person_outline

  Veranderprioriteit

  veranderprioriteit > Veranderprioriteit | Leiderschap
  Waarmee nu verder?

  Nu Nederland uit de crisis komt, zijn leiders weer volop aan de slag met hun klanten. Lerende leiders hebben daardoor meer aandacht voor de aanpassing van de organisatie aan veranderende omstandigheden. De vraag: “waarmee komen we verder?” vraagt om vereenvoudiging en overzicht over het geheel, om beter prioriteiten te kunnen stellen.

  Wat speelt er? Het is wel duidelijk dat naast online marketing, innovatie, big data en agility ook de vitaliteit van de professional in het rijtje prioriteiten terecht is gekomen. Na het herstel van de wealth lijkt meer aandacht te ontstaan voor de health. Deze begrippen - en met name de relatie tussen beide - staan centraal in een groot en valide onderzoek van Keller & Price van McKinsey (Beyond Performance). De onderzoekers concludeerden daarin dat de balans tussen wealth en health essentieel is, zelfs cruciaal is voor het realiseren van duurzame productiviteit. Duurzaam productieve organisaties blijken 17% productiever te zijn. Hoe komt jouw organisatie in dat rijtje?

  Vereenvoudigen is de core-business van leidinggevenden. Je bent als manager gewend verantwoordelijkheden langs logische kaders in te richten, ongeveer zoals een slager een rund langs snijlijnen herkent. Zou dat een oorzaak van het gebrek aan health en vitaliteit kunnen zijn. Zou je het rund ook zo kunnen vereenvoudigen als Picasso dat in bovenstaande tekening deed? De verantwoordelijkheid wordt vereenvoudigd en het geheel blijft intact. Dit blog biedt hierdoor geïnspireerd een analysekader en instrument: de prioriteitenmatrix. Deze is gebaseerd op het vergroten van de waarde van tijd. Hiermee kunnen leidinggevenden reflecteren op de vraag: waarmee nu verder?

  Beter omgaan met tijd

  Peter Drucker, de meest invloedrijke managementadviseur ooit, heeft eens gezegd dat tijd de meest schaarse productiefactor is. Alleen wanneer tijd goed wordt gehanteerd, kunnen organisaties goed worden bestuurd, voegde hij daaraan toe. Juist omdat het aspect tijd zowel voor klanten als medewerkers cruciaal, als in management onomstreden is, biedt de vernieuwing van dit begrip ook een goed aangrijpingspunt om de samenwerking tussen medewerkers, de organisatie en de omgeving te vernieuwen.

  Tijd heeft een objectieve kant: ‘tijd is geld’ en ‘tijd is snelheid’ staan voor de fysieke en de sociale tijd. Tijd heeft ook een subjectieve kant - ‘tijd is aandacht’ - en dit werpt het licht op de mentale dimensie van tijd. Deze andere betekenis van tijd maakt dat je nieuwe mogelijkheden aan kunt spreken. Wanneer er immers niet meer tijd is, hoe kunnen we de kwaliteit ervan dan verhogen?

  Dat kan bijvoorbeeld met aandacht. Veel organisaties werken hier al volop aan: ‘zorg met aandacht’ (Havenziekenhuis Rotterdam) en ‘alles voor een glimlach’ (Coolblue) zijn voorbeelden van organisaties die met deze bril naar hun waardecreatie kijken. Zij realiseren zich dat de klantbeleving cruciaal is voor het langere termijnperspectief van de organisatie. Voor duurzame productiviteit.

  Verantwoordelijkheden van organisatie en werknemer

  Organisaties zijn gericht op klanten en het zijn de werknemers die voor hen zorgen. Dat gaat beter wanneer de organisatie goed voor deze werknemers zorgt. Maar werknemers moeten ook goed voor zichzelf zorgen. De organisatie kan helpen, maar kan en mag de verantwoordelijkheid voor vitaliteit, vakmanschap en motivatie niet overnemen. De organisatie kan wel goede support aanbieden door af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van werknemers. Wanneer die ook is gericht op het zoveel mogelijk creëren van waarde voor klanten, vallen duurzame inzetbaarheid en duurzame productiviteit samen.

  Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om goed om te gaan met hun objectieve en subjectieve tijd. Voor de objectieve tijd betekent dit bijvoorbeeld dat zij voldoende en goed slapen, gezond eten, bewegen en sporten. Dat gaat om vitaliteit. Maar ook hoe zij hun takenpakket kiezen, hoe lang zij werken en hoe de tijd wordt ingedeeld zijn aspecten die over de objectieve tijd gaan. Daarnaast zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tijd in hun leven. Hun werk-privé balans, de dromen, ambities en plannen die zij hebben in werk en voor zichzelf.

  Samenwerken vanuit verantwoordelijkheid betekent dat je elkaar helpt beter te worden. De medewerker pakt eigen verantwoordelijkheid en helpt de klanten beter; de organisatie helpt de medewerker. De leidinggevende zorgen voor ruimte en perspectief en sturen op balans.

  De systeem- en leefwereld in de organisatie

  Organisaties die in complexe en dynamische omstandigheden functioneren – en wie doen dat niet? - ondersteunen werknemers zowel met handvatten voor de objectieve tijd, als de subjectieve tijd. Bij beide vormen zijn voor de organisatie van groot belang. Hoe meer tijd de medewerker voor een klant nodig heeft; hoe hoger de kostprijs. Hoe korter de wachttijd van de medewerker in interne processen; hoe sneller de klant wordt bediend. Deze ondersteuning krijgt vorm vanuit de systeemwereld.

  Hoe meer kwaliteit de tijd van medewerkers heeft, hoe aandachtiger en waardevoller zij voor hun klanten kunnen zijn. Aandacht zorgt voor groei. Het draait daarbij om begrippen zoals innovatie, zingeving, perspectief en samenwerken aan zaken die waardevol zijn voor de omgeving van de klant of waarmee je iets achterlaat, dat ook van waarde is voor komende generaties. De leefwereld van de organisatie ondersteunt deze ontwikkelings-mogelijkheden en houdt medewerkers betrokken bij de toekomst van de organisatie en haar klanten en stakeholders.

  Het balanceren en afstemmen kunnen we nu operationaliseren met een analysekader en instrument.

  Vijf bouwstenen voor de waardevolle organisatie

  De prioriteitenmatrix stelt ontwikkeling voor langs de dimensies van subjectieve en objectieve tijd en de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De prioriteitenmatrix verbeeldt de opbouw en verbreding van organisatiekracht. De organisatie vormt de context van waaruit medewerkers met tijd omgaan. In de matrix verloopt de ontwikkeling van links naar rechts. Er is eerst ruimte op korte termijn nodig om het perspectief op langere termijn te vergroten.

  5 bouwstenen > Veranderprioriteit | LeiderschapFiguur 1 Prioriteitenmatrix van de waardevolle organisatie

  Deze matrix bevat vijf bouwstenen voor duurzame productiviteit. Het zijn:

  1. de systeemwereld (taken, rollen, bevoegdheden, besluitvormingsprocessen, etc.)
  2. de ondersteunende leefwereld (waardering, zingeving, aandacht, opleidingsmogelijkheden, uitdagingen etc.)
  3. de vitaliteit van de medewerker (nachtrust, beweging, voeding etc.)
  4. de effectiviteit van de medewerker (vakmanschap, balans, werkwijze, resultaatgerichtheid, etc.)
  5. de geïnspireerde medewerker (motivatie, perspectief, bevlogenheid, groei, etc.)

  Vanuit overzicht over de kwadranten kan de prioriteit voor ontwikkeling worden bepaald. Je kunt de kracht van de gehele matrix ontwikkelen met oog voor wat het meest waardevolle aspect is voor klanten. Met dat antwoord kan gericht worden gezocht naar de interventies die niet alleen dat aspect, maar ook het geheel versterken. Zo komt duurzame inzetbaarheid in het verlengde van duurzame productiviteit. En dat doet ertoe, want onderzoek (Bruch, 2010) toont aan dat bedrijven in de duurzaam productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim in deze organisatie 17% lager. Misschien heb je op basis van dit artikel al een idee over waar het beginpunt in jullie organisatie ligt.

  Kort vooronderzoek met Conversiemeter

  Je kunt het ook objectiveren. De Conversiemeter basic (https://conversiemeter.org/) stelt op basis van twintig vragen aan de werknemers in de organisatie vast welk kwadrant in jullie organisatie de grootste verbetermogelijkheden heeft. Het onderzoek is anoniem, veilig en betrouwbaar. Iedere deelnemer krijgt vier individueel geselecteerd vragen terug, die hen kunnen helpen om vervolgstappen te zetten; voor henzelf of samen met collega's. Het ESF biedt subsidiemogelijkheden om op basis van (voor-)onderzoek met verbetering van de organisatie aan de slag te gaan.

  Interesse?

  Wil je verder worden geïnformeerd over de mogelijkheden en achtergronden?

  Of wil je kosteloos deelnemen aan Jouw Conversiemeter; een vlot individueel onderzoekje? Dat geeft een eerste indruk van jouw eigen individuele prioriteiten op het gebied van waardecreatie en fijne vragen om over na te denken.

  Stuur een mail naar en je ontvangt een whitepaper en/of toegang tot het beveiligde deel van de website https://conversiemeter.org/ om de mogelijkheden te bekijken.


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Geschreven door
  Pro-Blogger Blogger Influencer

  Meer weten over een veerkracht-update van de besturing? Schrijf je dan hier in voor de Masterclass.

  Maarten de Winter 

  is sociologisch econoom, organisatieadviseur, auteur, spreker en Masterdocent HR. Centrale thema is de ontwikkeling van een op waardecreatie gerichte organisatiecultuur waarin mensen het beste uit elkaar willen halen, te beginnen bij zichzelf. Maarten is analytisch, creatief en verbindend. Hij werkt vanuit overzicht, inzicht en autonomie en activeert om vanuit reflectie en dialoog in beweging te komen. Hij is initiatiefnemer van de LinkedIn groep Veekracht in organisaties, waar de dialoog over dit onderwerp wordt gestimuleerd.

  Vier rollen

  • Organisatieadviseur. Maarten werkt aan veerkracht, balans en een waardevolle cultuur. Hij onderzoekt, inspireert, speelt en zet in de actiestand. Maarten omarmt complexiteit, dynamiek en vereenvoudiging.

  • Masterdocent. Maarten is masterdocent strategisch HRM bij Avans+. Hij inspireert tot onderzoek en verbetering van HR processen. Daarin neemt hij inspiratiebronnen uit wetenschap, natuur en management mee.

  • Spreker. Maarten zet zijn publiek aan het denken over taal en tijd. Taal is de basis van communicatie. Tijd is de meest schaarse productiefactor. Hij verwijst naar filosofie, ecologie en kunst.

  • Coach. Maarten luistert, stelt goede vragen en laat de client zich met treffende samenvattingen begrepen voelen. Soms helpen zijn ervaringen als vader, directeur in het familiebedrijf en zelfstandig ondernemer om dilemma’s te verhelderen.

  Korte biografie

  Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren '90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Met de vragen die daar ontstonden en de antwoorden die hij sindsdien vond helpt hij mens en organisatie. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig voor universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en bij Avans+. Maarten schreef twee boeken over werkdrukbeleid.

  Contact?

  Bel 0650819705 of stuur een mail naar .


  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.