Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Recensie "Dialoog op het werk" van Nancy Dixon Geschreven door Joop Boukes. "Managers dienen hun oren uit te spuiten en medewerkers, moeten hun tongen trainen. Het is in veel bedrijven de hoogste tijd voor een goed gesprek", meent de Amerikaanse- hoogleraar bestuurskunde Nancy Dixon. Veel managers en medewerkers houden slechte monologen, terwijl ze goede dialogen zouden moeten voeren. Vooral die managers die naar schatting 75 procent van hun werktijd met anderen aan het praten zijn. Wie een echte opleiding volgde, heeft waarschijnlijk evengoed nog nooit gehoord van Chris Argyris, David Bohm, David Johnson, Roger Johnson, Jack Mezirow en Paulo Freire. Gelukkig is, er nu de Dunne Dixon. De Amerikaanse hoogleraar bundelt in honderdzestig pagina's razend knap het werk van bovengenoemde specialisten. De belangrijkste lessen op een rijtje: Les 1: Geef uw gesprekspartners juiste en volledige informatie, met inbegrip van uw eigen gevoelens aangaande de kwestie. Verdedig uw eigen standpunt. Verduidelijk op grond van welke argumenten en gegevens u tot uw conclusie komt. Les 2: Nodig anderen uit tot vragen en commentaar. Spoor redeneerfouten bij anderen op. Informeer bij verschil van mening naar andermans argumentatie. Bevestig de competentie van anderen, ook al bent u het niet met ze eens. Les 3: Beschouw beweringen van uzelf en anderen als te toetsen hypothesen. Verwoord het standpunt van anderen. Bedenk manieren om concurrerende visies te toetsen. Maak een objectieve afweging van argumenten. Verander van standpunt wanneer anderen overtuigende argumenten en gegevens aandragen. Les 4: Illustreer, gevolgtrekkingen en toets ze publiekelijk. Onderbouw generalisaties met concrete voorbeelden. Erken zowel overeenkomsten als verschillen tussen ideeën. Denk kritisch na over vooronderstellingen en de gevolgen daarvan. Pleit voor grotere inspanningen om de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. Wie beweert al deze lessen allang te kennen, zou zich op een rustig moment eens moeten afvragen waarom daarvan in de praktijk zo verdomd weinig valt te merken. De gemiddelde manager moet beter leren luisteren, stelt Dixon. Graag voegen we daaraan toe dat de gemiddelde medewerker beter moet leren praten. Dat laffe gezeur in de bedrijfskantine moet maar eens afgelopen zijn.Veel managers en medewerkers communiceren volgens Nancy Dixon volgens Model 1, terwijl ze Model 2 zouden moeten hanteren. Deze modellen komen uit- de koker van de gerenommeerde Amerikaans-Griekse bedrijfspsycholoog Chris Argyris. Op grond van zesduizend praktijkvoorbeelden signaleerde Argyris alweer jaren geleden dat de interactie in veel bedrijven verloopt volgens het verkeerde Model 1. Te veel managers hanteren nog steeds dat model, signaleert Dixon. Ze proberen de gesprekspartners te manipuleren in plaats van kennis te delen. Ze stellen vragen op een manier die anderen ertoe moet brengen in te stemmen met hun standpunt. Ze brengen hun mening zo naar voren dat de kans op discussie wordt beperkt. En ze beoordelen stilzwijgend andermans standpunt en zoeken daar bepaalde redenen achter. Tegenover Model 1 stelde Argyris Model 2 en Dixon zegt het hem graag na. De beste managers informeren actief naar de mening en de achterliggende redenering van de gesprekspartners. Ze presenteren hun eigen standpunt op een manier waarop anderen worden aangemoedigd aan te geven waar de opvatting gebreken vertoont. En ze verwoorden hun conclusies aangaande andermans opvatting en nodigen de anderen uit deze gevolgtrekkingen te corrigeren als die niet deugen. 'Dialoog op het werk' is een inspirerend pleidooi voor eerlijke communicatie. Alleen als we ons op het werk oprecht en volledig durven uit te spreken ' kunnen we volgens Dixon van elkaar leren. Voor de toekomst van ieder bedrijf is het noodzakelijk dat alle collega's zonder maskers hun eigen waarheden delen, stelt Dixon. Ze citeert Carl Jung: "Ik kan alleen verhalen vertellen. Of die verhalen af dan niet waar zijn is niet het probleem. De vraag is alleen of hetgeen ik vertel mijn fabel, mijn waarheid is." .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Recensie "Dialoog op het werk" van Nancy Dixon

dialoogophetwerk"Managers dienen hun oren uit te spuiten en medewerkers, moeten hun tongen trainen. Het is in veel bedrijven de hoogste tijd voor een goed gesprek", meent de Amerikaanse- hoogleraar bestuurskunde Nancy Dixon. Veel managers en medewerkers houden slechte monologen, terwijl ze goede dialogen zouden moeten voeren. Vooral die managers die naar schatting 75 procent van hun werktijd met anderen aan het praten zijn. Wie een echte opleiding volgde, heeft waarschijnlijk evengoed nog nooit gehoord van Chris Argyris, David Bohm, David Johnson, Roger Johnson, Jack Mezirow en Paulo Freire. Gelukkig is, er nu de Dunne Dixon. De Amerikaanse hoogleraar bundelt in honderdzestig pagina's razend knap het werk van bovengenoemde specialisten. De belangrijkste lessen op een rijtje:

  • Les 1: Geef uw gesprekspartners juiste en volledige informatie, met inbegrip van uw eigen gevoelens aangaande de kwestie. Verdedig uw eigen standpunt. Verduidelijk op grond van welke argumenten en gegevens u tot uw conclusie komt.
  • Les 2: Nodig anderen uit tot vragen en commentaar. Spoor redeneerfouten bij anderen op. Informeer bij verschil van mening naar andermans argumentatie. Bevestig de competentie van anderen, ook al bent u het niet met ze eens.
  • Les 3: Beschouw beweringen van uzelf en anderen als te toetsen hypothesen. Verwoord het standpunt van anderen. Bedenk manieren om concurrerende visies te toetsen. Maak een objectieve afweging van argumenten. Verander van standpunt wanneer anderen overtuigende argumenten en gegevens aandragen.
  • Les 4: Illustreer, gevolgtrekkingen en toets ze publiekelijk. Onderbouw generalisaties met concrete voorbeelden. Erken zowel overeenkomsten als verschillen tussen ideeën.

Denk kritisch na over vooronderstellingen en de gevolgen daarvan. Pleit voor grotere inspanningen om de gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

Wie beweert al deze lessen allang te kennen, zou zich op een rustig moment eens moeten afvragen waarom daarvan in de praktijk zo verdomd weinig valt te merken. De gemiddelde manager moet beter leren luisteren, stelt Dixon. Graag voegen we daaraan toe dat de gemiddelde medewerker beter moet leren praten. Dat laffe gezeur in de bedrijfskantine moet maar eens afgelopen zijn.
Veel managers en medewerkers communiceren volgens Nancy Dixon volgens Model 1, terwijl ze Model 2 zouden moeten hanteren. Deze modellen komen uit- de koker van de gerenommeerde Amerikaans-Griekse bedrijfspsycholoog Chris Argyris. Op grond van zesduizend praktijkvoorbeelden signaleerde Argyris alweer jaren geleden dat de interactie in veel bedrijven verloopt volgens het verkeerde Model 1.

Te veel managers hanteren nog steeds dat model, signaleert Dixon. Ze proberen de gesprekspartners te manipuleren in plaats van kennis te delen. Ze stellen vragen op een manier die anderen ertoe moet brengen in te stemmen met hun standpunt. Ze brengen hun mening zo naar voren dat de kans op discussie wordt beperkt. En ze beoordelen stilzwijgend andermans standpunt en zoeken daar bepaalde redenen achter.

Tegenover Model 1 stelde Argyris Model 2 en Dixon zegt het hem graag na. De beste managers informeren actief naar de mening en de achterliggende redenering van de gesprekspartners. Ze presenteren hun eigen standpunt op een manier waarop anderen worden aangemoedigd aan te geven waar de opvatting gebreken vertoont. En ze verwoorden hun conclusies aangaande andermans opvatting en nodigen de anderen uit deze gevolgtrekkingen te corrigeren als die niet deugen.

'Dialoog op het werk' is een inspirerend pleidooi voor eerlijke communicatie. Alleen als we ons op het werk oprecht en volledig durven uit te spreken ' kunnen we volgens Dixon van elkaar leren. Voor de toekomst van ieder bedrijf is het noodzakelijk dat alle collega's zonder maskers hun eigen waarheden delen, stelt Dixon. Ze citeert Carl Jung: "Ik kan alleen verhalen vertellen. Of die verhalen af dan niet waar zijn is niet het probleem. De vraag is alleen of hetgeen ik vertel mijn fabel, mijn waarheid is."


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Joop Boukes
Geschreven door Joop Boukes
Top Blogger
bloggen lb > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
bloggen lmb > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Lindsie's Profielfoto
Lindsie antwoordt op het onderwerp: #920 3 jaren 2 maanden geleden
Wat een fijne blogs, Joop!

Ze zetten me aan het denken, omdat ik ervaar dat gesprekken en dialogen niet makkelijk zijn. Er zit snel veel ruis op de lijn, door mijn aannames, denkbeelden en overtuigingen. Echt luisteren is dan heel moeilijk. Iets dat voor mijn gesprekspartner waarschijnlijk net zo goed geldt.

En dan is er de ervaring dat ik dacht dat het een goed gesprek was, terwijl de interactie erna aangeeft dat mijn gesprekspartner en ik op een compleet andere frequentie zaten. In eerste instantie heel frustrerend ("hij luistert voor geen meter") en daarna verwarrend ("heb ik me nu zo slecht uitgedrukt?").

De frustratie aan de kant zetten tijdens een volgend gesprek is nog lang niet makkelijk. Niet gehoord worden, of dat gevoel hebben, is funest voor een rustige en gelijkwaardige dialoog.

Ik blijf leren en proberen.

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

dialoog_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
In deel 6 van dit blog zou ik willen beginnen met de vraag van Ruud die hij stelt nav deel 2 van het blog. Hierin vraagt hij: “Dialoog, samensturing
dialoog_*_
Dit blog is deel 2 in een serie blogs over dialoog, deel 1 vind je hier. Lieve lezer en/of lid van de Lerende Leiders community, deze dialoog staat
worldcafe01_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Het World Café is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen reeds in zich over de wijsheid en creativiteit beschikken om zelfs de moeilijkste uitdagingen
zelfsturing-samensturing_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Zelforganisatie en clientoriënterend werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en
theconnectedleader_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Volgens managementgoeroe Emmanuel Gobillot is het verbinden van organisatie, medewerkers en klanten de belangrijkste rol van de leider. Over het leggen
Boekpresentatie2_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
poleposition-zelfsturing_*_
Een uur nadat ik het boek had ontvangen schreef ik op social media: ”als ik wat te vertellen had in een gemeente en niet bezig was met zelfsturing, dan
multipliers_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
boekbespreking 'Multipliers, voor managers die 2 keer meer uit hun team willen halen' Kretologie, daar hebben we last van in de managementliteratuur.
zelfsturing-samensturing_*_
Toen ik een tijd geleden met mijn compagnon ging nadenken over een andere, betere manier om zelfsturing te organiseren, namelijk vanuit verbinding en vertrouwen
handboek-ai_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
“Zit je te studeren?” vraagt mijn buurvrouw, terwijl ik op mijn ligbedje met mijn gebroken teen en gewapend met boek heel fanatiek in mijn notitieboek
dienendleidinggeven_*_ > Recensie -Dialoog op het werk- van Nancy Dixon | leiderschap
De combinatietitel Dienend Leiderschap en Zacht voor mensen, hard voor resultaten, verraste mij niet echt, maar maakte me wel nieuwsgierig. Het boek van

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.