Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap Geschreven door Frans Wilms. De brug bouwen, terwijl je erover loopt, vraagt moed en vertrouwen Is het mogelijk om elkaar niet als concurrenten te zien? Om samen te gaan voor het realiseren van maatschappelijke opgaven? Ik ben er van overtuigd, dat we daarmee echt verschil kunnen maken. Ik ben dan ook heel blij, dat we als Radar een concrete kans krijgen om proefondervindelijk te experimenteren met partnerschap. De gemeente Brunssum heeft namelijk een bijzondere aanbesteding in het sociale domein gedaan. Ik vertel er meer over en bied een analysekader van de verschillende aanpakken, die je kunt onderscheiden. Daarbij gebruik ik de inzichten van hoogleraar Wim van de Donk. Een bijzondere aanpak Voor de uitvoering van de functie begeleiding in het sociale domein heeft de gemeente Brunssum vijf organisaties geselecteerd. Elk van hen bestrijkt een tot drie percelen: het perceel ‘zorg voor mensen met een fysieke beperking’, het perceel ‘psychiatrische ondersteuning’ en het perceel ‘begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking’. Vanuit Radar zijn we partner bij deze twee laatste percelen. Per perceel krijgen we een budget. Met dat budget worden we geacht om de ondersteuning aan cliënten te doen die aan ons worden toegewezen. Het budget wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het aantal cliënten, dat je in het jaar daarvoor hebt ondersteund. Drie keer per jaar vindt er een monitoring plaats. Daarbij is de vraag vooral in welke mate het lukt om de beoogde beweging (meer eigen regie en de inzet van het netwerk van cliënten) tot stand te brengen. Dit is een heel bijzondere aanpak. Fundamentele denkkaders De aanpak in Brunssum wijkt sterk af van het marktmodel, waar producten centraal staan en concurrentie plaats vindt op basis van prijs. Het wijkt ook af van het veel voorkomende regiemodel. Daarbij vervult een gemeente de functie van regisseur en opdrachtgever. Aan deze verschillende modellen liggen fundamentele denkkaders ten grondslag. Aan de hand van de indeling van Wim van de Donk is dat eenvoudig duidelijk te maken. Gemeente als marktmeester Bij het marktmodel is het uitgangspunt, dat er sprake is van wederzijdse onafhankelijkheid. Er zijn heldere producten, die ondernemers in de markt zetten klanten afnemen. De gemeente vervult de functie van marktmeester. Het idee is, dat concurrentie zorgt voor scherpe prijzen, wat voor de gemeente kosten bespaart. Naast deze wederzijdse onafhankelijkheid onderscheidt Van de Donk als tweede de eenzijdige afhankelijkheid. Gemeente als regisseur De gemeente is dan geen marktmeester maar op de eerste plaats opdrachtgever en regisseur. Er worden heldere doelen gesteld, waaraan de opdrachtnemers zich moeten houden. Voorwaarden zijn duidelijk en hard. Via controle door inspectie houdt de gemeente scherp toezicht. In het derde model, de situatie van wederzijdse afhankelijkheid, wijzigt dat perspectief ingrijpend. Gemeente als partner Gemeenten en aanbieders organiseren dan samen audits en bespreken die in dialoog. Uitgangspunt zijn daarbij niet de producten of de op voorhand precies gedefinieerde uitkomsten, maar de maatschappelijke opgave. Gemeente en aanbieders verbinden zich hier gemeenschappelijk aan. Niet het systeem an sich maar de leefwereld van de inwoners staat centraal. Al lerend gaat men op weg. Het is de brug bouwen, terwijl je erover heen loopt. Het is de keuze die Brunssum gemaakt heeft. Een keuze die ook Van de Donk maakt. Complexe praktijk van alledag De situatie is zo complex en dynamisch, zo stelt hij, dat je wel haast moet kiezen voor deze aanpak. Wanneer je het werk in het sociale domein in allerlei verschillend gedefinieerde producten uiteenrafelt, doe je onrecht aan de complexe praktijk van alledag. Marktwerking is daarom niet op z’n plaats. Regie-voering door de gemeente wijst hij eveneens af. Het is onmogelijk als gemeente te denken, dat je de wijsheid in pacht hebt om het sociaal domein van bovenaf te regisseren. Een keuze voor wederzijdse afhankelijkheid ligt dan ook voor de hand. Maar dat is niet zonder consequenties. Moed en vertrouwen Het vraagt om moed om het bestaande los te laten. Het vraagt ook om vertrouwen in zorgaanbieders. Dat ze zich vol verbonden voelen met de maatschappelijke opgave en geen misbruik maken van de ruimte die ze krijgen. Brunssum toont dus lef met deze keuze voor het partnermodel. En ineens is het alternatief van Van de Donk voorzien van een buitengewoon praktijkvoorbeeld. Natuurlijk zal ik er over berichten. Maar, daar hoef je natuurlijk niet op te wachten. Zelf stappen zetten Je kunt natuurlijk ook zelf in je eigen situatie een beweging in de richting van deze keuze maken. Mocht je in een marktmodel zitten, dan kun je nu al voorbereidingen treffen om klaar te zijn, zodra de huidige contractperiode afloopt. Zit je in het regiemodel dan heb je het nog eenvoudiger. Een aantal elementen, dat bij het partnermodel hoort kun je dan nu al toepassen. Zo kun je je samen verbinden rondom de maatschappelijke opgave. Ook kun je een dialoog inzetten over thema’s die zich voordoen. Bijvoorbeeld door rapportages van inspecties te laten vervolgen door een open gesprek. Een gesprek, waar je betekenis geeft aan wat gebeurt om van daaruit vervolgstappen in te zetten. Stoplichttweets Doen: Moed hebben om het bestaande los te latenAttentie: Wanneer behoefte ontstaat om alles ‘im grif’ te hebbenNiet doen: Het sociale domein van bovenaf regisseren .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap

dynamischewereld-01De brug bouwen, terwijl je erover loopt, vraagt moed en vertrouwen

Is het mogelijk om elkaar niet als concurrenten te zien? Om samen te gaan voor het realiseren van maatschappelijke opgaven? Ik ben er van overtuigd, dat we daarmee echt verschil kunnen maken. Ik ben dan ook heel blij, dat we als Radar een concrete kans krijgen om proefondervindelijk te experimenteren met partnerschap. De gemeente Brunssum heeft namelijk een bijzondere aanbesteding in het sociale domein gedaan. Ik vertel er meer over en bied een analysekader van de verschillende aanpakken, die je kunt onderscheiden. Daarbij gebruik ik de inzichten van hoogleraar Wim van de Donk.

Een bijzondere aanpak

Voor de uitvoering van de functie begeleiding in het sociale domein heeft de gemeente Brunssum vijf organisaties geselecteerd. Elk van hen bestrijkt een tot drie percelen: het perceel ‘zorg voor mensen met een fysieke beperking’, het perceel ‘psychiatrische ondersteuning’ en het perceel ‘begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking’. Vanuit Radar zijn we partner bij deze twee laatste percelen. Per perceel krijgen we een budget. Met dat budget worden we geacht om de ondersteuning aan cliënten te doen die aan ons worden toegewezen. Het budget wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het aantal cliënten, dat je in het jaar daarvoor hebt ondersteund. Drie keer per jaar vindt er een monitoring plaats. Daarbij is de vraag vooral in welke mate het lukt om de beoogde beweging (meer eigen regie en de inzet van het netwerk van cliënten) tot stand te brengen. Dit is een heel bijzondere aanpak.

Fundamentele denkkaders

De aanpak in Brunssum wijkt sterk af van het marktmodel, waar producten centraal staan en concurrentie plaats vindt op basis van prijs. Het wijkt ook af van het veel voorkomende regiemodel. Daarbij vervult een gemeente de functie van regisseur en opdrachtgever. Aan deze verschillende modellen liggen fundamentele denkkaders ten grondslag. Aan de hand van de indeling van Wim van de Donk is dat eenvoudig duidelijk te maken.

dynamischewereld-02

Gemeente als marktmeester

Bij het marktmodel is het uitgangspunt, dat er sprake is van wederzijdse onafhankelijkheid. Er zijn heldere producten, die ondernemers in de markt zetten klanten afnemen. De gemeente vervult de functie van marktmeester. Het idee is, dat concurrentie zorgt voor scherpe prijzen, wat voor de gemeente kosten bespaart. Naast deze wederzijdse onafhankelijkheid onderscheidt Van de Donk als tweede de eenzijdige afhankelijkheid.

Gemeente als regisseur

De gemeente is dan geen marktmeester maar op de eerste plaats opdrachtgever en regisseur. Er worden heldere doelen gesteld, waaraan de opdrachtnemers zich moeten houden. Voorwaarden zijn duidelijk en hard. Via controle door inspectie houdt de gemeente scherp toezicht. In het derde model, de situatie van wederzijdse afhankelijkheid, wijzigt dat perspectief ingrijpend.

Gemeente als partner

Gemeenten en aanbieders organiseren dan samen audits en bespreken die in dialoog. Uitgangspunt zijn daarbij niet de producten of de op voorhand precies gedefinieerde uitkomsten, maar de maatschappelijke opgave. Gemeente en aanbieders verbinden zich hier gemeenschappelijk aan. Niet het systeem an sich maar de leefwereld van de inwoners staat centraal. Al lerend gaat men op weg. Het is de brug bouwen, terwijl je erover heen loopt. Het is de keuze die Brunssum gemaakt heeft. Een keuze die ook Van de Donk maakt.

Complexe praktijk van alledag

De situatie is zo complex en dynamisch, zo stelt hij, dat je wel haast moet kiezen voor deze aanpak. Wanneer je het werk in het sociale domein in allerlei verschillend gedefinieerde producten uiteenrafelt, doe je onrecht aan de complexe praktijk van alledag. Marktwerking is daarom niet op z’n plaats. Regie-voering door de gemeente wijst hij eveneens af. Het is onmogelijk als gemeente te denken, dat je de wijsheid in pacht hebt om het sociaal domein van bovenaf te regisseren. Een keuze voor wederzijdse afhankelijkheid ligt dan ook voor de hand. Maar dat is niet zonder consequenties.

Moed en vertrouwen

Het vraagt om moed om het bestaande los te laten. Het vraagt ook om vertrouwen in zorgaanbieders. Dat ze zich vol verbonden voelen met de maatschappelijke opgave en geen misbruik maken van de ruimte die ze krijgen. Brunssum toont dus lef met deze keuze voor het partnermodel. En ineens is het alternatief van Van de Donk voorzien van een buitengewoon praktijkvoorbeeld. Natuurlijk zal ik er over berichten. Maar, daar hoef je natuurlijk niet op te wachten.

Zelf stappen zetten

Je kunt natuurlijk ook zelf in je eigen situatie een beweging in de richting van deze keuze maken. Mocht je in een marktmodel zitten, dan kun je nu al voorbereidingen treffen om klaar te zijn, zodra de huidige contractperiode afloopt. Zit je in het regiemodel dan heb je het nog eenvoudiger. Een aantal elementen, dat bij het partnermodel hoort kun je dan nu al toepassen. Zo kun je je samen verbinden rondom de maatschappelijke opgave. Ook kun je een dialoog inzetten over thema’s die zich voordoen. Bijvoorbeeld door rapportages van inspecties te laten vervolgen door een open gesprek. Een gesprek, waar je betekenis geeft aan wat gebeurt om van daaruit vervolgstappen in te zetten.

Stoplichttweets

Doen: Moed hebben om het bestaande los te laten
Attentie: Wanneer behoefte ontstaat om alles ‘im grif’ te hebben
Niet doen: Het sociale domein van bovenaf regisseren


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Top Blogger

Mijn verlangen is om de kracht van mensen te versterken. Hoe doe je dat in situaties, waarin mensen zelf in een complexe omgeving in interactie met anderen keuzes maken? Voor mij is duidelijk, dat dat vraagt om leiderschap, dat verbindend en in presentie is. Simpel weg omdat je daarmee mensen het beste van zichzelf laat geven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het autoritaire - en strijdende domein van leiderschap vormen al jaren de hoofdstroom in de wereld. In mijn blogs deel ik mijn ervaringen… Zie ook www.leiderschapsdomeinen.nl

Boek ‘Groeien in leiderschap’ vers van de pers
De blogs zijn ontleend aan het boek Groeien in leiderschap. Begin bij jezelf en doe het samen. In dit boek neem ik je mee in de weg die ik gegaan ben. Hoe ik in mijn leiderschap gegroeid ben van controle naar verbinding en presentie. Over mijn vallen en opstaan. Hoe ik ervan leer en geniet. Mijn ervaringen verbind ik met actuele theoretische inzichten. Met praktische handreikingen breng ik je op gedachten waarmee je direct zelf aan de slag kan om je eigen weg te gaan. Om (opnieuw) ambities te kiezen, te oefenen, te leren en te genieten. Het boek kun je hier bestellen.

 


Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

Boekpresentatie2_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
presentievalkuilen_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Presentie gaat over de vraag hoe je aanwezig bent te midden van anderen. Ben je écht in interactie met de ander? Zie je de mensen om je heen als mens?
schaakstukken_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
De kans dat ik uit presentie raak is groot, wanneer ik tijdnood voel of op momenten dat ik denk dat ik per se iets moet inbrengen. Helemaal tricky is
aansluitingverliezen_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Soms zit ik niet meer op dezelfde golflengte als de ander. Dan ben ik zó in mijn eigen gedachtewereld, dat ik onvoldoende rekening houd met hem en dreig
zwijgen_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Tijdens een bijeenkomst met onze leidinggevenden heeft een van onze managers de leiding. Ineens is er een spannend moment. Er is verwarring. Mensen kijken
Boekpresentatie2_*_
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
rochdale_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Kilian Bennebroek Gravenhorst in gesprek met René Grotendorst,voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Een van de grootste fascinaties
brain_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Voldoening uit je werk halen. Je werk met plezier en bezieling doen. Dat komt voor de meesten van ons voort uit  het weten en voelen dat wat je doet
rups_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Wij mensen zijn vrijwel continu op zoek naar betekenis en een gevoel van richting. Een groot deel van de tijd zijn we ons daar compleet niet
panamapapers_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Over waarom moraal alleen niet voldoende is.
ziekteverzuim_*_ > De huidige complexe, dynamische wereld vraagt om partnerschap | leiderschap
Stel je eens voor: Je zit al een tijdje ziek thuis. Het werd je allemaal te veel. En je bent de enige niet, want je bedrijf kent een bovengemiddeld ziekteverzuimpercentage.

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×