Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Gabriëlla's Song - As it is in heaven Geschreven door Ruud van Lent. "...Vanaf nu is m'n leven van mijIk heb maar zo'n korte tijd op aardeen mijn verlangen heeft me hier gebrachtalles wat mij ontbrak en alles wat ik vergaardeen toch is het de weg die ik verkoosmijn vertrouwen was eindeloosdat mij een klein stukje toondevan de hemel die ik nooit vond ik wil voelen dat ik leefal mijn dagen langik wil leven zoals ik wil Ik wil voelen dat ik leefin de wetenschap dat ik goed genoeg was ik ben nooit mijzelf verlorenhet sliep alleen in memisschien had ik nooit 'n keuzebehalve dan de wil om te leven Het enige dat ik wil is gelukkig wordenzijn wie ik benen sterk en vrij zijnde dag uit de nacht zien opkomenik ben hieren mijn leven is alleen van mijen de hemel waarvan ik overtuigd wasbleek ergens daar te zijn ik wil voelendat ik mijn leven geleefd hebzoals ik wil......." [Ook hier verschenen: Gabriëlla's Song - As it is in heaven] .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Gabriëlla's Song - As it is in heaven

Asitisinheaven

"...Vanaf nu is m'n leven van mij
Ik heb maar zo'n korte tijd op aarde

en mijn verlangen heeft me hier gebracht
alles wat mij ontbrak en alles wat ik vergaarde
en toch is het de weg die ik verkoos
mijn vertrouwen was eindeloos
dat mij een klein stukje toonde
van de hemel die ik nooit vond

ik wil voelen dat ik leef
al mijn dagen lang
ik wil leven zoals ik wil

Ik wil voelen dat ik leef
in de wetenschap dat ik goed genoeg was

ik ben nooit mijzelf verloren
het sliep alleen in me
misschien had ik nooit 'n keuze
behalve dan de wil om te leven

Het enige dat ik wil is gelukkig worden
zijn wie ik ben
en sterk en vrij zijn
de dag uit de nacht zien opkomen
ik ben hier
en mijn leven is alleen van mij
en de hemel waarvan ik overtuigd was
bleek ergens daar te zijn

ik wil voelen
dat ik mijn leven geleefd heb
zoals ik wil......."

[Ook hier verschenen: Gabriëlla's Song - As it is in heaven]


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Expert Blogger

Mijn missie is het verder ont-wikkelen van (persoonlijk) leiderschap bij mensen en organisaties. Op een positieve, inspirerende en prikkelende manier bege-leid ik professionals en managers in het loslaten van het oude controle, macht en 'sense of urgency' denken. Hierdoor zal de focus binnen een organisatie / afdeling gaan verschuiven van problemen naar perspectief, van klagen en kritiek geven naar samenwerken, verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen.
Dit resulteert in een verschuiving van macht naar kracht, van controle naar vertrouwen en van 'moeten' naar 'willen'.

Diensten

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om [contact] op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!

 

Creatie ↝ Inspiratie ⥁ Verbinden ⇶ Groei ∞ | Leiderschap katalysator ☇ | S.L.Ï.M. ⇢ Servant Leadership Ïn Motion | Coaching ≟ | Open Source ⌘ | Sustainability ♻ | ruudOntwikkelt.nl | Onlinecommunityhub.nl


Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

graffiti-revolution_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Er is reuring in de wereld. Na ons eigen Oekraïne referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als aanstaande president van de Verenigde Staten,
letgo_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
5 jaar Lerende Leiders, vijf jaar intensief bezig zijn met Leiderschap. In die vijf jaar vele vormen en namen voor leiderschap voorbij zien komen. Ik hou
jezelfblijven_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Ik weet het nog goed, het moment dat ik een coach opleiding ging volgen. Blijkbaar was ik niet de enige want in een keer zag en hoorde ik overal mensen
dieselgate-02_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Nog maar net bekomen van het lezen van het boek van Joris Luyendijk over de bankencrisis (Boek: “Dit kan niet waar zijn”), staat ons de volgende crisis
kantelgeneratie_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Waarschijnlijk hebben jullie er wel wat van mee gekregen: Het Kantelingsalfabet: Een unieke co-creatie van meer dan 100 auteurs, redacteuren en partners
Boekpresentatie2_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
buikpijn_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
Vorige week mocht ik op uitnodiging van Richard van der Lee een presentatie geven over 'de uitdagingen van modern leiderschap' op de boekpresentatie van
River_*_ > Gabriëlla's Song - As it is in heaven | leiderschap
In het dagelijkse leven, zowel persoonlijk als professioneel, loop ik er vaak tegen aan dat er geacteerd wordt vanuit 'beelden'. Deze beelden belemmeren

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.