person_outline

  Hoe je anders kunt vergaderen

  vergadertafel > Hoe je anders kunt vergaderen | LeiderschapMaak van een vergadering een ontmoeting

  We vergaderen ons wat af… Dat is volstrekt begrijpelijk. Het biedt een geweldige mogelijkheid af te stemmen, de stand van zaken op te maken, informatie te delen en besluiten te nemen. Maar soms kan het ook een keurslijf worden. Dan zijn vergaderingen geen ontmoetingen meer, maar een noodzakelijk kwaad. En dat is geen aantrekkelijk perspectief, wanneer je dagelijks meerdere vergaderingen hebt… Bij Radar zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. We hebben de invulling van vergaderingen drastisch gewijzigd. Ik vertel er over en gebruik als analysekader het verschil tussen vergader- en themagestuurde bijeenkomsten.

  Managementteamvergaderingen afgeschaft

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  De traditionele vergaderingen van het managementteam hebben we afgeschaft. In plaats daarvan plannen we om de twee weken een besluitpunten-overleg. Tijdens dat overleg komt het managementteam samen met mij als bestuurder bijeen. Ik neem dan formeel besluiten op basis van voorstellen die zijn ingebracht. In de week, dat er geen besluitpunten-overleg is, houden we een bijeenkomst met pitches en thema’s. Bij een pitch ligt het accent op informeren, terwijl bij een thema het doel is om meningen te delen en te vormen. Als inbrenger kun je bepaalde mensen speciaal uitnodigen om er bij te zijn.

  Gemiddeld 1 besluitpuntenoverleg per maand

  Na een jaar kan ik de balans opmaken. Het besluitpunten-overleg heeft gemiddeld een keer per maand plaatsgevonden. Het aantal onderwerpen was beperkt.

  Het criterium

  Kijk je naar het criterium dat we hanteren, dan is dat ook weer niet zo verwonderlijk. Laat ik als voorbeeld een Managementrapportage nemen. Deze vroeg om een tweetal acties, die niet in het jaarplan waren voorzien. Dat is dan ook direct het criterium of iets al dan niet in het besluitpunten-overleg moet komen: leidt het besluit tot een aanpassing van dat wat we ons hebben voorgenomen in het jaarplan.

  Binnen kaders zelf besluiten nemen

  Dat blijkt een scherp criterium. Soms worden er voorstellen gemaakt voor het besluitpuntenoverleg, die bij nadere analyse er niet in horen te komen. Vaak is het dan een onderwerp dat gewoon past in het jaarplan en waarover mensen zelf een besluit kunnen nemen. De neiging om bij twijfel naar boven te delegeren onderdrukken we zo. Leidinggevenden en medewerkers moeten er gewoon op (kunnen) vertrouwen, dat ze binnen de kaders van het jaarplan zelf gepaste besluiten kunnen nemen.

  Verkennen, bevragen en verdiepen

  De pitch – en themabijeenkomsten zijn heel levendig. Ik geniet er van om erbij te zijn. Soms breng ik zelf een thema in, meestal doe ik gewoon mee. We verkennen, we bevragen elkaar en we verdiepen. Ik heb het gevoel, dat we rijker uit het overleg komen.

  Niet dat dat ons altijd even gemakkelijk afgaat. Soms hebben we nog de neiging om in het debat te schieten. Dan hebben we wel heldere meningen op tafel, maar benutten we onvoldoende de kracht die achter elke mening schuil gaat. Maar, zo leert, oefening baart kunst…

  Over jezelf in plaats van over de ander

  Deze wijziging staat niet op zichzelf. Sterker nog, ze is zichtbaar op tal van plekken in onze organisatie. Neem nu de situatie bij onze woonresidentie Maria Goretti in Kerkrade. Begeleidster Esther vertelt me over de doorontwikkeling die ze maken. Eerst waren er de traditionele teamvergaderingen, waarop allerlei praktische punten werden besproken. Vervolgens kwam er meer aandacht voor cliënten. Die werden besproken tijdens de vergadering. Al snel begon dat ongemakkelijk te voelen. Wanneer je als medewerkers bijeen bent, zou het toch op de eerste plaats over jezelf moeten gaan in plaats van over de cliënt? En zouden besprekingen over cliënten niet op de eerste plaats met cliënten zelf gevoerd moeten worden?

  Intervisie

  Inmiddels is er nog altijd een werkoverleg. Dat gaat over praktische zaken en ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast is er cliëntoverleg, maar dat overleg gaat niet over maar met de cliënt en/of z’n wettelijk vertegenwoordiger. In kleine groepjes van het integrale team krijgt dit nog een vervolg om zo met elkaar expertise uit te wisselen of eventueel tot nieuwe inzichten te komen en dit weer met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger terug te koppelen. Tot slot zijn er intervisie gesprekken, waar medewerkers reflecteren op hun eigen denken en handelen aan de hand van concrete casuïstiek.

  Van vergader- naar themagestuurd

  Je ziet zo een patroon ontstaan. Eerst is alles vergadergestuurd: vaste agenda, deelnemers, tijdstippen, voorzitter enzovoort. Vervolgens verdwijnt dit naar de achtergrond en is de vraag: ‘Wie is voor dit thema nu nodig?’. Zonder omwegen komt vervolgens het thema waar het echt om gaat op de agenda en krijgt het alle aandacht.

  Opvattingen van leden zelf centraal

  Ik zie het ook bij onze Raad van Toezicht. In de reguliere vergadering maakt de raad ruimte voor een thema-deel. Dat kan uiterst eenvoudig.

  Zo is de jaaragenda gemaakt op basis van een themabespreking, waarin de leden van de Raad van Toezicht hebben aangegeven waar ze speciaal aandacht voor willen hebben. We hebben het geïnventariseerd en zo de jaaragenda bepaald. Niet de inbreng van documenten staat centraal, maar opvattingen van de leden zelf.

  Foto van flap-over als verslag

  De commissies Transformatie en Zorg van de Raad van Toezicht gaan nog een stapje verder. De bevindingen van de commissie noteren we tijdens de bijeenkomst op een flap-over. De foto die daarvan gemaakt wordt, is dan het verslag.

  typevergadering > Hoe je anders kunt vergaderen | Leiderschap

  De Tweede Kamer als verkeerde voorbeeld

  Eigenlijk is het simpel en best te begrijpen. We zijn gaan denken, dat vergaderen zo hoort, zoals het in de Tweede Kamer of in de gemeenteraad plaats vindt. De modellen, die daar gehanteerd worden zijn echter niet gebaseerd op dialoog maar op het faciliteren van debat. Het uitgangspunt is, dat deelnemers per definitie met elkaar van mening verschillen en zoveel als mogelijk hun eigen standpunt willen realiseren. In een cultuur, waarin synergie centraal staat, helpt een dergelijke structuur niet.

  Kleine stappen met grote gevolgen

  Je kunt redelijk eenvoudig zelf stappen zetten in deze richting. Kleine stappen kunnen grote gevolgen hebben. Neem Dorien van de gemeente Maastricht. Ik was erbij toen ze in haar toenmalige functie als strateeg sociaal domein een gouden greep deed. Bij de voorbereiding van een gesprek tussen de drie wethouders en bestuurders van een aantal zorgaanbieders vroeg ze zich af, hoe het gesprek vorm te geven. Moeten de wethouders stellingen betrekken, waar de rest op reageert? Moeten we documenten inbrengen, die we bespreken? Ze koos ervoor om elke deelnemer een bepaald thema gedurende 5 minuten te laten inleiden. Iedereen kreeg daarmee direct de gelegenheid om zijn punt te maken en luisterde onbevangen naar de punten van de andere. Het vormde bijna als vanzelf de basis voor een heel fijne dialoog. Dat is niet toevallig. Het is een gevolg van haar subtiele interventie.

  Stoplichttips

  Te doen:    Van een vergadering een ontmoeting maken
  Attentie:    Wanneer vergaderen een routineklus wordt
  Niet doen:  Vergaderen van Tweede Kamer of gemeenteraad kopiëren

  Video

  Deze organisatorische interventies zijn gebaseerd op de grondhouding, dat iedereen waardevol is en juist door zijn anders zijn verschil kan maken. De dieren in deze video illustreren dat prachtig.

   


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Frans Wilms > Hoe je anders kunt vergaderen | Leiderschap
  Geschreven door Frans Wilms
  Top Blogger Thought Leader

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?
  twitter's Profielfoto > Hoe je anders kunt vergaderen | Leiderschap
  twitter antwoordt op het onderwerp: #1500 3 jaren 8 maanden geleden

  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.