person_outline

  Recensie “Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving” van Jan Rotmans

  omwenteling > Recensie “Omwenteling van mensen, organis... | LeiderschapWaarom zou je dit boek moeten kopen, lezen en gebruiken?

  Het boek is actueel, interessant, leerzaam, inspirerend en nodig. Het bevat een schat aan informatie over Maatschappelijke, Organisatorische en Menselijke omwenteling, transitie, de nieuwe economie, disruptie, chaos, veranderen, maatschappelijke onrust, de nieuwe macht, de commonsbeweging, de veranderende arbeidsmarkt, het basisinkomen, innovatie en verandersleutels.

  In het voorwoord staat:

  ”Transities zijn mensenwerk. Dit boek gaat dan ook over mensen, meer dan mijn vorige boeken, die vooral over systemen gingen. In alle jaren waarin ik met complexe systemen bezig was, kwam ik meer  en meer tot het inzicht dat uiteindelijke mensen het verloop van transities bepalen”.

  Uit mijn hart gegrepen.

  Maatschappelijke omwenteling

  Eerder schreef Rotmans “We leven niet een een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”. Daar kan ik mij ook voor 100% in vinden. In het hoofdstuk over Maatschappelijke omwenteling gaat Rotmans in op veranderingen van dag tot dag, korte, middellange en lange termijn. Hij gaat in op de veranderingen die plaatsvonden in de tweede helft van de negentiende eeuw en geeft een goed beeld van de huidige trends en ontwikkelingen op dit gebied. Interessant en leerzaam. Het hoofdstuk over de nieuwe samenleving slaat de spijker op zijn kop en geeft voorbeelden van “clubs” die geen bestaansrecht meer hebben (o.a. brancheclubs, vakbonden, televisieomroepen en woningcorporaties). 10 jaar geleden was het ondenkbaar dat burgers, bedrijven en milieu clubs rechtzaken zouden aanspannen tegen de overheid of tegen “Fossiele”bedrijven en hun bestuurders. Denk maar eens aan de recente spraakmakende rechtzaak van Urgenda.

  En wat te denken van ontwikkelingen als basisinkomen, broodfondsen, bitcoins, vergroening, circulaire economie. Bestuurders en toezichthouders bij bouwbedrijven, banken, energiebedrijven, pensioenfondsen, verzekeraars, accountants, hotelchains, muziekindustrie, taxibedrijven en boeren & tuinders hebben en krijgen te maken met een forse uitdaging. Ik vond het voorbeeld van D3 printers die zich zelf kunnen printen een eyeopener, net als het printen van toetjes en medicijnen. Als iemand 10 jaar geleden het printen van een huis of een grachtenpand had voorspeld, dan was daar hard en smakelijk om gelachen. Nu is het realiteit. Daar moet de overheid ook op in spelen!. Als schrijnend voorbeeld noemt Rotmans de Afvalstoffen wet. Volkomen achterhaald omdat die wet voorkomt dat afval als grondstof hergebruikt mag worden in circulaire bedrijfsprocessen!.

  Organisatorische omwenteling

  De eerste zin van dit hoofdstuk is ”Wat betekent de omwenteling voor organisaties? Hiermee bedoel ik organisaties in de breedste zin, van bedrijven en overheden tot maatschappelijke organisaties. Organisaties kunnen de omwenteling niet langer negeren. Of ze passen zich aan of ze gaan ten onder”.

  Ik sta voor 100 % achter deze visie. Je kunt hier niet meer omheen. Dit hoofdstuk gaat ook in op de basis principes van wendbare organisaties: eenvoudig georganiseerd, mensen en klanten begrijpen, werken met multidisciplinaire teams, diversiteit, lerende cultuur en – last but not least-  werken op basis van vertrouwen.

  Het stukje over de keuzes van jongeren zou verplichte koste moeten zijn voor mensen die zich bezig houden met P & O, Werving & Selectie en innovatie.

  Als je namelijk niet weet wat die keuzes zijn, dan kan je er niet op inspelen.

  Een van de meest gestelde vragen aan Rotmans is “Hoe passen we de organisatie aan zodat die toekomstbestendig wordt?”. Het boek geeft een aantal relevante verandersleutels, waar je zo mee aan de slag kunt. Verder gaat het in op Chaos en radicaal veranderen en illustreert dat met een voorbeeld van iemand die iets te voortvarend aan de slag was gegaan…

  In dit hoofdstuk komt Zelfsturing en zelforganisatie aan de orde. Actueel en leerzaam. Rotmans gaat ook in op het thema onderwijs. Het blikje achter de schermen was een eyeopener met bijzondere voorbeelden van politie waarbij het interessant is, dat daar juist grote behoefte is aan een ander soort leiderschap, aan dienende leiders met een goed ontwikkeld empathisch vermogen.

  Verder komen aan de orde: Zorg en zorgbedrijf, banken, luchtvaart, energie, shareholders, het Havenbedrijf Rotterdam, woningcoöperaties, wooncorporaties (o.a. VESTIA) en de bouwsector. Wat ook van groot belang is, dat (volgens hoogleraar Henk Volberda) 75% van het succes van innovatie te danken is aan sociale innovatie en slechts voor 25 % aan technologische innovatie.

  Menselijke omwenteling

  “Verbeter de wereld, begin(t) bij jezelf”. Daarna moet je beginnen met je medewerk(st)ers. Als die betrokken en gemotiveerd zijn, heeft dat grote impact op de klanttevredenheid. Het boek reikt je de kennis en middelen aan om aan de slag te gaan met zelfsturing, nieuw organiseren, loslaten en vertrouwen. Dat kan ook van grote invloed zijn als het gaat om het binnenhouden en binnen halen van young professionals, talenten en “gewone” werknemers. In ben zelf erg gelukkig met het feit dat Rotmans “Dienend leiderschap leiderschap” (Robert K. Greenleaf) expliciet noemt. Met systeemdenken kun je het niet (meer) redden. Er is in toenemende mate behoefte aan mensdenken. (systeemwereld versus de leefwereld, Angelsaksisch versus Rijnlands denken).  Met MBA / management denken (kijken naar de bottomline) red je het niet. Dienende leiders zijn nieuwe leiders. Die kijken naar de horizon.(Zie het “Handvest nieuw leiderschap” s.v.p.).

  Ik heb grote bewondering en waardering voor Rotmans en vind hem een visionair. Hij loopt zelf ver voor de troepen uit. In dat verband durf ik hem wel te vergelijken met de Rotterdamse directeur gemeentewerken, de heer G.J. de Jong wiens visie over de Wereldhaven Rotterdam – na aanvankelijke forse tegenwerking en tegenstand – uiteindelijk heeft geleid tot een verhonderdvoudiging van het aantal zeeschepen en een forse groei van het aantal inwoners van de stad.

  Helaas zijn er nog veel chefs, managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders die te veel bezig zijn met de waan van de dag, waardoor ze niet of niet volledig op de hoogte zijn van de trends en ontwikkelingen. En dat kan niet alleen grote gevolgen hebben voor hun medewerk(st)ers, klanten en leveranciers, maar ook voor hun eigen (loop)baan en reputatie. Niet aan de slag gaan met en inspelen op maatschappelijke disruptie kan ook leiden tot het einde van je bedrijf of organisatie.

  Het boek houdt je een spiegel voor, zet je aan tot nadenken en is uiterst compleet. Ik ben zelf erg geraakt door de persoonlijke belevenissen die Rotmans heeft meegemaakt en de verhalen van mensen. Verder heb ik met stijgende verbazing en toenemende irritatie gelezen hoe bestuurders in het publieke domein omgaan met ons belastinggeld. Dat kan zo niet doorgaan. In dat verband zouden heel wat bestuurders zich eens moeten verdiepen in Nieuw = Dienend Leiderschap. Het moet niet gaan om jou, maar om de ander (medewerk(st)er, klant, cliënt, burger, student, belastingbetaler, leverancier.

  De in het boek genoemde negatieve  voorbeelden ten spijt spreekt optimisme uit het boek, zowel op macro, - meso, - en microniveau. In tijden van verwarring en cynisme is er grote behoefte aan optimisme en een wenkend perspectief. Veranderen is soms lastig, maar het proces en het resultaat geeft energie en wat is er nu mooier dan te werken bij een trendsettend bedrijf of  organisatie.

  Ik beveel het boek van harte aan. Inzien of bestellen van “Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving” https://goo.gl/ftGiwn

  met dank aan Emmy Soplantila


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Koos Groenewoud > Recensie “Omwenteling van mensen, organis... | Leiderschap

  Geschreven door
  Pro-Blogger Top Blogger Thought Leader

  Mijn persoonlijke missie

  “Ik wil een substantiële bijdrage leveren aan (de ontwikkeling van) (nieuw) LEIDERSCHAP”.

  Als ik in staat ben om de komende 5 jaar gemiddeld 1 manager per week te laten denken en/of functioneren als (nieuwe) leider is mijn missie geslaagd en laat ik wat achter. (250 betere leiders, die lekker in hun vel zitten en in hun kracht staan, 250 partners die hier blij van worden, 250 bedrijven en/of organisaties die beter presteren, tevreden klanten en leveranciers en - last but not least - ergens tussen de 2.500 en 15.000 Medewerk(st)ers die hun energie halen uit hun werk”

  Mijn passie is (nieuw = dienend) leiderschap

  Mijn pitch in 31 seconden (video)Mijn pitch in 31 seconden (video)

  Mijn eigen reis.

  https://www.slideshare.net/mobile/KoosGroenewoud/triologievoorslideshare

  Mijn expertise

  Aarzel niet om mij in te schakelen. Ik help je (Als -interim- verandermanager, spreker, sparringpartner, klankbord, inspirator, verbinder) graag en met veel plezier of verbind je (in mijn rol als “Mister Connectivity”) met iemand anders uit mijn netwerk die dat nog beter kan!

  Mijn profiel

  http://www.aaa-tfm.nl/profielkoosgroenewoud.pdf

  +31 6 290 083 53

  Voor uw BEELD vorming:

  1: Pitch
  2: Animatie
  3: Nieuw Leiderschap (Bc1)
  4: Over Nieuw Leiderschap bij boekpresentatie Anouk Brack
  5: Aanbevelingen over Nieuw Leiderschap (Bc1)
  6: (Goldsmith) Slechte gewoontes van Leiderschap (Bc1)
  7: Zelfsturing, Nieuwe Economie & Nieuwe Business modellen (Bc1)
  8: Halfuur college Nieuw Leiderschap
  9: Spontaan interview tijdens “Tomorrow@Work


  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.