Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Blinden en Olifanten Geschreven door Margreet Boeren. Het verhaal van de blinden en de olifant. Onze opvatting over de werkelijkheid is maar beperkt. De parabel van de olifant en de blinden is een bekend soefi-verhaal uit de twaalfde eeuw. De onderstaande versie is ontleend aan het boek ‘Tales of the Dervishes. Teaching stories of the Sufi Masters over the Past Thousand Years’ van Indies Shah. Marja de Vries heeft het opgenomen in haar aanbevelenswaardige boek ‘De hele olifant in beeld’. De moraal van het verhaal is het beeld dat we vormen van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen beperkt is, en dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is. 'Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten werden ze onmiddellijk omgeven door mensen die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’ Marja de Vries schrijft in haar toelichting: ‘Net zoals het onmogelijk was voor ieder van de blinden zo iets groots als een olifant in één keer waar te nemen en zich een beeld te vormen van ‘de olifant als geheel’, zo is het voor ons ook vrijwel ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Alle verschillende beschrijvingen die we aantreffen bij de diverse wijsheid tradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden:  iedere traditie beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief. Evenals de blinden hebben wij ook meer kans om inzicht in de achterliggende wetmatigheden van het universum als geheel te krijgen, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.’ De Amerikaanse dichter John Godfrey Saxe’s (1816-1887) schreef een gedicht over De Blinde Mannen en de Olifant. De vertaling daarvan luidt: Er waren eens zes mannen uit Hindoestan,het opdoen van kennis zeer gezindZe gingen op zoek naar de olifant(ook al waren zij allen blind)met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind. De eerste liep naar de olifantmaar kwam opeens ten valtegen de brede en stevige flanken verklaarde meteen aan al:'loof de heer,maar de olifant is als een wal.' De tweede voelde aan een slagtanden riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,wat is immers zo rond en scherp?Voor mij is duidelijk maar al te zeer.Dit wonder van een olifant is als een speer. Nu kwam ook de derde naderbij,greep bij toeval, als ware het een stang,de kronkelende slurf,en sloeg terstond een toon aan van belang:‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’ Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,en voelde aan de knie,‘Waar dit beest nog het meest op lijktis wel duidelijk,’ meende die;‘Er kan geen twijfel over zijnhet is een boom die ik hier voor mij zie.’ De vijfde raakte toevallig aan het ooren zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,Is zonneklaar wat ik hier heb;wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’ Nauwelijks nog had de zesde overwogenwaar hij eens beginnen zou,of hij voelde al de slingerende staart,zwaaiend gaf deze hem een douw,‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’ En aldus zetten de zes uit Hindoestan zich aan een debat,met luide stem en onverveerd,ieder zei er het zijne vanen liet zich door de ander onbekeerd,Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,samen echter hadden zij het verkeerd. MORAAL:Maar al te vaak varen allen,denk ik, alledag,Hun eigen koers, volkomen onwetendover wat de ander denken mag,En spreken zij allen van een olifant,die geen van hen ooit zag. OPTISCHE ILLUSIE: ONMOGELIJKE OLIFANT MET HOEVEEL POTEN? .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Blinden en Olifanten

olifant-01Het verhaal van de blinden en de olifant. Onze opvatting over de werkelijkheid is maar beperkt.

De parabel van de olifant en de blinden is een bekend soefi-verhaal uit de twaalfde eeuw. De onderstaande versie is ontleend aan het boek ‘Tales of the Dervishes. Teaching stories of the Sufi Masters over the Past Thousand Years’ van Indies Shah. Marja de Vries heeft het opgenomen in haar aanbevelenswaardige boek ‘De hele olifant in beeld’. De moraal van het verhaal is het beeld dat we vormen van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen beperkt is, en dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is.

'Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.
De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.
Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten werden ze onmiddellijk omgeven door mensen die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.
Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”
Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’

olifant-03Marja de Vries schrijft in haar toelichting: ‘Net zoals het onmogelijk was voor ieder van de blinden zo iets groots als een olifant in één keer waar te nemen en zich een beeld te vormen van ‘de olifant als geheel’, zo is het voor ons ook vrijwel ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Alle verschillende beschrijvingen die we aantreffen bij de diverse wijsheid tradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden:  iedere traditie beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief. Evenals de blinden hebben wij ook meer kans om inzicht in de achterliggende wetmatigheden van het universum als geheel te krijgen, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.’

De Amerikaanse dichter John Godfrey Saxe’s (1816-1887) schreef een gedicht over De Blinde Mannen en de Olifant. De vertaling daarvan luidt:

Er waren eens zes mannen uit Hindoestan,
het opdoen van kennis zeer gezind
Ze gingen op zoek naar de olifant
(ook al waren zij allen blind)
met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

De eerste liep naar de olifant
maar kwam opeens ten val
tegen de brede en stevige flank
en verklaarde meteen aan al:
'loof de heer,
maar de olifant is als een wal.'

De tweede voelde aan een slagtand
en riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,
wat is immers zo rond en scherp?
Voor mij is duidelijk maar al te zeer.
Dit wonder van een olifant is als een speer.

Nu kwam ook de derde naderbij,
greep bij toeval, als ware het een stang,
de kronkelende slurf,
en sloeg terstond een toon aan van belang:
‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’

Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,
en voelde aan de knie,
‘Waar dit beest nog het meest op lijkt
is wel duidelijk,’ meende die;
‘Er kan geen twijfel over zijn
het is een boom die ik hier voor mij zie.’

De vijfde raakte toevallig aan het oor
en zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,
Is zonneklaar wat ik hier heb;
wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,
Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’

Nauwelijks nog had de zesde overwogen
waar hij eens beginnen zou,
of hij voelde al de slingerende staart,
zwaaiend gaf deze hem een douw,
‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’

olifant-02En aldus zetten de zes uit Hindoestan zich aan een debat,
met luide stem en onverveerd,
ieder zei er het zijne van
en liet zich door de ander onbekeerd,
Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,
samen echter hadden zij het verkeerd.

MORAAL:
Maar al te vaak varen allen,
denk ik, alledag,
Hun eigen koers, volkomen onwetend
over wat de ander denken mag,
En spreken zij allen van een olifant,
die geen van hen ooit zag.

olifant-04

OPTISCHE ILLUSIE: ONMOGELIJKE OLIFANT MET HOEVEEL POTEN?


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Margreet Boeren
Geschreven door Margreet Boeren
Blogger
bloggen lb > Blinden en Olifanten | leiderschap
bloggen lmb > Blinden en Olifanten | leiderschap

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

temple-square_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Al eerder schreef ik een blog over ‘Geloof in jezelf’, dit wordt een tweede blog, maar met een andere insteek vanwege ervaringen die ik opdeed tijdens
incentive_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Ieder jaar kregen de sales medewerkers een incentive reisje aangeboden. Een dankjewel van de Directie voor de behaalde targets. De bestemming was ieder
richardbranson_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Alweer enige tijd volg ik Richard Branson via social media. Vermoedelijk zit er een groot bureau achter al die inspirerende uitspraken, maar op de een
gedachtengoed_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Veel bedrijven hebben hun visie vastgelegd in kernwaarden. Maar hoe vertaal je die kernwaarden binnen de organisatie dan en vooral naar het uitvoerende
IlseWaylon_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Naar Ilse en Waylon gekeken bij RTL Late Night? Daar zagen wij iemand die zonder enige aarzeling, verlegenheid en twijfel vanaf het begin (gesteund door
Boekpresentatie2_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
HandenOpelkaar_*_ > Blinden en Olifanten | leiderschap
"Wanneer je een schip wilt gaan bouwenBreng dan geen mensen bijeenOm timmerhout te sjouwenOf te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangenDeel evenmin

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

Ook interessant voor jou