Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? Geschreven door Maarten de Winter. In veel branches is er een transitie aan de gang. Nederland kantelt. Nieuwe perspectieven zijn nodig. Kan een bril gebaseerd op “tijd” helpen? Tijd en ondernemerschap Tijd heeft twee gezichten; een objectief en een subjectief gezicht Onze objectieve tijd is een afspraak tussen mensen (sociaal construct) dat is afgeleid van het ruimtebegrip en de beweging van de planeten daarin: de kosmologische tijd.Met hulp van de zon en de zonnewijzer konden we door ontwikkelen naar de klok. En met de ontwikkeling van het spoorwegnet werd de verregaande synchronisatie en standaardisatie van tijd in gang gezet. In subjectieve zin is tijd puur persoonlijk. Wat voor de één saai en langdradig is, is voor de ander een genot waarin de tijd vliegt. Hoe je tijd ervaart hangt af van de vraag welke beleving het oproept; welke talenten je kunt inzetten, met wie je het ervaart en welke perspectieven je hebt om maar enkele aspecten te noemen. Hoewel er niets aan de objectieve tijd verandert is (er zitten immers nog steeds 24 uur in een dag), ervaren veel mensen deze tijd als een versnellende tijd. De tijd is minder maakbaar en veel mensen beleven de tijd als een tijd van van alles te moeten. Veranderingen komen steeds sneller en met steeds meer onzekerheid. Er moet steeds meer in steeds minder tijd. In veel organisaties heerst het idee dus steeds sneller te moeten organiseren. Wordt de klant hier dan beter van? Zeker, de klant is gebaat bij efficiëntie, lage kosten en snelheid (objectieve tijd). Maar steeds meer klanten zoeken ook beleving (subjectieve tijd). Het gaat niet om de diagnose-behandel-combinatie maar om het genezen; niet om de les maar om het leren; niet om de auto maar om het reizen.Waardering wordt afgemeten op de totale beleving. Dus niet of/of maar en/en. Vanuit ondernemerschap geredeneerd is tijd dan ook een belangrijk thema voor waardecreatie in organisaties. Kun je beide tijden zien? Tijd heeft altijd een centrale rol gespeeld in economische organisatievormen. Twee objectieve verschijningsvormen van tijd, namelijk tijd is geld en tijd is snelheid, zijn manieren van denken geworden waarmee tal van uitdagingen konden worden omgezet in waardecreatie. Die manier van denken over tijd heeft ook schaduwkanten en beperkingen. Wanneer bedrijfsprocessen enkel en alleen met een tijdsbewustzijn van tijd is geld en tijd is snelheid worden vormgegeven, wordt een essentiële mogelijkheid van waardecreatie veronachtzaamd. Dit heeft mogelijk zelfs waarde vernietiging in beleving, kwaliteitservaring, participatie, actieve betrokkenheid, talent, mogelijkheden en dergelijke tot gevolg. De traditionele bedrijfskunde en economische theorie helpt ons hierin niet, omdat deze nog veelal gericht is op de objectieve tijd. Het onbenutte talent en de onbenutte mogelijkheden zijn in de bedrijfskunde een onzichtbare kosten- en batenpost. We zullen dan ook aandacht moeten geven aan de subjectieve tijd in organisaties. Dit kan worden gerealiseerd door een derde perspectief aan tijd toe te voegen, namelijk tijd is aandacht.  Tijd in waardecreatie Binnen waardecreatie netwerk Archimedes hanteren we hierbij 3 stappen: diagnose, dialoog en doen om klantbeleving en het bewustzijn van tijd simultaan te vergroten Stap 1: out of the box maar wel in het proces We zullen het bewustzijn van mogelijkheden moeten vergroten; buiten het bestaande denkkader leren werken, maar binnen de kaders van waardecreatie. We moeten dan de tijd eerst vertragen om daarna te kunnen versnellen. Het vertragen doe je door in de spiegel te kijken van tijd (geld, snelheid, aandacht) en je eigen waarde proposities met die bril bekijkt. Stap 2: dialoog Alleen gaat harder, maar samen kom je verder. En dus investeren we in dialoog met klanten en andere stakeholders door taal, begrip, inzicht te gaan delen en op zoek te gaan naar de passende mix. Dat dialoogproces volgt vier stappen: Overzicht, inzicht, invloed, overvloed. Daarmee kom je snel op een gedeeld perspectief van waardecreatie. Stap 3: Co-creatie Na het hoofd in de wolken, komen de benen weer op de grond. We gaan aan de slag met een helder beeld van de meerwaarde en de verwachtingen van in te nemen rollen. Er is een nieuw speelveld waarin je je samen met de stakeholders richt op de klantwaarde en talent benut. De regelkring diagnose-dialoog en doen houdt nooit op. Dat is een proces dat steeds weer een hoger evenwicht tussen objectieve en subjectieve tijd zoekt - en door aandacht voor talent en klantbeleving vindt. Samenvattend Bij ondernemen in de nieuwe tijd is het van belang meer waarde aan de tijd toe te voegen. Geld, snelheid en vooral ook aandacht zijn daarin van belang voor klanten én medewerkers. Waardecreatie kun je vormgeven in een regelkring diagnose-dialoog-doen. Deze voortdurende kring boort de bronnen van het vakmanschap, de betrokkenheid en het talent aan en voedt de verandering en vernieuwing in de organisatie. Dit alles ten dienste van de klant. .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid?

Geschreven door Maarten de Winter. Geplaatst op 03 maart 2016.
Hot 7017 treffers 0 favorieten toegevoegd

tijd > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschapIn veel branches is er een transitie aan de gang. Nederland kantelt. Nieuwe perspectieven zijn nodig. Kan een bril gebaseerd op “tijd” helpen?

Tijd en ondernemerschap

Tijd heeft twee gezichten; een objectief en een subjectief gezicht

Onze objectieve tijd is een afspraak tussen mensen (sociaal construct) dat is afgeleid van het ruimtebegrip en de beweging van de planeten daarin: de kosmologische tijd.
Met hulp van de zon en de zonnewijzer konden we door ontwikkelen naar de klok. En met de ontwikkeling van het spoorwegnet werd de verregaande synchronisatie en standaardisatie van tijd in gang gezet.

In subjectieve zin is tijd puur persoonlijk. Wat voor de één saai en langdradig is, is voor de ander een genot waarin de tijd vliegt. Hoe je tijd ervaart hangt af van de vraag welke beleving het oproept; welke talenten je kunt inzetten, met wie je het ervaart en welke perspectieven je hebt om maar enkele aspecten te noemen.

Hoewel er niets aan de objectieve tijd verandert is (er zitten immers nog steeds 24 uur in een dag), ervaren veel mensen deze tijd als een versnellende tijd. De tijd is minder maakbaar en veel mensen beleven de tijd als een tijd van van alles te moeten. Veranderingen komen steeds sneller en met steeds meer onzekerheid. Er moet steeds meer in steeds minder tijd.

In veel organisaties heerst het idee dus steeds sneller te moeten organiseren. Wordt de klant hier dan beter van? Zeker, de klant is gebaat bij efficiëntie, lage kosten en snelheid (objectieve tijd). Maar steeds meer klanten zoeken ook beleving (subjectieve tijd). Het gaat niet om de diagnose-behandel-combinatie maar om het genezen; niet om de les maar om het leren; niet om de auto maar om het reizen.
Waardering wordt afgemeten op de totale beleving. Dus niet of/of maar en/en. Vanuit ondernemerschap geredeneerd is tijd dan ook een belangrijk thema voor waardecreatie in organisaties.

Kun je beide tijden zien?

Tijd heeft altijd een centrale rol gespeeld in economische organisatievormen. Twee objectieve verschijningsvormen van tijd, namelijk tijd is geld en tijd is snelheid, zijn manieren van denken geworden waarmee tal van uitdagingen konden worden omgezet in waardecreatie.
Die manier van denken over tijd heeft ook schaduwkanten en beperkingen.

Wanneer bedrijfsprocessen enkel en alleen met een tijdsbewustzijn van tijd is geld en tijd is snelheid worden vormgegeven, wordt een essentiële mogelijkheid van waardecreatie veronachtzaamd. Dit heeft mogelijk zelfs waarde vernietiging in beleving, kwaliteitservaring, participatie, actieve betrokkenheid, talent, mogelijkheden en dergelijke tot gevolg. De traditionele bedrijfskunde en economische theorie helpt ons hierin niet, omdat deze nog veelal gericht is op de objectieve tijd. Het onbenutte talent en de onbenutte mogelijkheden zijn in de bedrijfskunde een onzichtbare kosten- en batenpost. We zullen dan ook aandacht moeten geven aan de subjectieve tijd in organisaties. Dit kan worden gerealiseerd door een derde perspectief aan tijd toe te voegen, namelijk tijd is aandacht. 

Tijd in waardecreatie

Binnen waardecreatie netwerk Archimedes hanteren we hierbij 3 stappen: diagnose, dialoog en doen om klantbeleving en het bewustzijn van tijd simultaan te vergroten

Stap 1: out of the box maar wel in het proces

We zullen het bewustzijn van mogelijkheden moeten vergroten; buiten het bestaande denkkader leren werken, maar binnen de kaders van waardecreatie. We moeten dan de tijd eerst vertragen om daarna te kunnen versnellen. Het vertragen doe je door in de spiegel te kijken van tijd (geld, snelheid, aandacht) en je eigen waarde proposities met die bril bekijkt.

Stap 2: dialoog

Alleen gaat harder, maar samen kom je verder. En dus investeren we in dialoog met klanten en andere stakeholders door taal, begrip, inzicht te gaan delen en op zoek te gaan naar de passende mix. Dat dialoogproces volgt vier stappen: Overzicht, inzicht, invloed, overvloed. Daarmee kom je snel op een gedeeld perspectief van waardecreatie.

Stap 3: Co-creatie

Na het hoofd in de wolken, komen de benen weer op de grond. We gaan aan de slag met een helder beeld van de meerwaarde en de verwachtingen van in te nemen rollen. Er is een nieuw speelveld waarin je je samen met de stakeholders richt op de klantwaarde en talent benut.

De regelkring diagnose-dialoog en doen houdt nooit op. Dat is een proces dat steeds weer een hoger evenwicht tussen objectieve en subjectieve tijd zoekt - en door aandacht voor talent en klantbeleving vindt.

Samenvattend

Bij ondernemen in de nieuwe tijd is het van belang meer waarde aan de tijd toe te voegen. Geld, snelheid en vooral ook aandacht zijn daarin van belang voor klanten én medewerkers. Waardecreatie kun je vormgeven in een regelkring diagnose-dialoog-doen. Deze voortdurende kring boort de bronnen van het vakmanschap, de betrokkenheid en het talent aan en voedt de verandering en vernieuwing in de organisatie. Dit alles ten dienste van de klant.


Maarten de Winter

Auteur: Maarten de Winter

4 0 3

Maarten de Winter (1962) is econoom en managementinnovator met als focus tijd. Hij is founder van Waardecreatie netwerk Archimedes. 

Tijd speelt een rol in de waardeperceptie van klanten, in strategie, bij de ontwikkeling van zelfsturing en talent, co-creatie, innovatie, netwerkregie en op tijd zijn speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van vertrouwen in organisaties. Tijd is dus een bijzonder integrerend perspectief en blijkt transities te kunnen versnellen en waardecreatie te verhogen. 

Maarten houdt zich bezig met de vraag hoe organisaties met tijd omgaan en hoe dit met behulp van verschillende tijdsbegrippen kan worden geprofessionaliseerd. Daarvoor heeft hij vanuit de praktijk unieke werkvormen en hefbomen ontwikkeld, die via Archimedes TimeAcademy aan organisatieprofessionals ter beschikking staan en samen met kennispartners wordt uitgebouwd tot een brede en krachtige toolkit voor leren, veranderen en transitie. Deze vindt je op de bedrijfswebsite.

Ongeveer eenmaal per kwartaal verzorgt Waarde creatie netwerk Archimedes een gratis webinar met een invalshoek op tijd. Je vindt het overzicht hier: https://vimeo.com/channels/1038342. Wil je ook meedoen met een webinar? Stuur ons een mail en we nodigen je uit.

twitter's Profielfoto
twitter antwoordt op het onderwerp: #1556 9 maanden 1 week geleden
twitter's Profielfoto
twitter antwoordt op het onderwerp: #1555 9 maanden 2 weken geleden

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

andersvereenvoudigen_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
“Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Hoe we ons werk eenvoudiger kunnen maken, zegt Margo (58), een van de deelnemers aan de workshop.
neezeggen_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Ontspanning “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Ik durf nu ‘nee’ te zeggen, zegt een van de deelnemers aan de expeditie.
matroesjka_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Op zoek naar nieuwe invalshoeken Nationaal icoon V&D is failliet en start afgeslankt verder. Met de kennis van nu kijken we terug op dit het proces
fotozee_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
andersvereenvoudigen_*_
“Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Hoe we ons werk eenvoudiger kunnen maken, zegt Margo (58), een van de deelnemers aan de workshop.
rochdale_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Kilian Bennebroek Gravenhorst in gesprek met René Grotendorst,voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Een van de grootste fascinaties
watvindjij_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Terwijl Linda, m’n vriendin, met een jurk de paskamer inschiet bekijk ik een prachtig tas. De eigenaresse van de winkel lijkt verbaasd, totdat Linda
rochdale_*_
Kilian Bennebroek Gravenhorst in gesprek met René Grotendorst,voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Een van de grootste fascinaties
brain_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Voldoening uit je werk halen. Je werk met plezier en bezieling doen. Dat komt voor de meesten van ons voort uit  het weten en voelen dat wat je doet
rups_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Wij mensen zijn vrijwel continu op zoek naar betekenis en een gevoel van richting. Een groot deel van de tijd zijn we ons daar compleet niet
panamapapers_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Over waarom moraal alleen niet voldoende is.
ziekteverzuim_*_ > Tijd in waardecreatie - het einde van het tijdperk van wendbaarheid? | leiderschap
Stel je eens voor: Je zit al een tijdje ziek thuis. Het werd je allemaal te veel. En je bent de enige niet, want je bedrijf kent een bovengemiddeld ziekteverzuimpercentage.

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×