Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' Geschreven door Maaike Huisman. Onlangs had ik een gespek met drie vakgenoten over empowerment. Tijdens het geprek gebeurde iets opmerkelijks. In plaats van gestimuleerd, voelde ik mij geremd in mijn kracht. Het is evident dat empowerment niet zomaar een ‘kunstje’ is. Toch investeren veel bedrijven in empowerment. Maar heeft dat wel het gewenste effect? Peter Senge, Scharmer, Jaworksi en Flowers beschrijven in hun boek Presence de weg waarlangs diepgaande verandering plaatsvindt. Een van hun opvattingen is dat transformationele verandering alleen kan ontstaan als men in staat is afstand te nemen van het systeem waarin men leeft. Organisaties willen met empowerment leidinggevenden leren loslaten zodat zij ruimte kunnen bieden aan nieuwe inzichten en opvattingen. Maar is dat wel te leren in een omgeving waarin controle een belangrijke rol inneemt? De manier om eigen kracht te benutten is het accepteren van wat er is, ongepland en onvoorzien. Senge spreekt van ‘zien met het hart’. Deze wijze van kijken kan per definitie niet worden georganiseerd. Immers, het hart laat zich niet sturen. En dat is maar goed ook. Maar wat kunnen organisaties dan wel doen om empowerment te vergroten? Verschil doet bewegen Aan de ene kant zoeken bedrijven bondgenoten die zich aangesproken voelen door de organisatiemissie. Aan de andere kant zoeken ze andersdenkenden die creativiteit en innovatie stimuleren. Iedere groep is gebaat bij verschil. Verschil doet bewegen. Toch organiseren bedrijven de aanname van personeel rondom kerncompetenties. Selectie bij de poort geschiedt vanuit overeenkomsten. Het systeem van de organisatie wordt hierdoor in stand gehouden. Voor de versterking van het groepsgevoel is dat een goede zaak. Echter, voor het bereiken van een diepgaande verandering werkt het belemmerend. Andersdenkenden kunnen zich – als ze al zijn toegelaten - buitenstaander voelen. In de praktijk zijn dit vaak de medewerkers die besluiten om als ZZP’er verder te gaan. Talent gaat hierdoor verloren en empowerment wordt een halt toe geroepen. Organisaties zouden nieuwe medewerkers vanuit een systeembril moeten bekijken. Dat stelt ze in staat om de contradictie te benutten voor creativiteit, innovatie en dynamiek. Systemisch besef Mensen maken onderdeel uit van een groter geheel. Peter Senge spreekt van ‘seeing from the whole’. Niet het individuele handelen staat centraal, maar het systemische patroon dat mensen gezamenlijk creëeren. Organisaties functioneren vanuit een patroon. Dat patroon wordt in stand houden doordat beleid, maatregelen en activiteiten steeds opnieuw vanuit het bestaande systeem worden opgesteld en uitgevoerd. Ook empowement komt op de agenda vanuit het bekende systeem. Hoe kan groei van eigen kracht ontstaan als het begrenst wordt door kaders van het systeem waarin de organisatieleden vastzitten? Deze vraag slaat de spijker op zijn kop. Investeringen in persoonlijke ontwikkeling en individueel functioneren hebben een beperkte impact op het organisatieresultaat. Alleen als het geheel wordt aangepsroken, kan integrale verandering plaatsvinden. Empowerment vraagt derhalve om meer dan coaching, leiderschap en cultuurinterventies. Het vereist het vermogen om los te komen van bestaande paradigma’s. Alleen dan kan daadwerkelijke kracht aan het licht komen. Rol van HR Als het over empowerment gaat, gaat het ook over HR. Wat kan HR doen om empowerment te verhogen? De laatste tijd krijgt HR vooral aandacht vanuit evidence-based HR en HRanalytics. De beroepsgroep moet verzakelijken en data benutten. Eens! Echter, als het gaat om het aanboren van talent en het vergroten van (persoonlijke) kracht, is data niet het aangewezen middel voor realisatie. Wat dan wel? HR is opgeleid om vanuit een mensgerichte visie naar organisaties te kijken. Mensen zijn geen machines. Ze zijn niet voorgeprogrammeerd en niet voorspelbaar. En belangrijker, ze beschikken naast analytische vaardigheden over een schat aan waarde vanuit intuïtie en gevoel. Die hebben we niet voor niets gekregen. Het geeft signalen af over kansen en gevaar. De kunst is om deze signalen te herkennen, er op te vertrouwen en ze nuttig te maken. Bij dit laatste zijn analytische en praktische vaardigheden aan zet. Maar in de signaleringsfase komt men tot de beste inzichten als intuïtie en gevoel de ruimte krijgen. Organisaties zouden meer ruimte moeten geven aan de intuïtieve menselijke bron. HR kan daar een voortrekkersrol in pakken. Meerwaarde van empowerment De lastigheid bij thema’s als empowerment is dat het niet of nauwelijks meetbaar is. De driver om empowerment te stimuleren komt lang niet altijd voort uit sociale overtuigingen. In een commerciële context is geld een van de belangrijkste drivers. Het is een voorwaarde om te kunnen (over)leven in de huidige maatschappij. Het belang van geld beperkt in zekere zin het vermogen van empowerment. Empowerment ontstaat in een toestand waarin het tastbare niet ter zake doet. Concrete en tastbare zaken belemmeren de transformationele groei. Heeft het dan wel zin om empowerment na te streven in een organisatiecontext? Jazeker, want werken vanuit eigen kracht leidt aantoonbaar tot een hogere productiviteit. En dat is een voordeel voor de organisatie. Daarnaast wordt maatschappelijk bewustzijn steeds belangrijker. Empowerment draagt bij aan een betere samenleving waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. HR zal de meerwaarde aantoonbaar moeten maken. Niet vanuit aannames en veronderstellingen, maar vanuit concreet onderzoek naar verbanden tussen o.a. passie en productiviteit, bevlogenheid en verzuim en tussen talentmanagement en medewerkertevredenheid. .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Empowerment is niet zomaar een 'kunstje'

krachtOnlangs had ik een gespek met drie vakgenoten over empowerment. Tijdens het geprek gebeurde iets opmerkelijks. In plaats van gestimuleerd, voelde ik mij geremd in mijn kracht. Het is evident dat empowerment niet zomaar een ‘kunstje’ is. Toch investeren veel bedrijven in empowerment. Maar heeft dat wel het gewenste effect?

Peter Senge, Scharmer, Jaworksi en Flowers beschrijven in hun boek Presence de weg waarlangs diepgaande verandering plaatsvindt. Een van hun opvattingen is dat transformationele verandering alleen kan ontstaan als men in staat is afstand te nemen van het systeem waarin men leeft. Organisaties willen met empowerment leidinggevenden leren loslaten zodat zij ruimte kunnen bieden aan nieuwe inzichten en opvattingen. Maar is dat wel te leren in een omgeving waarin controle een belangrijke rol inneemt? De manier om eigen kracht te benutten is het accepteren van wat er is, ongepland en onvoorzien. Senge spreekt van ‘zien met het hart’. Deze wijze van kijken kan per definitie niet worden georganiseerd. Immers, het hart laat zich niet sturen. En dat is maar goed ook. Maar wat kunnen organisaties dan wel doen om empowerment te vergroten?

Verschil doet bewegen

Aan de ene kant zoeken bedrijven bondgenoten die zich aangesproken voelen door de organisatiemissie. Aan de andere kant zoeken ze andersdenkenden die creativiteit en innovatie stimuleren. Iedere groep is gebaat bij verschil. Verschil doet bewegen. Toch organiseren bedrijven de aanname van personeel rondom kerncompetenties. Selectie bij de poort geschiedt vanuit overeenkomsten. Het systeem van de organisatie wordt hierdoor in stand gehouden. Voor de versterking van het groepsgevoel is dat een goede zaak. Echter, voor het bereiken van een diepgaande verandering werkt het belemmerend. Andersdenkenden kunnen zich – als ze al zijn toegelaten - buitenstaander voelen. In de praktijk zijn dit vaak de medewerkers die besluiten om als ZZP’er verder te gaan. Talent gaat hierdoor verloren en empowerment wordt een halt toe geroepen. Organisaties zouden nieuwe medewerkers vanuit een systeembril moeten bekijken. Dat stelt ze in staat om de contradictie te benutten voor creativiteit, innovatie en dynamiek.

Systemisch besef

Mensen maken onderdeel uit van een groter geheel. Peter Senge spreekt van ‘seeing from the whole’. Niet het individuele handelen staat centraal, maar het systemische patroon dat mensen gezamenlijk creëeren. Organisaties functioneren vanuit een patroon. Dat patroon wordt in stand houden doordat beleid, maatregelen en activiteiten steeds opnieuw vanuit het bestaande systeem worden opgesteld en uitgevoerd. Ook empowement komt op de agenda vanuit het bekende systeem. Hoe kan groei van eigen kracht ontstaan als het begrenst wordt door kaders van het systeem waarin de organisatieleden vastzitten? Deze vraag slaat de spijker op zijn kop. Investeringen in persoonlijke ontwikkeling en individueel functioneren hebben een beperkte impact op het organisatieresultaat. Alleen als het geheel wordt aangepsroken, kan integrale verandering plaatsvinden. Empowerment vraagt derhalve om meer dan coaching, leiderschap en cultuurinterventies. Het vereist het vermogen om los te komen van bestaande paradigma’s. Alleen dan kan daadwerkelijke kracht aan het licht komen.

Rol van HR

Als het over empowerment gaat, gaat het ook over HR. Wat kan HR doen om empowerment te verhogen? De laatste tijd krijgt HR vooral aandacht vanuit evidence-based HR en HRanalytics. De beroepsgroep moet verzakelijken en data benutten. Eens! Echter, als het gaat om het aanboren van talent en het vergroten van (persoonlijke) kracht, is data niet het aangewezen middel voor realisatie. Wat dan wel? HR is opgeleid om vanuit een mensgerichte visie naar organisaties te kijken. Mensen zijn geen machines. Ze zijn niet voorgeprogrammeerd en niet voorspelbaar. En belangrijker, ze beschikken naast analytische vaardigheden over een schat aan waarde vanuit intuïtie en gevoel. Die hebben we niet voor niets gekregen. Het geeft signalen af over kansen en gevaar. De kunst is om deze signalen te herkennen, er op te vertrouwen en ze nuttig te maken. Bij dit laatste zijn analytische en praktische vaardigheden aan zet. Maar in de signaleringsfase komt men tot de beste inzichten als intuïtie en gevoel de ruimte krijgen. Organisaties zouden meer ruimte moeten geven aan de intuïtieve menselijke bron. HR kan daar een voortrekkersrol in pakken.

Meerwaarde van empowerment

De lastigheid bij thema’s als empowerment is dat het niet of nauwelijks meetbaar is. De driver om empowerment te stimuleren komt lang niet altijd voort uit sociale overtuigingen. In een commerciële context is geld een van de belangrijkste drivers. Het is een voorwaarde om te kunnen (over)leven in de huidige maatschappij. Het belang van geld beperkt in zekere zin het vermogen van empowerment. Empowerment ontstaat in een toestand waarin het tastbare niet ter zake doet. Concrete en tastbare zaken belemmeren de transformationele groei. Heeft het dan wel zin om empowerment na te streven in een organisatiecontext? Jazeker, want werken vanuit eigen kracht leidt aantoonbaar tot een hogere productiviteit. En dat is een voordeel voor de organisatie. Daarnaast wordt maatschappelijk bewustzijn steeds belangrijker. Empowerment draagt bij aan een betere samenleving waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. HR zal de meerwaarde aantoonbaar moeten maken. Niet vanuit aannames en veronderstellingen, maar vanuit concreet onderzoek naar verbanden tussen o.a. passie en productiviteit, bevlogenheid en verzuim en tussen talentmanagement en medewerkertevredenheid.


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Maaike Huisman
Geschreven door Maaike Huisman
Top Blogger
bloggen lb > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
bloggen lmb > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

stilstandisachteruitgang2_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Er zijn van die perioden waarin vooruitgang onmogelijk lijkt. Het is alsof de tijd even stilstaat. Je wilt vooruit maar het lukt niet. Het ontbreekt je
dieptehechting_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Diepteverandering heeft twee kenmerken: het komt onverwachts en je hebt er geen controle over. In mijn werkende leven ben ik een aantal keer overvallen
zelfsturing-verbinding_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
In de blog Less Chiefs more Indians beschrijft Yvonne van Duuren op inspirerende wijze de paradox tussen zelfsturing en leiderschap. Organisaties
Holacratie_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Zappos, een Amerikaanse online schoenverkoper, is overgegaan op een organisatie zonder management. Het bedrijf heeft afscheid genomen van formele leidinggevende
Ijsberg-tekst_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
  Talent zus, talent zo……. De term ‘talent’ wordt als gevolg van schaarste aan hoogopgeleid personeel en vergrijzing op de arbeidsmarkt steeds
Boekpresentatie2_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
lostatsea_*_
Zowel over leiderschap als zelfsturende teams wordt veel nagedacht en geschreven. Het lijken eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille te zijn. Waarom?
hond-leren_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Ik heb een hond. Om preciezer te zijn, een eigenwijs straatschoffie.   Wanneer ik met Oskar ga wandelen en ik ga een kant op die hij niet wil, zet
Wrijving_geef_glans_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Waar mensen samenwerken ontstaat vroeg of laat gedoe. Niets mis mee; een beetje wrijving geeft immers glans! Het wordt pas vervelend als de glans plaats
Beeld_blog_luisteren_*_ > Empowerment is niet zomaar een 'kunstje' | leiderschap
Leiders doen er verstandig aan goed te luisteren. Zowel vanuit respect en betrokkenheid naar degenen met wie zij werken, als om verbinding en commitment
mier_*_
Organisatieverandering, invoering van nieuwe werkwijzen, kwaliteitsverbetering, professionalisering, meer kennisdelen en samenwerken…. we hebben er allemaal

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×