Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! De dialoog over Samensturing, deel 6 Geschreven door Joop Boukes. In deel 6 van dit blog zou ik willen beginnen met de vraag van Ruud die hij stelt nav deel 2 van het blog. Hierin vraagt hij: “Dialoog, samensturing en verbinding zijn voor mij zaken die mijn aandacht hebben. Volgens mij kan onze maatschappij zonder niet afdoende functioneren. Aan de andere kant zie ik een steeds belangrijke rol voor het internet en social media als met name verbinder en verspreider van 'nieuws', meningen en opvattingen. Hoe zorg / borg je op deze snel opkomende (deels anonieme) media voor verbinding en dialoog?” Voor mij is dialoog ontmoeten en dat kan deels via de digitale snelweg zoals hier in het blog ook gebeurt. De dialoog zoals ik vanuit Mens in Dialoog voorsta kan alleen binnen een life-ontmoeting ontstaan. Echt luisteren en iemand begrijpen kan alleen als je in werkelijk contact bent met de ander(en). Echt luisteren doe je met al je zintuigen, zeg ik altijd, en sensitief zijn voor wat iemand zegt met wat hij zegt lukt beter als je de ander ook ziet. Zelf heb ik meerdere malen geprobeerd een digitale dialoog op te starten (ook met dialoog-liefhebbers als ik) maar allemaal bleven ze steken in een paar korte blogreacties. Ook binnen lerende leiders is het aantal bezoeken vele malen groter dan de reacties op blogs. Dialoog werkt als mensen bij elkaar zijn. De digitale dialoog als aanzet tot een echte ontmoeting is reëler. Precies wat we beogen met deze blogreeks richting Lerende Leiders Live. Ik kijk nu al uit naar de ontmoetingen van die dag. Wat betreft de gevaarlijke dialoog moet ik helaas constateren dat deze nog vaak voorkomt. Deels uit onwetendheid, maar ook soms bewust met manipulatieve doeleinden ingezet. De gevaren daarvan heb ik eerder in een blog uitgelegd: De gevaarlijke dialoogRianca, je geeft aan dat de gevaarlijke dialoog kortgezegd een dialoog waarin de sfeer van wederkerigheid wordt neergezet, terwijl het in werkelijkheid eenrichtingsverkeer is en de vragen die we onszelf dan ook altijd moeten stellen, zijn: Ben ik oprecht geïnteresseerd in wat voor de ander belangrijk is? Ben ik bereid met de ander te delen wat voor mij belangrijk is? Ik zou daar graag een paar aan toe willen voegen om de zo belangrijke wederkerigheid binnen de dialoog nog meer mogelijk te maken. Vragen die je uitnodigen na te denken en voor te bereiden op een ontmoeting en gesprek dat er toe doet. Deze vragen zijn: Heb je zelf voldoende vertrouwen om je eigen gedachten onder woorden te brengen?  Durf je jezelf te laten bevragen? Geef je de ander een volwaardige  plaats in de dialoog? Ben je overtuigd van zijn/ haar mogelijke meerwaarde? Heb je zelf ook echt iets te zeggen over dit onderwerp? Kun je jouw eigen oordeel even opzij zetten? Ben je bereid om je eigen oordeel te heroverwegen of aan te laten vullen? Wil je wel met deze anderen “naar buiten kijken….” De vraag die Rianca aan  de lezer stelde, zo ook aan mij : wat is jouw beeld van politici? En wat kun jij doen om deze verandering mogelijk te maken? Mijn beeld van politici is een van strijd, overtuigen, dubbele agenda’s, mooipraterij, valse beloften en verbale wirwar. Vaak mensen die een andere taal spreken, voor velen slecht te begrijpen zijn. Wat zouden zij kunnen doen om dit beeld te veranderen? Volgens mij zou de eerste stap kunnen zijn om lokale politici te trainen in dialoog, inwoners op de hoogte brengen wat een dialoog beoogt en ze uitnodigen om mee te denken over een item (World Café-dialoog) dan een rondetafel-dialoog gebruiken om een gemeentelijk besluit te nemen, hier de pers mee halen, anderen nieuwsgierig maken, enz. Ik geloof echt dat het mogelijk is. Een transformatie vanuit het kleine richting de landelijke politiek. Andersom lijkt me niet waarschijnlijk. De rituele dansen die daar plaatsvinden worden nog door te veel politici gekoesterd. Ik hoop dat met het uitdragen, begeleiden en trainen in dialoog  mijn aandeel kan leveren op weg naar een soort politiek waarin echt luisteren belangrijker wordt dan overtuigen. Samensturing vanuit dialoog dus, ook in de politiek. Mijn vraag aan Sabine; Vanuit de Veranderstudio geloven Rianca en jij dat een organisatie klantgericht en slagvaardig is, wanneer zij beschikt over bevlogen en betrokken medewerkers die zich verbinden met de visie en kernwaarden van de organisatie. Liefst samen met de medewerkers opgesteld en geëvalueerd. Dat is pas echt samensturing, zeggen jullie! Welke rol voor de dialoog zie in zo’n organisatie? Hoe zie je dat in voor je in een politiek vanuit samensturing. .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

De dialoog over Samensturing, deel 6

dialoog > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap

In deel 6 van dit blog zou ik willen beginnen met de vraag van Ruud die hij stelt nav deel 2 van het blog. Hierin vraagt hij: “Dialoog, samensturing en verbinding zijn voor mij zaken die mijn aandacht hebben. Volgens mij kan onze maatschappij zonder niet afdoende functioneren. Aan de andere kant zie ik een steeds belangrijke rol voor het internet en social media als met name verbinder en verspreider van 'nieuws', meningen en opvattingen. Hoe zorg / borg je op deze snel opkomende (deels anonieme) media voor verbinding en dialoog?”

Voor mij is dialoog ontmoeten en dat kan deels via de digitale snelweg zoals hier in het blog ook gebeurt. De dialoog zoals ik vanuit Mens in Dialoog voorsta kan alleen binnen een life-ontmoeting ontstaan. Echt luisteren en iemand begrijpen kan alleen als je in werkelijk contact bent met de ander(en). Echt luisteren doe je met al je zintuigen, zeg ik altijd, en sensitief zijn voor wat iemand zegt met wat hij zegt lukt beter als je de ander ook ziet. Zelf heb ik meerdere malen geprobeerd een digitale dialoog op te starten (ook met dialoog-liefhebbers als ik) maar allemaal bleven ze steken in een paar korte blogreacties. Ook binnen lerende leiders is het aantal bezoeken vele malen groter dan de reacties op blogs. Dialoog werkt als mensen bij elkaar zijn. De digitale dialoog als aanzet tot een echte ontmoeting is reëler. Precies wat we beogen met deze blogreeks richting Lerende Leiders Live. Ik kijk nu al uit naar de ontmoetingen van die dag.

Wat betreft de gevaarlijke dialoog moet ik helaas constateren dat deze nog vaak voorkomt. Deels uit onwetendheid, maar ook soms bewust met manipulatieve doeleinden ingezet. De gevaren daarvan heb ik eerder in een blog uitgelegd: De gevaarlijke dialoog
Rianca, je geeft aan dat de gevaarlijke dialoog kortgezegd een dialoog waarin de sfeer van wederkerigheid wordt neergezet, terwijl het in werkelijkheid eenrichtingsverkeer is en de vragen die we onszelf dan ook altijd moeten stellen, zijn:

  • Ben ik oprecht geïnteresseerd in wat voor de ander belangrijk is?
  • Ben ik bereid met de ander te delen wat voor mij belangrijk is?

Ik zou daar graag een paar aan toe willen voegen om de zo belangrijke wederkerigheid binnen de dialoog nog meer mogelijk te maken. Vragen die je uitnodigen na te denken en voor te bereiden op een ontmoeting en gesprek dat er toe doet. Deze vragen zijn:

  • Heb je zelf voldoende vertrouwen om je eigen gedachten onder woorden te brengen?  Durf je jezelf te laten bevragen?
  • Geef je de ander een volwaardige  plaats in de dialoog? Ben je overtuigd van zijn/ haar mogelijke meerwaarde?
  • Heb je zelf ook echt iets te zeggen over dit onderwerp?
  • Kun je jouw eigen oordeel even opzij zetten? Ben je bereid om je eigen oordeel te heroverwegen of aan te laten vullen?
  • Wil je wel met deze anderen “naar buiten kijken….”

De vraag die Rianca aan  de lezer stelde, zo ook aan mij : wat is jouw beeld van politici? En wat kun jij doen om deze verandering mogelijk te maken?

Mijn beeld van politici is een van strijd, overtuigen, dubbele agenda’s, mooipraterij, valse beloften en verbale wirwar. Vaak mensen die een andere taal spreken, voor velen slecht te begrijpen zijn.

Wat zouden zij kunnen doen om dit beeld te veranderen? Volgens mij zou de eerste stap kunnen zijn om lokale politici te trainen in dialoog, inwoners op de hoogte brengen wat een dialoog beoogt en ze uitnodigen om mee te denken over een item (World Café-dialoog) dan een rondetafel-dialoog gebruiken om een gemeentelijk besluit te nemen, hier de pers mee halen, anderen nieuwsgierig maken, enz. Ik geloof echt dat het mogelijk is. Een transformatie vanuit het kleine richting de landelijke politiek. Andersom lijkt me niet waarschijnlijk. De rituele dansen die daar plaatsvinden worden nog door te veel politici gekoesterd.

Ik hoop dat met het uitdragen, begeleiden en trainen in dialoog  mijn aandeel kan leveren op weg naar een soort politiek waarin echt luisteren belangrijker wordt dan overtuigen. Samensturing vanuit dialoog dus, ook in de politiek.

Mijn vraag aan Sabine; Vanuit de Veranderstudio geloven Rianca en jij dat een organisatie klantgericht en slagvaardig is, wanneer zij beschikt over bevlogen en betrokken medewerkers die zich verbinden met de visie en kernwaarden van de organisatie. Liefst samen met de medewerkers opgesteld en geëvalueerd. Dat is pas echt samensturing, zeggen jullie! Welke rol voor de dialoog zie in zo’n organisatie? Hoe zie je dat in voor je in een politiek vanuit samensturing.


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Joop Boukes
Geschreven door Joop Boukes
Top Blogger
advertentie lb > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
advertentie lmb > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
twitter's Profielfoto
twitter antwoordt op het onderwerp: #1487 1 jaar 3 maanden geleden
Rianca's Profielfoto
Rianca antwoordt op het onderwerp: #1443 1 jaar 5 maanden geleden
Mooi Hetteke! En ik ga zeker je boekbespreking lezen :-) > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

dialoog_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Dit blog is deel 2 in een serie blogs over dialoog, deel 1 vind je hier. Lieve lezer en/of lid van de Lerende Leiders community, deze dialoog staat
worldcafe01_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Het World Café is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen reeds in zich over de wijsheid en creativiteit beschikken om zelfs de moeilijkste uitdagingen
zelfsturing-samensturing_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Zelforganisatie en clientoriënterend werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en
theconnectedleader_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Volgens managementgoeroe Emmanuel Gobillot is het verbinden van organisatie, medewerkers en klanten de belangrijkste rol van de leider. Over het leggen
lsiziekenhuis_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
In reactie op de blogs over zelfsturing en zelforganisatie deel ik graag dit inspiratieblog, gelezen op de website van Kessels & Smit, The Learning
Boekpresentatie2_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
lostatsea_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Zowel over leiderschap als zelfsturende teams wordt veel nagedacht en geschreven. Het lijken eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille te zijn. Waarom?
hond-leren_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Ik heb een hond. Om preciezer te zijn, een eigenwijs straatschoffie.   Wanneer ik met Oskar ga wandelen en ik ga een kant op die hij niet wil, zet
Wrijving_geef_glans_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Waar mensen samenwerken ontstaat vroeg of laat gedoe. Niets mis mee; een beetje wrijving geeft immers glans! Het wordt pas vervelend als de glans plaats
Beeld_blog_luisteren_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Leiders doen er verstandig aan goed te luisteren. Zowel vanuit respect en betrokkenheid naar degenen met wie zij werken, als om verbinding en commitment
mier_*_ > De dialoog over Samensturing, deel 6 | leiderschap
Organisatieverandering, invoering van nieuwe werkwijzen, kwaliteitsverbetering, professionalisering, meer kennisdelen en samenwerken…. we hebben er allemaal

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×