Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? Geschreven door Ruud van Lent. Zakelijk gezien heeft ieder bedrijf bestaansrecht doordat haar klanten diensten en producten bij haar afnemen. Zo simpel is het volgens mij. Neemt een klant geen dienst meer van je af, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn: er is geen behoefte meer aan jouw dienst, of iemand anders biedt hetzelfde maar dan onder beter op de klant afgestemde voorwaarden. Is er geen behoefte meer aan jouw dienst, dan kun je een aantal dingen doen: je kunt ophouden te bestaan als organisatie > je hebt je nut gehad; Je kunt innoveren > iets maken waar de klant wèl weer voor wil betalen, of je kunt blijven vasthouden aan wat je hebt en dat met hand en tand gaan verdedigen. Iets wat simpel is complex maken Ophouden te bestaan is natuurlijk moeilijk, maar als je in je kracht en talenten gelooft is dat zo een gekke oplossing nog niet.Veel wordt er ingezet op een combinatie van 2 en 3: innovatie en vasthouden aan wat je hebt opgebouwd. Waarbij innovatie (helaas) vaak ten dienste staat van optie 3. In mijn blog: Wordt jouw bedrijf ook met uitsterven bedreigt? Beschrijf ik bedrijven die veel tijd en energie steken in optie 3. Die daarmee zover gaan dat ze als het ware een eigen eco-systeem hebben gebouwd en wie het gelukt is om boven de wetmatigheid van vraag en aanbod uitstijgen: er is geen valide alternatief en dat gaat er ook niet komen omdat het gecreëerde systeem van regels en wetgeving dat belemmeren. En die regels en wetgeving zijn nodig omdat deze bedrijven inmiddels een bedreiging aan het worden zijn voor onze maatschappij > 'to big to fail'. De gewetensvraag die ik daar stel is of je nog tijd en energie in deze dino-bedrijven moet steken, of dat je deze energie moet richten op nieuwe initiatieven: wetende dat deze dino-bedrijven uiteindelijk uit gaat sterven. Vandaag (6 december 2014) las ik op nu.nl een artikel (Gaat de politiek de Ubers, Airbnbs en Helplings omarmen of afstoten?) dat gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe bedrijven die wel weer aan de behoefte van de consument voldoen, waar de consument weer invloed op uit kan oefenen (reviews) en die de gevestigde orde op haar grondvesten doen schudden en nog verder in optie 3 (vasthouden en verdedigen) drijven. Uit het artikel: Regelmatig steekt er een potentiële bedreiging de kop op voor bestaande markten. De ontwikkelingen zorgen voor dilemma's in politiek Den Haag. Aan de ene kant wordt de innovatiekracht in Nederland geroemd en wil het kabinet deze initiatieven alle ruimte geven.Aan de andere kant vormen de nieuwe initiatieven een bedreiging voor diverse gereguleerde branches en voor de werknemers die hierdoor steeds meer gedwongen worden tot ad-hocklussen tegen beperkt tarief. Dilemma? Dit wordt / is een echt dilemma voor de politiek. Niet alleen wordt er door deze bedrijven gerammeld aan het bestaansrecht van grote dino-bedrijven, maar zoals nu blijkt ook aan regulerende regelingen opgetuigd door onze politiek. Regels die ooit waren bedoeld voor regulering en bescherming maar die nu een onderdeel van het systeem van het dino-bedrijf blijken te zijn. Is daarmee ons politiekbestel zoals dat op dit ogenblik wordt uitgevoerd een 'dino-politiek' bestel?De vraag die de politiek zich hierin zelf zou moeten stellen is: zijn wij niet onderdeel van het probleem geworden? Optie 4. Omarmen Ik ben ervan overtuigd dat naast de 3 opties er ook nog een vierde optie is: omarmen. Op het moment dat je huidige systemen en opgebouwde posities durft los te laten, pas dan ben je in staat om verbindingen te maken met anderen. Verbindingen waaruit diensten voortvloeien waar daadwerkelijk behoefte aan is èn die voor de consument toegevoegde waarde hebben. Vecht niet tegen initiatieven als Uber, Helpling, airBnB maar schat hun op waarde en doe mee! En meedoen is gemakkelijk: dat is namelijk de waarde-propositie van deze nieuwe bedrijven. Wat denken jullie? .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen?

verkeerdekantkijkenZakelijk gezien heeft ieder bedrijf bestaansrecht doordat haar klanten diensten en producten bij haar afnemen. Zo simpel is het volgens mij. Neemt een klant geen dienst meer van je af, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn: er is geen behoefte meer aan jouw dienst, of iemand anders biedt hetzelfde maar dan onder beter op de klant afgestemde voorwaarden.

Is er geen behoefte meer aan jouw dienst, dan kun je een aantal dingen doen:

  1. je kunt ophouden te bestaan als organisatie > je hebt je nut gehad;
  2. Je kunt innoveren > iets maken waar de klant wèl weer voor wil betalen, of
  3. je kunt blijven vasthouden aan wat je hebt en dat met hand en tand gaan verdedigen.

Iets wat simpel is complex maken

Ophouden te bestaan is natuurlijk moeilijk, maar als je in je kracht en talenten gelooft is dat zo een gekke oplossing nog niet.
Veel wordt er ingezet op een combinatie van 2 en 3: innovatie en vasthouden aan wat je hebt opgebouwd. Waarbij innovatie (helaas) vaak ten dienste staat van optie 3.

In mijn blog: Wordt jouw bedrijf ook met uitsterven bedreigt? Beschrijf ik bedrijven die veel tijd en energie steken in optie 3. Die daarmee zover gaan dat ze als het ware een eigen eco-systeem hebben gebouwd en wie het gelukt is om boven de wetmatigheid van vraag en aanbod uitstijgen: er is geen valide alternatief en dat gaat er ook niet komen omdat het gecreëerde systeem van regels en wetgeving dat belemmeren. En die regels en wetgeving zijn nodig omdat deze bedrijven inmiddels een bedreiging aan het worden zijn voor onze maatschappij > 'to big to fail'.

De gewetensvraag die ik daar stel is of je nog tijd en energie in deze dino-bedrijven moet steken, of dat je deze energie moet richten op nieuwe initiatieven: wetende dat deze dino-bedrijven uiteindelijk uit gaat sterven.

Vandaag (6 december 2014) las ik op nu.nl een artikel (Gaat de politiek de Ubers, Airbnbs en Helplings omarmen of afstoten?) dat gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe bedrijven die wel weer aan de behoefte van de consument voldoen, waar de consument weer invloed op uit kan oefenen (reviews) en die de gevestigde orde op haar grondvesten doen schudden en nog verder in optie 3 (vasthouden en verdedigen) drijven.

Uit het artikel:

Regelmatig steekt er een potentiële bedreiging de kop op voor bestaande markten. De ontwikkelingen zorgen voor dilemma's in politiek Den Haag. Aan de ene kant wordt de innovatiekracht in Nederland geroemd en wil het kabinet deze initiatieven alle ruimte geven.
Aan de andere kant vormen de nieuwe initiatieven een bedreiging voor diverse gereguleerde branches en voor de werknemers die hierdoor steeds meer gedwongen worden tot ad-hocklussen tegen beperkt tarief.

Dilemma?

Dit wordt / is een echt dilemma voor de politiek. Niet alleen wordt er door deze bedrijven gerammeld aan het bestaansrecht van grote dino-bedrijven, maar zoals nu blijkt ook aan regulerende regelingen opgetuigd door onze politiek. Regels die ooit waren bedoeld voor regulering en bescherming maar die nu een onderdeel van het systeem van het dino-bedrijf blijken te zijn.

Is daarmee ons politiekbestel zoals dat op dit ogenblik wordt uitgevoerd een 'dino-politiek' bestel?
De vraag die de politiek zich hierin zelf zou moeten stellen is: zijn wij niet onderdeel van het probleem geworden?

Optie 4. Omarmen

Ik ben ervan overtuigd dat naast de 3 opties er ook nog een vierde optie is: omarmen. Op het moment dat je huidige systemen en opgebouwde posities durft los te laten, pas dan ben je in staat om verbindingen te maken met anderen. Verbindingen waaruit diensten voortvloeien waar daadwerkelijk behoefte aan is èn die voor de consument toegevoegde waarde hebben.

Vecht niet tegen initiatieven als Uber, Helpling, airBnB maar schat hun op waarde en doe mee! En meedoen is gemakkelijk: dat is namelijk de waarde-propositie van deze nieuwe bedrijven.

Wat denken jullie?


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Expert Blogger

Mijn missie is het verder ont-wikkelen van (persoonlijk) leiderschap bij mensen en organisaties. Op een positieve, inspirerende en prikkelende manier bege-leid ik professionals en managers in het loslaten van het oude controle, macht en 'sense of urgency' denken. Hierdoor zal de focus binnen een organisatie / afdeling gaan verschuiven van problemen naar perspectief, van klagen en kritiek geven naar samenwerken, verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen.
Dit resulteert in een verschuiving van macht naar kracht, van controle naar vertrouwen en van 'moeten' naar 'willen'.

Diensten

Wil je meer weten of vrijblijvend een keer samen over de voor jou of jouw organisatie toegevoegde waarde van mijn diensten klankborden? Voel je vrij om [contact] op te nemen, ik kom graag een keer op bezoek voor een goed gesprek!

 

Creatie ↝ Inspiratie ⥁ Verbinden ⇶ Groei ∞ | Leiderschap katalysator ☇ | S.L.Ï.M. ⇢ Servant Leadership Ïn Motion | Coaching ≟ | Open Source ⌘ | Sustainability ♻ | ruudOntwikkelt.nl | Onlinecommunityhub.nl


Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

graffiti-revolution_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Er is reuring in de wereld. Na ons eigen Oekraïne referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als aanstaande president van de Verenigde Staten,
letgo_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
5 jaar Lerende Leiders, vijf jaar intensief bezig zijn met Leiderschap. In die vijf jaar vele vormen en namen voor leiderschap voorbij zien komen. Ik hou
jezelfblijven_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Ik weet het nog goed, het moment dat ik een coach opleiding ging volgen. Blijkbaar was ik niet de enige want in een keer zag en hoorde ik overal mensen
dieselgate-02_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Nog maar net bekomen van het lezen van het boek van Joris Luyendijk over de bankencrisis (Boek: “Dit kan niet waar zijn”), staat ons de volgende crisis
kantelgeneratie_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Waarschijnlijk hebben jullie er wel wat van mee gekregen: Het Kantelingsalfabet: Een unieke co-creatie van meer dan 100 auteurs, redacteuren en partners
Boekpresentatie2_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
rochdale_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Kilian Bennebroek Gravenhorst in gesprek met René Grotendorst,voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Een van de grootste fascinaties
brain_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Voldoening uit je werk halen. Je werk met plezier en bezieling doen. Dat komt voor de meesten van ons voort uit  het weten en voelen dat wat je doet
rups_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Wij mensen zijn vrijwel continu op zoek naar betekenis en een gevoel van richting. Een groot deel van de tijd zijn we ons daar compleet niet
panamapapers_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Over waarom moraal alleen niet voldoende is.
ziekteverzuim_*_ > Durf jij los te laten zodat je kunt omarmen? | leiderschap
Stel je eens voor: Je zit al een tijdje ziek thuis. Het werd je allemaal te veel. En je bent de enige niet, want je bedrijf kent een bovengemiddeld ziekteverzuimpercentage.

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×