person_outline

  Nieuw Leiderschap! Waar mannen vrouwen nodig hebben en andersom

  leiderschapmanvrouw > Nieuw Leiderschap! Waar mannen vrouwen nodi... | LeiderschapDe transformatie naar een nieuwe vorm van leiderschap is alleen succesvol wanneer mannen en vrouwen gezamenlijk vorm en ruimte geven aan de specifieke en verschillende kwaliteiten. In diverse (politieke) discussies in de huidige tijd wordt aandacht besteed aan de wens om vrouwen meer te kunnen laten doorstomen naar functies in de Top. Deze discussies spitsen zich vaak toe tot aankondigingen en voorstellen die betrekking hebben op ‘quota’. Het is in mijn ogen beter om een beeld te vormen bij de waarde van een andere balans tussen mannen en vrouwen aan de Top. Het wordt nu veelal als probleem benaderd zonder dat wordt ingezoomd op de ‘winst’ van een andere balans. Daarnaast wordt nog steeds gedacht in oude patronen waarin meer wordt gekeken naar het volume van inzet en beschikbaarheid dan naar de kwalitatieve uitkomst en opbrengst van de inzet.

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Oplossen?

  Mannen lossen over het algemeen niets op. Zij kunnen dagelijks enorm druk zijn met het blussen van brandjes, maar de kern van het probleem gaan zij het liefst aan voorbij. Zij weten dat zij een eigen deel hebben in de kern van problemen maar sluiten daar graag de ogen voor. De aandacht gaat meer uit naar oplossen en minder naar ontwikkeling!

  Vrouwen komen vaak moelijker tot het oplossen van problemen omdat zij graag alle problemen ineens willen oplossen en blijven hangen in de aandacht voor het probleem. Zij gaan daarin de eigen rol niet uit de weg en zijn meer bereid om te leren van problemen.

  Zo zijn we het gewend

  In de oude vorm van leiderschap, waarin mannen de boventoon voeren, verwachten mannen enigszins van vrouwen dat zij de mannelijke aandacht en aanpak overnemen om een plek te verdienen in de hiërarchie. Hierin is nog duidelijk het patroon te zien van de bekende 'apenrots' waarin de mannelijke hoogste in rang de rots domineert! Het gaat daarbij nog steeds om de rangorde voor de broodnodige 'wip' en de dagelijkse 'hap'. Inmiddels is duidelijk dat deze vorm van leiderschap de wens naar groei en ontwikkeling frustreert en belemmert.

  Nieuw Leiderschap

  Het is een illusie om te denken dat wanneer er meer vrouwen belangrijke functies gaan bekleden automatisch organisatie beter gaan functioneren. Dat is een mannelijke gedachte over het vinden van oplossingen, zonder dat mannen zelf wezenlijk bereid zijn echt iets te veranderen.

  Nieuw leiderschap gaat niet zozeer uit van de rol en functie van mannen en vrouwen, maar vooral naar de ruimte voor de verschillen in aandacht. Daar waar de mannelijke aandacht veelal is gericht op het ‘wat, hoe en het doen’, richt de vrouwelijke aandacht zich meer op het 'wie, waarom en het zijn'. Nieuw leiderschap is er onder andere op gericht deze verschillen in aandacht te verenigen.

  Iedere organisatie is erbij gebaat de verschillen tussen mannen en vrouwen in balans te brengen en deze situationeel de ruimte te geven te kunnen excelleren. Nieuw leiderschap heeft een visie daar waar het gaat om de voordelen van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarin gaat het niet meer om de vraag: ‘Wie is de baas?”, maar vooral om de vraag “Wat voeg jij toe?”


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Gerke van Zalk > Nieuw Leiderschap! Waar mannen vrouwen nodi... | Leiderschap
  Geschreven door Gerke van Zalk
  Blogger Expert

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.