person_outline

Servant Leadership 84 onderwerpen

[Guest access]
Categorie

Luisteren 10 onderwerpen

[Guest access] Een dienend leider verstaat de kunst van het luisteren. Dat is een kunst die lang niet iedereen verstaat. Vaak luisteren we vooringenomen. Denken we al te weten wat iemand wil zeggen. Of we staan te popelen om ons eigen antwoord te geven. Werkelijk naar mensen luisteren is iets anders. Dat vraagt interesse, openheid, concentratie en inlevingsvermogen. Daar naast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat mensen niet zeggen en de intentie achter de woorden te begrijpen.
Lutke Schipholt's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Re: Een prachtig gedicht dat ik gr ...
door Lutke Schipholt
10 maanden 4 dagen geleden

Empathie 16 onderwerpen

[Guest access] Empathie of inlevingsvermogen is een wezenlijk kenmerk van een dienend leider. Het is een belangrijke eigenschap, omdat die beantwoord aan het verlangen van mensen om serieus genomen te worden, gezien en gehoord te worden. Dat betekent overigens niet dat een dienend leider alles maar goed vindt. Empathisch vermogen is ook de kunst om een scheiding te maken tussen mensen en hun daden.Het is best mogelijk dat mensen geen goed werk leveren of dat ze het beter kunnen. Daar zul je als leider dan je afkeuring over uit moeten spreken. Maar altijd met respect voor de persoon die het betreft. Zaken kun je afkeuren. Mensen nooit!
piarauhala's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Re: Leiderschap met compassie hebb ...
door piarauhala
5 jaren 3 maanden geleden

Commitment aan groei 16 onderwerpen

[Guest access] Dienend leiderschap draait om de wensen om mensen tot hun recht te laten komen. Daarom zal een dienend leider altijd inzetten op groei van zijn of haar medewerkers - zowel op het persoonlijke vlak als professioneel. Dienend leiderschap is dan ook altijd gekoppeld aan coaching. Het scheppen van voorwaarden die groei mogelijk maken, is een vanzelfsprekendheid. Het is een voortdurende zoektocht naar de optimale balans voor mens en organisatie. Als het goed is, groeien ze daardoor allebei. Maar werkelijk commitment kan ook betekenen: mensen helpen een andere werkplek te zoeken waar ze beter op hun plaats zijn.
Gerard Jans's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Re: Samensturing in je coachcontac ...
door Gerard Jans
9 maanden 3 weken geleden

Helend vermogen 6 onderwerpen

[Guest access] Helend vermogen is het vermogen om mensen 'heel' te maken. En je bent 'heel' als je in balans bent met jezelf en je omgeving. Helaas is die balans vaak ver te zoeken, wat kan leiden tot stres en conflicten. Een dienend leider zal er altijd naar streven mensen te ondersteunen in hun poging een goed evenwicht te vinden, in zichzelf en met anderen.
Ruud's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Re: Maak jij het verschil?
door Ruud
5 jaren 3 maanden geleden
[Guest access] Aan de basis van dienend leiderschap ligt het idee dat de mens een sociaal wezen is. Ieder mens is onderdeel van een groter geheel en daarin ligt ook de kracht. Samen krijg je niet alleen meer voor elkaar, maar je kunt ook steun, warmte en stimulans ontlenen aan de groep. Daarom zal de dienend leider streven naar saamhorigheid en een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij elkaar en bij de organisatie. Het is de kunst om een team samen te stellen waarin de verschillende kwaliteiten elkaar aanvullen en versterken. Dat leidt tot een sfeer van vertrouwen en een omgeving waarin mensen tot bloei kunnen komen.
Dirk's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Re: Belangeloos delen
door Dirk
4 jaren 6 maanden geleden

Bewustzijn 14 onderwerpen

[Guest access] Zoals het woord aangeeft, betekend bewustzijn op een bewuste manier in het leven staan. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. Veel dingen gebeuren op de automatische piloot en vaak zijn we tijdens ons werk in gedachten met iets anders bezig. Dat is geen vruchtbare houding. Bewustzijn betekent dat we helemaal in het hier en nu leven en onze verantwoordelijkheid leven. Doen wat nodig is. Maar het betekend ook: met een open blik bij jezelf naar binnen kijken en verantwoordelijkheid nemen voor wat je daar aantreft.
Hetteke's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Is het zo simpel?
door Hetteke
4 jaren 2 maanden geleden

Overtuigingskracht 2 onderwerpen

[Guest access] Alle aandacht voor dienen laat onverlet dat een leider ook gewoon moet leiden. Hij of zij moet de richting aangeven en mensen in beweging krijgen. Niet via dwang, maar via overtuigingskracht. Werkelijke overtuigingskracht is meer dan een goed betoog. Het berust ook op morele autoriteit. Het is het vermogen om op zo'n manier iets naar voren te brengen dat anderen hun eigen, andere mening los durven laten en overtuigd raken van de waarde van het nieuwe argument. Dat vraagt om een vastberaden en vriendelijke benadering met respect voor tegenwerpingen, twijfels en vragen.
Ruud's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Wie is de echte leider?
door Ruud
7 jaren 8 maanden geleden

Conceptualiseren 2 onderwerpen

[Guest access] Nieuwe dingen ontstaan uit dromen. Uit het vermogen om te kijken voorbij de bestaande kaders. Maar met dromen alleen kom je nergens. Om handen en voeten te krijgen, zal de droom ingebed moeten worden in de realiteit. Om je droom te realiseren, moet je wel in actie komen, de juiste maatregelen treffen en werken vanuit een concept. Dat concept fungeert als kompas. Het geeft richting aan en dient als ijkpunt om te kijken of je nog wel op de juiste weg bent. Met de juiste mix van droom en daad kun je je eigen werkelijkheid creëren.
maboeboe's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Blinden en Olifanten
door maboeboe
5 jaren 1 maand geleden

Vooruitzien 5 onderwerpen

[Guest access] Vooruitzien is het vermogen om te anticiperen, in te spelen op situaties vanuit een brede ervaring. de intuïtie is daarbij heel belangrijk. Iedereen beschikt erover, maar lang niet iedereen durft er ook op te vertrouwen. Jammer. Niet alleen omdat het een heel betrouwbare raadgever is, maar ook omdat we vaak niet over de informatie beschikken die nodig is om een rationele beslissing te nemen. Intuïtie kan op dat moment een brug vormen tussen de beschikbare en gewenste informatie.
HermanBeuker's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
Van crisis naar relatieproblee ...
door HermanBeuker
5 jaren 11 maanden geleden

Rentmeesterschap 9 onderwerpen

[Guest access] In een wereld waar grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken en de aarde schijnbaar onomkeerbare schade wordt toegebracht, is duurzaamheid een belangrijk begrip. Een dienend leider kent zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving en gedraagt zich als een goed rentmeester. Dat betekend dat hij of zij verder kijkt dan vandaag en op verantwoorde wijze met de omgeving en het milieu omgaat.
Ruud's Profielfoto > Servant Leadership - Lerende Leiders | Leiderschap
De verborgen kosten van (nieuw ...
door Ruud
4 jaren 11 maanden geleden
×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.