person_outline

  Waardecreatie door tijd te genereren

  tijdgenerator > Waardecreatie door tijd te genereren | Leiderschap

  Veel organisaties zoeken wegen om hun waardecreatie te vergroten. Hoe maak je daar tijd voor? Samenhangende perspectieven zijn nodig. Een methode gebaseerd op “tijd” biedt uitkomst door tijdens de verandering tijd te genereren.

  Objectieve en subjectieve tijd

  “Tijd heeft twee gezichten; de klok en de geleefde tijd”. - Henry Bergson, nobelprijswinnaar.

  Onze objectieve tijd is een afspraak tussen mensen (sociaal construct) dat is afgeleid van het ruimtebegrip en de beweging van de planeten daarin: de kosmologische tijd. Wat begon met de zon en de zonnewijzer is doorontwikkeld. Met de ontwikkeling van het spoorwegnet werd de verregaande synchronisatie en standaardisatie van tijd in gang gezet; tot de atoomklok nu.

  In subjectieve zin is tijd puur persoonlijk. Wat voor de één saai en langdradig is, is voor de ander een genot waarin de tijd vliegt. Hoe je tijd ervaart hangt af van de vraag welke beleving het oproept; welke talenten je kunt inzetten, met wie je het ervaart, welke perspectieven je hebt en hoe waardevol het is - om maar enkele aspecten te noemen.

  De uitdagingen van de versnellende tijd

  Hoewel er niets aan de objectieve tijd veranderd is (er zitten immers nog steeds 24 uur in een dag), ervaren veel mensen deze tijd als een versnellende tijd. De tijd is minder maakbaar en veel mensen beleven de tijd als een tijd van 'van alles te moeten'. Veranderingen komen steeds sneller en met steeds meer onzekerheid. Er moet steeds meer in steeds minder tijd.

  In veel organisaties heerst het idee dus steeds sneller te moeten organiseren. De klant is immers gebaat bij efficiëntie, lage kosten en snelheid (objectieve tijd). Maar steeds meer klanten zoeken ook beleving (subjectieve tijd). Het gaat de patient niet om de diagnose-behandel-combinatie maar om het genezen; de leerling niet om de les maar om het leren; niet om de auto maar om het reizen.

  Aandacht maakt alles mooier, zegt  IKEA.

  Waardering wordt afgemeten op de totale beleving. Dus niet of/of maar en/en. Vanuit ondernemerschap geredeneerd is subjectieve tijd dan ook een belangrijk thema in waardecreatie van organisaties.

  Ook vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid - vitaliteit, competenties en bevlogenheid - is tijd in beide betekenissen een belangrijk begrip. De topsporter - om een bekende analogie te gebruiken - moet niet teveel en niet te weinig trainen; de goede oefeningen doen en zijn of haar een eigen talent ervaren, ontdekken en benutten.

  Tijd in waardecreatie

  Tijd heeft altijd een centrale rol gespeeld in economische organisatievormen. Twee objectieve verschijningsvormen van tijd, namelijk tijd is geld en tijd is snelheid, zijn manieren van denken geworden waarmee tal van uitdagingen konden worden omgezet in waardecreatie.

  Nu we in een versnellende tijd terecht zijn gekomen; nu er niet meer tijd is en tijd de meest schaarse productiefactor is geworden is de vraag hoe wij de kwaliteit van tijd kunnen vergroten actueel geworden.

  Wanneer bedrijfsprocessen echter alleen met het tijdsbewustzijn van geld en snelheid worden vormgegeven, wordt de nieuwe mogelijkheid voor waardecreatie gemist. Het ontwikkelen van beleving, kwaliteitservaring, participatie, actieve betrokkenheid, talent, duurzaamheid en dergelijke biedt meerwaarde. De traditionele bedrijfskunde en economische theorie is vooral gericht op de objectieve tijd. De onbenutte mogelijkheden vinden we, door aandacht te geven aan de subjectieve tijd in organisaties. Dit kan worden gerealiseerd door een derde perspectief aan tijd toe te voegen, vanuit de subjectieve kwaliteit van tijd: tijd is aandacht. En wat je aandacht geeft groeit.

  Het onbenutte potentieel activeren

  Door dit onbenutte potentieel te koppelen aan een nog onvervulde klantbehoefte, ontstaan nieuwe mogelijkheden die zowel de vitaliteit, competenties en bevlogenheid van medewerkers ontwikkelt als klantwaarde vergroot. Ligt op dit snijvlak van duurzame productiviteit en duurzame inzetbaarheid ook een te ontwikkelen kwaliteit in jouw organisatie?

  Wie bewuster met tijd omgaat, heeft er meer aan.

  De Tijdgenerator

  De tijdgenerator laat je drie mogelijkheden zien hoe je aan deze organisatiekwaliteit kunt werken.

  tijdgenerator > Waardecreatie door tijd te genereren | LeiderschapMogelijkheid 1: Balans

  Veel mensen zoeken naar balans. Tussen werk en privé, maar ook in het werk zelf. Balans tussen beschikbare en benodigde tijd is een voorwaarde voor het vergroten van de kwaliteit van tijd. Professionals hebben tijd nodig om op hun rol in het proces te kunnen reflecteren. Dat kan alleen wanneer er een beleid en instrumenten zijn om deze balans zichtbaar, bespreekbaar en realiseerbaar te maken. Door in de spiegel te kijken van tijd kun je je taken en de waarde die deze toevoegen evalueren. Aan het resultaat balans gaat zelforganisatie vooraf. Dit start met individueel bewustzijn van het belang van tijd.

  Mogelijkheid 2: Zingeving

  Alleen gaat harder, maar samen kom je verder. Dat langere termijn perspectief wordt steeds belangrijker om in samenwerking alle aanwezige mogelijkheden van mensen te mobiliseren. Door te investeren in dialoog met klanten en andere stakeholders - door taal, begrip en inzichten te delen - kun je op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden elkaar te versterken. Dat is sociale innovatie en dat proces volgt vier stappen: Overzicht, inzicht, invloed, overvloed. Daarmee bouw je aan betrokkenheid op elkaar

  Mogelijkheid 3: Zeggenschap

  Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. We gaan aan de slag met een helder beeld van de meerwaarde en de verwachtingen van in te nemen rollen. Dan komt het erop aan de zeggenschap zo te organiseren, dat er voldoende ruimte is om op werkelijke behoeften in te kunnen blijven spelen; om de co-creatie vorm te geven. Dat kan alleen wanneer de betekenis van wat we samen doen individueel wordt beleefd; de missie in de mens tot leven komt.
  Het toevoegen van kwaliteit aan tijd is een circulair proces. Misschien herken je de verschillende perspectieven "IK", "HET", en "WIJ". Je doet het met elkaar voor de klant: "ZIJ". Door bewust te zijn van de betekenis van betrokkenheid wordt dat steeds meer "WIJ". Daarmee ontstaat een cultuur van waardecreatie.

  Samenvattend

  Het proces van waardecreatie is een proces om van grotere waarde te zijn voor anderen. Daarvoor is verandering nodig en dat vraagt tijd. Tijd is echter schaars. Deze beperking kan worden opgelost door meer waarde aan de tijd toe te voegen. De waarde van tijd kan worden onderscheiden in geld, snelheid en vooral ook aandacht. Deze aspecten zijn van belang voor klanten én medewerkers. Waardecreatie kun je vormgeven in regelkringen met tijd. Deze kringen voeden het vakmanschap, de betrokkenheid en het talent en borgen de verandering en vernieuwing in de organisatie. Dit alles ten dienste van de klant.


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Geschreven door
  Pro-Blogger Blogger Influencer

  Maarten de Winter is sociologisch econoom, organisatieadviseur, auteur, spreker en Masterdocent HR. Belangstelling voor veerkracht? Bel 0650819705 of stuur een mail naar

  Veerkracht heeft waarde. Meer weten over Veerkracht? Schrijf je nu in voor de Masterclass.

  Maarten de Winter
  is zelfstandig adviseur, masterdocent, coach, spreker en schrijver. Centrale thema is de ontwikkeling van een veerkrachtige organisatiecultuur waarin mensen het beste uit elkaar willen halen, te beginnen bij zichzelf. Maarten is analytisch, creatief en verbindend. Hij werkt vanuit overzicht, inzicht en autonomie en activeert om vanuit reflectie en dialoog in beweging te komen. Hij is auteur van het Sjoelbaksyndroom, de aanpak van werkdruk voor betere organisaties. Dit boek stond enkele weken in de top 100 van managementboek.

  Vier rollen

  • Organisatieadviseur. Maarten werkt aan veerkracht, balans en een waardevolle cultuur. Hij onderzoekt, inspireert, speelt en zet in de actiestand. Maarten omarmt complexiteit, dynamiek en vereenvoudiging.

  • Masterdocent. Maarten is masterdocent strategisch HRM bij Avans+. Hij inspireert tot onderzoek en verbetering van HR processen. Daarin neemt hij inspiratiebronnen uit wetenschap, natuur en management mee.

  • Spreker. Maarten zet zijn publiek aan het denken over taal en tijd. Taal is de basis van communicatie. Tijd is de meest schaarse productiefactor. Hij verwijst naar filosofie, ecologie en kunst.

  • Coach. Maarten luistert, stelt goede vragen en laat de client zich met treffende samenvattingen begrepen voelen. Soms helpen zijn ervaringen als vader, directeur in het familiebedrijf en zelfstandig ondernemer om dilemma’s te verhelderen.

  Korte biografie
  Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren '90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Met de vragen die daar ontstonden en de antwoorden die hij sindsdien vond helpt hij mens en organisatie. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig voor universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en bij Avans+.


  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.

  Ook interessant voor jou