person_outline

  Blinden en Olifanten

  olifant-01 > Blinden en Olifanten | LeiderschapHet verhaal van de blinden en de olifant. Onze opvatting over de werkelijkheid is maar beperkt.

  De parabel van de olifant en de blinden is een bekend soefi-verhaal uit de twaalfde eeuw. De onderstaande versie is ontleend aan het boek ‘Tales of the Dervishes. Teaching stories of the Sufi Masters over the Past Thousand Years’ van Indies Shah. Marja de Vries heeft het opgenomen in haar aanbevelenswaardige boek ‘De hele olifant in beeld’. De moraal van het verhaal is het beeld dat we vormen van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen beperkt is, en dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is.

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  'Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.
  De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.
  Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten werden ze onmiddellijk omgeven door mensen die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.
  Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”
  Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’

  olifant-03 > Blinden en Olifanten | LeiderschapMarja de Vries schrijft in haar toelichting: ‘Net zoals het onmogelijk was voor ieder van de blinden zo iets groots als een olifant in één keer waar te nemen en zich een beeld te vormen van ‘de olifant als geheel’, zo is het voor ons ook vrijwel ondoenlijk om de dynamiek binnen het universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Alle verschillende beschrijvingen die we aantreffen bij de diverse wijsheid tradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden:  iedere traditie beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief. Evenals de blinden hebben wij ook meer kans om inzicht in de achterliggende wetmatigheden van het universum als geheel te krijgen, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.’

  De Amerikaanse dichter John Godfrey Saxe’s (1816-1887) schreef een gedicht over De Blinde Mannen en de Olifant. De vertaling daarvan luidt:

  Er waren eens zes mannen uit Hindoestan,
  het opdoen van kennis zeer gezind
  Ze gingen op zoek naar de olifant
  (ook al waren zij allen blind)
  met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

  De eerste liep naar de olifant
  maar kwam opeens ten val
  tegen de brede en stevige flank
  en verklaarde meteen aan al:
  'loof de heer,
  maar de olifant is als een wal.'

  De tweede voelde aan een slagtand
  en riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,
  wat is immers zo rond en scherp?
  Voor mij is duidelijk maar al te zeer.
  Dit wonder van een olifant is als een speer.

  Nu kwam ook de derde naderbij,
  greep bij toeval, als ware het een stang,
  de kronkelende slurf,
  en sloeg terstond een toon aan van belang:
  ‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’

  Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,
  en voelde aan de knie,
  ‘Waar dit beest nog het meest op lijkt
  is wel duidelijk,’ meende die;
  ‘Er kan geen twijfel over zijn
  het is een boom die ik hier voor mij zie.’

  De vijfde raakte toevallig aan het oor
  en zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,
  Is zonneklaar wat ik hier heb;
  wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,
  Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’

  Nauwelijks nog had de zesde overwogen
  waar hij eens beginnen zou,
  of hij voelde al de slingerende staart,
  zwaaiend gaf deze hem een douw,
  ‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’

  olifant-02 > Blinden en Olifanten | LeiderschapEn aldus zetten de zes uit Hindoestan zich aan een debat,
  met luide stem en onverveerd,
  ieder zei er het zijne van
  en liet zich door de ander onbekeerd,
  Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,
  samen echter hadden zij het verkeerd.

  MORAAL:
  Maar al te vaak varen allen,
  denk ik, alledag,
  Hun eigen koers, volkomen onwetend
  over wat de ander denken mag,
  En spreken zij allen van een olifant,
  die geen van hen ooit zag.

  olifant-04 > Blinden en Olifanten | Leiderschap

  OPTISCHE ILLUSIE: ONMOGELIJKE OLIFANT MET HOEVEEL POTEN?


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Margreet Boeren > Blinden en Olifanten | Leiderschap
  Geschreven door Margreet Boeren
  Blogger Expert

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.