person_outline

  Waardecreatie met duurzame inzetbaarheid

  Visie, proces en handvatten voor interventieselectie

  DI Maturity model compact > Waardecreatie met duurzame inzetbaarheid | LeiderschapAls hoger leidinggevende of HRD professional draag je verantwoordelijkheid voor waardecreatie. Die rol confronteert je met de nodige dilemma’s: kiezen tussen korte termijn en langere termijn; tussen aandacht voor de klant en aandacht voor vitaliteit van mensen; tussen innovatie en duurzame inzetbaarheid. Tijd is schaars. Het primaire proces heeft weinig tijd voor reflectie. Dus als je reflecteert en aan veranderingen werkt, dan wel graag aan de goede dingen. Maar wat is het goede?

  “Op dit moment is rondom het thema vitaliteit en inzetbaarheid een kentering te zien, waarin organisaties niet alleen kijken naar kostenreductie, maar de opbrengsten in termen van inzichten en organisatieontwikkeling steeds meer waarde toedichten.” (NPDI, 2015)

  In dit artikel wordt je meegenomen om de ontwikkeling van je eigen organisatie met de bril van tijd te bekijken. We geven daarmee overzicht over je ontwikkelopgaven. Met een daarop gebaseerd (meetbaar) interventieselectieproces slaan we een directe brug tussen klantwaardering, organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Dat is nieuw. Nieuw is even wennen. We zetten je daarom - als je dat wilt - graag even zelf aan de slag met een handvat om het te beleven. Met een korte zelfevaluatie krijg je inzicht in en een gevoel bij de kansen en mogelijkheden voor jou. Een white paper over de achtergronden van deze nieuwe aanpak verscheen bij Avans+ en is beschikbaar voor de geïnteresseerde bestuurder, leidinggevende of HRD professional.

  Behoefte aan overzicht

  Disruptieve ontwikkelingen veranderen markten met een toenemende snelheid. Ongetwijfeld brengt dat ook in jouw organisatie veranderingen. Werken in verandering kan je gelukkig maken, maar er zijn ook 1 miljoen mensen met last van burn-out klachten. De innovatie in Nederland is laag en dat geldt volgens internationaal onderzoek ook voor de betrokkenheid van medewerkers. De nieuwe governance code maant toezichthouders en directies tot aandacht voor langere termijn waardecreatie. Dat vereist meer professionele autonomie binnen een heldere collectieve ambitie. Er gebeurt al veel op deze gebieden en wij horen de behoefte aan overzicht en samenhang. Te veel interveniëren is ook niet goed. Wat verbindt verzuimbeleid, innovatiebeleid en organisatieontwikkeling? Is er een oriëntatiepunt in de mist?

  Tijd als oriëntatiepunt

  Ieder mens kent de waarde van tijd. Je kunt jezelf afvragen: waar haal ik de tijd vandaan? Of je kunt jezelf de vraag stellen: wat wil ik achterlaten? Beide vragen gaan over tijd en tijdbeleving. Tijd is - met geld en kwaliteit - een van de hoekstenen van management. Als er niet meer tijd is, kun je de kwaliteit van tijd verhogen. Managers kunnen dit bijvoorbeeld doen door aandacht te geven aan mensen en het beste uit hun talenten te halen. Juist omdat het aspect tijd zowel voor klanten als werknemers cruciaal, als in management onomstreden is, biedt de vernieuwing van dit begrip ook een goed aangrijpingspunt om de samenwerking tussen werknemers, de organisatie en de omgeving te vernieuwen.

  Mistbril

  Met de bril van tijd naar je organisatieontwikkeling kijken, scherpt de samenhang tussen je vragen, behoeften en aanpakken. Het maakt het mogelijk samenhang aan te brengen in de ontwikkelopgave. Door vraagstukken met de bril van tijd te bekijken zet je bij wijze van spreken een mistbril op, waardoor de oriëntatiepunten scherper worden. Daarmee kun je elkaar en vooral ook de behoefte van klanten beter verstaan.

  DI mistbril > Waardecreatie met duurzame inzetbaarheid | Leiderschap

  De waarde van tijd

  Een organisatie levert klanten waarde door proposities aan te bieden. Dit aanbod kan worden geanalyseerd met drie waarden van tijd: tijd is geld, tijd is snelheid en tijd is aandacht. Een voorbeeld uit de medische sector kan dit verhelderen. De patiënt wil betalen voor een oplossing die werkt, in een proces dat goed en liefst vlot verloopt met een beleving dat je als mens wordt gezien en gehoord. Iedereen in de organisatie levert hieraan een bijdrage, van ziekenhuisarchitect tot schoonmaker.

  De relatie tussen waardecreatie en duurzame inzetbaarheid

  Deze waarde wordt gerealiseerd door werknemers, door het mobiliseren van hun vitaliteit, competenties en motivatie. De arts bijvoorbeeld is gezond, weet wat hij of zij doet en krijgt voldoening uit het genezen van mensen. Door de arts ondersteuning aan te bieden kan zijn of haar vitaliteit, kennis en motivatie verbeteren en kan de arts waardevoller worden voor klanten. Ook die ondersteuning aan de arts kun je met de waarde van tijd benaderen, alsof het een interne klant is. En dat brengt ons dan bij de vraag: welke interventies zullen de waardecreatie van de organisatie als geheel vergroten?

  Interventieselectie

  Tijd speelt niet alleen een belangrijke rol in primaire processen, maar ook in complexe veranderprocessen. Verandering vraagt tijd. Relationele kwaliteit en vertrouwen spelen hierin een grote rol. Dit zijn kwetsbare waarden. De uitspraak: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” drukt dit mooi uit. Maar het effect liegt er niet om: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Daarom is interventieselectie een proces dat alleen in dialoog tot een waardevolle uitkomst leidt. Waardevolle interventieselectie vergroot niet alleen de waarde van de gekozen interventie. Ook stimuleer je dat mensen buiten hun zoekruimte gaan kijken en elkaar helpen betere oplossingen te vinden. En dat is even noodzakelijk als waardevol.

  Maturity model

  Laten we dit eens verder concreet maken. Je kunt meerdere beleidsthema’s zoals innovatiebeleid en duurzame inzetbaarheidsbeleid op deze wijze ordenen. Hieronder vind je een handvat om je duurzame inzetbaarheidsbeleid vanuit de invalshoek tijd te evalueren. Ik licht het je toe, zodat je het voor jezelf kunt invullen. Ik denk dat het selectieproces daarmee tot leven kan komen en voelbaar kan worden.
  Het DI maturity model is opgezet als matrix, waarbij de rijen worden gevormd door de klantwaardering en de thema’s uit duurzame inzetbaarheid, aangevuld met de visie, missie en strategie van de organisatie. De volgorde loopt van buiten naar binnen. Deze rijen worden met de bril van tijd bekijken: beheersen (tijd is geld), betrekken (tijd is snelheid) en beleven (tijd is aandacht). Zodoende wordt inzetbaarheid met tijd geconverteerd in productiviteit en waardecreatie.
  De specifieke stellingen kunnen nog anders verwoord worden, zodat het meer aansluit bij je eigen beleving en organisatie. Echter, dit raamwerk maakt de ontwikkelingsgerichte manier van denken over duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van buiten naar binnen en vice versa goed duidelijk.
  Doe je mee? Kies bij de beantwoording van je vraag dan eerst voor welk deel van de organisatie je het raamwerk wilt inzetten. Een afdeling, of het geheel? Vijftien stellingen scoor je voor jezelf op een zevenpuntschaal: 1: helemaal niet waar; 2: meestal niet waar; 3: soms niet waar 4: neutraal; 5: soms juist; 6 meestal juist; 7: helemaal waar. Dan tel je per rij en kolom de totalen op. De maximale totaalscore is 105.

  DI Maturity model > Waardecreatie met duurzame inzetbaarheid | Leiderschap

  Figuur: DI maturity model

  Hoe kun je de uitkomsten interpreteren?

  De eerste waarde van de oefening kan zijn dat het je tot denken aanzet. Hoe heb je deze oefening ervaren? Liepen de mogelijke antwoorden sterk uiteen of had je al snel een idee over de score? Waarom denk je dat dit het geval is? Wat zegt dat over je organisatie?

  Laten we eens inhoudelijk kijken. Een eerste aandachtspunt is de laatste rij: de klantwaardering. Welke klantwaardering willen jullie verbeteren? Het is zinvol om na te gaan waar de meeste verbeterpotentie ligt en daar het gesprek over te voeren. Samen kom je verder. De kolomtotalen kwantificeren hoe efficiënt, effectief en waardevol er met tijd wordt omgegaan. Wat is goed en wat kan beter? Er is altijd ruimte voor verbetering.

  Het is vervolgens zinvol om de kolommen te analyseren, met name ook de kolom waarin je wilt investeren. Liggen de waarden in de kolommen dicht bij elkaar en is er samenhang, of liggen de waarden sterk uit elkaar?

  De vraag als begin van verandering

  Als er niet meer tijd is, zullen we de kwaliteit van de tijd moeten vergoten. Juist als alles om je heen sneller gaat, wordt de waarde van reflectie en aandacht groter. Daar kun je een actieve bijdrage aan leveren. Iedere ontwikkeling begint met het stellen van een goede vraag.

  Probeer het eens uit: kijk eerst in welke rij, in welke kolom en in welk vak de verbeterpotentie het grootst is. Op basis daarvan formuleer je een vervolgvraag. Hieronder geven we enkele voorbeeldvragen, die globaal van linksboven naar rechtsonder kunnen worden gesteld:

  • Hoe verbinden we systemen beter met de behoeftes van de klant?
  • Wat kunnen we doen om eigenaarschap te vergroten?
  • Hoe vergroten we het bewustzijn van onze samenwerkingsmogelijkheden?
  • Hoe weet de klant dat wij weten wat zijn behoefte is?
  • Hoe kunnen we de klant met kwaliteit en service verrassen?
  • Hoe willen we relevanter zijn voor onze klanten?

  Kun je zelf een ontwikkelvraag formuleren? Breng die vraag eens in een reflecterend gesprek in en ervaar de kracht zelf. Laat de vraag los als dat nodig is om een betere vraag te stellen. Krijg je al een gevoel bij de mogelijkheden om je organisaties op basis van tijd te ontwikkelen?

  De mogelijkheden

  Naast dit maturity model is er een gratis scan beschikbaar die jou maatwerk enkele relevante vragen aanreikt. Die kun je aanvragen bij de auteur van dit artikel en zelf uitproberen, al dan niet ter voorbereiding van een workshop om samen interventies te kiezen. Wil je duurzaam ontwikkelen met tijd? Informeer gerust naar verdere mogelijkheden. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren om praktisch en duurzaam met waardecreatie aan de slag te gaan. Succes.

  Dit is een bewerking van het white paper de waardevolle organisatie, dat bij Avans+ verscheen voor masterstudenten. Dat kun je aanvragen op mijn website maartendewinter.nl.

  Met dank aan Marcel van Marrewijk, Erna van der Weerd en Gert Veenhoven van waardecreatie netwerk Archimedes die continu aan het gedachtegoed en de instrumenten bijdragen.


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Maarten de Winter > Waardecreatie met duurzame inzetbaarheid | Leiderschap
  Geschreven door Maarten de Winter
  Blogger Influencer
  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.