuilding_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Boeken staan er vol van. Verhandelingen over teamwerk, leiderschapsstijlen en krachten in organisaties, die leiden tot goede prestaties. Gelukkig. Op
AuthentiekeLeidersEchteLeiders_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
De tijd van leiders die het klappen van de zweep hanteren bij ongehoorzaamheid is voorbij. In ieder geval formeel. Te vaak zien we nog 'bullying' praktijken
sollicitatie_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Zwarte, krakende schoenen, voorzien van een glimmende weerspiegeling van deugdzaamheid. Het donkerblauwe pak is nog stijf van nieuwigheid. Het overhemd
Boekpresentatie2_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
andersveranderen_*_
De volgende prachttekst (ook te vinden op de site van de NSvP; de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek: 'Anders veranderen volgens Thijs Homan') van
lsiziekenhuis_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
In reactie op de blogs over zelfsturing en zelforganisatie deel ik graag dit inspiratieblog, gelezen op de website van Kessels & Smit, The Learning
goodevil_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
Een van de dingen waar ik geen rust in kan vinden, en me dus niet in kan be-rusten, is de ellende die mensen elkaar bewust en onbewust aandoen: in organisaties,
nlsamenhang-1_*_ > Moe? Veranderen geeft energie! | leiderschap
In mijn werken met dialoog ga ik er van uit dat de verbinding die mensen vaak zoeken er al is, maar dat deze verbinding (omdat hij weinig of niet gebruikt

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.