Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Recensie "The Connected Leader" van Emmanuel Gobillot Geschreven door Joop Boukes. Volgens managementgoeroe Emmanuel Gobillot is het verbinden van organisatie, medewerkers en klanten de belangrijkste rol van de leider. Over het leggen van deze verbindingen heeft Gobillot een bestseller geschreven: The Connected Leader. Ook als communicatieprofessional leg je verbindingen tussen de directie en de werkvloer en stimuleer je het voeren van de dialoog in je organisatie. En je legt verbindingen tussen de organisatie en haar klanten en medewerkers. Hiermee ondersteun je het management in jouw organisatie. Daarom is het gedachtegoed van managementconsultant Emmanuel Gobillot interessant. Bedrijven zijn ontkoppeld Volgens Gobillot bestaat elke onderneming uit twee organisaties: de formele en de ‘echte’: De formele organisatie bestaat uit de structuur, de processen en de regels. Die heb je nu eenmaal nodig. Maar aan de andere kant is er de echte organisatie: het complex van community’s en sociale netwerken, dat de levensader van bedrijven is. In veel bedrijven negeren leiders de echte organisatie en zorgt de formele organisatie vooral voor barrières tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen de organisatie en haar klanten. Dat beperkt de organisatie in haar effectiviteit en zorgt ervoor dat ze steeds verder verwijderd raakt van het ‘echte leven’. En dat zorgt voor stagnatie in de groei, weinig bevlogen medewerkers en ontevreden klanten. Succesvolle leiders maken een verbinding tussen de twee organisaties en tussen de onderneming en de klanten en creëren zo een waardevolle community. Verbindingen leggen Verbindingen leggen is volgens Gobillot de belangrijkste taak van de leider. Wil een leider effectief zijn, dan focust hij op relaties en niet op de structuren van de formele organisatie. Een werkelijk effectieve organisatie is een gemeenschap van individuen die samen iets willen creëren, geen samenraapsel van ingehuurde krachten die braaf doen wat ze gezegd wordt.Succesvolle leiders staan aan het hoofd van gezonde community’s, die optimaal gebruikmaken van hun menselijk potentieel.‘We moeten bedrijven en dat waar ze voor staan weer verbinden met wat wij als mensen willen, binnen en buiten de organisatie,’ zegt Gobillot. ‘Leidinggevenden moeten verbindingen maken met klanten én met medewerkers, zodat wat bedrijven doen weer betekenis krijgt in plaats van ontkoppeld te zijn van het echte leven.’ Met deze visie lijkt Gobillot een ‘softie’, maar de grote organisaties waarmee hij heeft gewerkt weten wel beter. Ook in de wereld van de multinationals blijkt deze innovatieve aanpak beter te werken, omdat het aanwezige potentieel bij leiders en medewerkers een stuk beter wordt benut. Ander leiderschap vereist in ‘menseneconomie’ Gobillot is van mening dat deze op netwerken gebaseerde vorm van leiderschap nodig is in de huidige ‘menseneconomie’ – die in de plaats is gekomen van het massaconsumentisme. In de moderne economie bepaalt niet meer alleen het bedrijfsleven wat we kopen, maar heeft de consument daar steeds meer invloed op. In deze nieuwe, transparante economie zijn mensen  steeds vaker op zoek naar de meerwaarde van producten en diensten. Wat sluit het beste aan bij hun levensstijl? Ook medewerkers kiezen steeds vaker voor organisaties die aansluiten bij hun persoonlijke doelstellingen. Mensen voelen zich nu eenmaal het beste als ze betrokken zijn bij een organisatie die een breder doel heeft dan alleen geld verdienen.Als je een ‘waardevolle community’ wilt beginnen met je medewerkers en je klanten, dan moet je volgens Gobillot aan drie voorwaarden voldoen: vertrouwen creëren; betekenisgeving: helder maken waar de organisatie voor staat; de dialoog aangaan. De eerste voorwaarde: vertrouwen Gobillot: ‘Je gaat geen relatie aan met een partij die je niet vertrouwt. Mensen denken vaak dat het jaren duurt om een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar dat is een misvatting. Van nature vertrouwen we elkaar, maar we moeten leren dat vertrouwen te re-creëren. We creëren vertrouwen door mensen sterker te maken, door anderen te helpen, door onze beloftes na te komen. Vertrouwen is de lijm die een community bijeenhoudt. Als er vertrouwen is, kun je prima leidinggeven aan mensen die niet elke dag op kantoor zijn of die zelfs over de wereld verspreid werken. Je kunt een bedrijf leiden in Hongkong, terwijl je in Londen zit. Dan moet er dus vertrouwen zijn.’ De tweede voorwaarde: betekenisgeving De tweede voorwaarde voor het creëren van een waardevolle community is ‘betekenisgeving’: duidelijk maken waar je als organisatie voor staat. Het hoeft volgens Gobillot geen allesomvattende visie of missie te zijn: ‘Het gaat om het alledaagse bewustzijn, over wat je samen wilt bereiken. Die helderheid is wat in het leger ‘the commander’s intent’ wordt genoemd. Men denkt dat het leger zeer gedisciplineerd is, dat het precies weet wat het doet. Maar dat is niet zo. Je kunt de beste strategie van de wereld bedenken, zodra je het veld in gaat doet de vijand altijd iets anders dan wat je had verwacht. Dan is je strategie dus waardeloos. Vandaar de ‘commander’s intent’: hij geeft aan wat het doel is en vervolgens laat hij zijn mensen hun gang gaan. Zij werken in het veld, zij zien wat er gaande is en kunnen daar creatief op inspelen. We moeten als bedrijf dus duidelijk maken waar we voor staan. Dan kunnen onze medewerkers aan de slag.’ De derde voorwaarde: dialoog Vertrouwen is de bouwsteen. Betekenis geeft ons het doel. En tenslotte hebben we dialoog. Gobillot: ‘Bij bedrijven gaat het altijd om actie, discussies zijn zonde van de tijd. Met actie wordt geld verdiend. Maar dialoog ís actie. Het proces van dialoog houdt de gemeenschap op de lange duur bij elkaar. De dialoog verheldert onze respectievelijke posities. Als je deze drie dingen samenbrengt, los je de grootste problemen op. Dan kun je ineens samen met je medewerkers en je klanten aan de slag. Je hebt dialoog en nabijheid nodig en daarbij kan technologie ons helpen, want het kan ons dichter bij elkaar brengen.’ Wie is Emmanuel Gobillot? Emmanuel Gobillot (39), een Fransman die in Londen woont, begon zijn carrière als leidinggevende in de financiële wereld. Hij was als programmamanager betrokken bij het eerste Engelse internet-relatiemanagementprogramma voor financiële dienstverleners. Als consultant bij Hay Group, een consultancybedrijf met vestigingen over de hele wereld, werd hij hoofd van de Consumer Sector Consulting, waarna hij werd benoemd tot directeur van Leadership Services. Na het wereldwijde succes van zijn boek The Connected Leader adviseert Emmanuel Gobillot organisaties over de hele wereld op het gebied van leiderschap, vernieuwing, groei en cultuurverandering. (Bron: de communicatiedesk ) .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Recensie "The Connected Leader" van Emmanuel Gobillot

theconnectedleaderVolgens managementgoeroe Emmanuel Gobillot is het verbinden van organisatie, medewerkers en klanten de belangrijkste rol van de leider. Over het leggen van deze verbindingen heeft Gobillot een bestseller geschreven: The Connected Leader. Ook als communicatieprofessional leg je verbindingen tussen de directie en de werkvloer en stimuleer je het voeren van de dialoog in je organisatie. En je legt verbindingen tussen de organisatie en haar klanten en medewerkers. Hiermee ondersteun je het management in jouw organisatie. Daarom is het gedachtegoed van managementconsultant Emmanuel Gobillot interessant.

Bedrijven zijn ontkoppeld

Volgens Gobillot bestaat elke onderneming uit twee organisaties: de formele en de ‘echte’:

  • De formele organisatie bestaat uit de structuur, de processen en de regels. Die heb je nu eenmaal nodig.
  • Maar aan de andere kant is er de echte organisatie: het complex van community’s en sociale netwerken, dat de levensader van bedrijven is.

In veel bedrijven negeren leiders de echte organisatie en zorgt de formele organisatie vooral voor barrières tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen de organisatie en haar klanten. Dat beperkt de organisatie in haar effectiviteit en zorgt ervoor dat ze steeds verder verwijderd raakt van het ‘echte leven’. En dat zorgt voor stagnatie in de groei, weinig bevlogen medewerkers en ontevreden klanten.

Succesvolle leiders maken een verbinding tussen de twee organisaties en tussen de onderneming en de klanten en creëren zo een waardevolle community.

Verbindingen leggen

theconnectedleader01Verbindingen leggen is volgens Gobillot de belangrijkste taak van de leider. Wil een leider effectief zijn, dan focust hij op relaties en niet op de structuren van de formele organisatie. Een werkelijk effectieve organisatie is een gemeenschap van individuen die samen iets willen creëren, geen samenraapsel van ingehuurde krachten die braaf doen wat ze gezegd wordt.
Succesvolle leiders staan aan het hoofd van gezonde community’s, die optimaal gebruikmaken van hun menselijk potentieel.‘We moeten bedrijven en dat waar ze voor staan weer verbinden met wat wij als mensen willen, binnen en buiten de organisatie,’ zegt Gobillot. ‘Leidinggevenden moeten verbindingen maken met klanten én met medewerkers, zodat wat bedrijven doen weer betekenis krijgt in plaats van ontkoppeld te zijn van het echte leven.’ Met deze visie lijkt Gobillot een ‘softie’, maar de grote organisaties waarmee hij heeft gewerkt weten wel beter. Ook in de wereld van de multinationals blijkt deze innovatieve aanpak beter te werken, omdat het aanwezige potentieel bij leiders en medewerkers een stuk beter wordt benut.

Ander leiderschap vereist in ‘menseneconomie’

Gobillot is van mening dat deze op netwerken gebaseerde vorm van leiderschap nodig is in de huidige ‘menseneconomie’ – die in de plaats is gekomen van het massaconsumentisme. In de moderne economie bepaalt niet meer alleen het bedrijfsleven wat we kopen, maar heeft de consument daar steeds meer invloed op. In deze nieuwe, transparante economie zijn mensen  steeds vaker op zoek naar de meerwaarde van producten en diensten. Wat sluit het beste aan bij hun levensstijl? Ook medewerkers kiezen steeds vaker voor organisaties die aansluiten bij hun persoonlijke doelstellingen. Mensen voelen zich nu eenmaal het beste als ze betrokken zijn bij een organisatie die een breder doel heeft dan alleen geld verdienen.
Als je een ‘waardevolle community’ wilt beginnen met je medewerkers en je klanten, dan moet je volgens Gobillot aan drie voorwaarden voldoen:

  1. vertrouwen creëren;
  2. betekenisgeving: helder maken waar de organisatie voor staat;
  3. de dialoog aangaan.

De eerste voorwaarde: vertrouwen

theconnectedleader02Gobillot: ‘Je gaat geen relatie aan met een partij die je niet vertrouwt. Mensen denken vaak dat het jaren duurt om een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar dat is een misvatting. Van nature vertrouwen we elkaar, maar we moeten leren dat vertrouwen te re-creëren. We creëren vertrouwen door mensen sterker te maken, door anderen te helpen, door onze beloftes na te komen. Vertrouwen is de lijm die een community bijeenhoudt. Als er vertrouwen is, kun je prima leidinggeven aan mensen die niet elke dag op kantoor zijn of die zelfs over de wereld verspreid werken. Je kunt een bedrijf leiden in Hongkong, terwijl je in Londen zit. Dan moet er dus vertrouwen zijn.’

De tweede voorwaarde: betekenisgeving

De tweede voorwaarde voor het creëren van een waardevolle community is ‘betekenisgeving’: duidelijk maken waar je als organisatie voor staat. Het hoeft volgens Gobillot geen allesomvattende visie of missie te zijn: ‘Het gaat om het alledaagse bewustzijn, over wat je samen wilt bereiken. Die helderheid is wat in het leger ‘the commander’s intent’ wordt genoemd. Men denkt dat het leger zeer gedisciplineerd is, dat het precies weet wat het doet. Maar dat is niet zo. Je kunt de beste strategie van de wereld bedenken, zodra je het veld in gaat doet de vijand altijd iets anders dan wat je had verwacht. Dan is je strategie dus waardeloos. Vandaar de ‘commander’s intent’: hij geeft aan wat het doel is en vervolgens laat hij zijn mensen hun gang gaan. Zij werken in het veld, zij zien wat er gaande is en kunnen daar creatief op inspelen. We moeten als bedrijf dus duidelijk maken waar we voor staan. Dan kunnen onze medewerkers aan de slag.’

De derde voorwaarde: dialoog

Vertrouwen is de bouwsteen. Betekenis geeft ons het doel. En tenslotte hebben we dialoog. Gobillot: ‘Bij bedrijven gaat het altijd om actie, discussies zijn zonde van de tijd. Met actie wordt geld verdiend. Maar dialoog ís actie. Het proces van dialoog houdt de gemeenschap op de lange duur bij elkaar. De dialoog verheldert onze respectievelijke posities. Als je deze drie dingen samenbrengt, los je de grootste problemen op. Dan kun je ineens samen met je medewerkers en je klanten aan de slag. Je hebt dialoog en nabijheid nodig en daarbij kan technologie ons helpen, want het kan ons dichter bij elkaar brengen.’

Wie is Emmanuel Gobillot?

Emmanuel Gobillot (39), een Fransman die in Londen woont, begon zijn carrière als leidinggevende in de financiële wereld. Hij was als programmamanager betrokken bij het eerste Engelse internet-relatiemanagementprogramma voor financiële dienstverleners. Als consultant bij Hay Group, een consultancybedrijf met vestigingen over de hele wereld, werd hij hoofd van de Consumer Sector Consulting, waarna hij werd benoemd tot directeur van Leadership Services. Na het wereldwijde succes van zijn boek The Connected Leader adviseert Emmanuel Gobillot organisaties over de hele wereld op het gebied van leiderschap, vernieuwing, groei en cultuurverandering. (Bron: de communicatiedesk )


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Joop Boukes
Geschreven door Joop Boukes
Top Blogger
advertentie lb > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
advertentie lmb > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

dialoog_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
In deel 6 van dit blog zou ik willen beginnen met de vraag van Ruud die hij stelt nav deel 2 van het blog. Hierin vraagt hij: “Dialoog, samensturing
dialoog_*_
Dit blog is deel 2 in een serie blogs over dialoog, deel 1 vind je hier. Lieve lezer en/of lid van de Lerende Leiders community, deze dialoog staat
worldcafe01_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
Het World Café is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen reeds in zich over de wijsheid en creativiteit beschikken om zelfs de moeilijkste uitdagingen
zelfsturing-samensturing_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
Zelforganisatie en clientoriënterend werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en
lsiziekenhuis_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
In reactie op de blogs over zelfsturing en zelforganisatie deel ik graag dit inspiratieblog, gelezen op de website van Kessels & Smit, The Learning
Boekpresentatie2_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
poleposition-zelfsturing_*_
Een uur nadat ik het boek had ontvangen schreef ik op social media: ”als ik wat te vertellen had in een gemeente en niet bezig was met zelfsturing, dan
multipliers_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
boekbespreking 'Multipliers, voor managers die 2 keer meer uit hun team willen halen' Kretologie, daar hebben we last van in de managementliteratuur.
zelfsturing-samensturing_*_
Toen ik een tijd geleden met mijn compagnon ging nadenken over een andere, betere manier om zelfsturing te organiseren, namelijk vanuit verbinding en vertrouwen
handboek-ai_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
“Zit je te studeren?” vraagt mijn buurvrouw, terwijl ik op mijn ligbedje met mijn gebroken teen en gewapend met boek heel fanatiek in mijn notitieboek
dienendleidinggeven_*_ > Recensie -The Connected Leader- van Emmanuel Gobillot | leiderschap
De combinatietitel Dienend Leiderschap en Zacht voor mensen, hard voor resultaten, verraste mij niet echt, maar maakte me wel nieuwsgierig. Het boek van

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.