person_outline

Waarom masterplannen niet werken bij complexiteit

mast > Waarom masterplannen niet werken bij complexiteit | leiderschapHoe krijg je ergens beweging in? Vraagt dat om doorwrochte robuuste masterplannen die je uitrolt? Of is toch iets anders nodig? Ik moest hier aandenken bij een presentatie van een analyse, die gemaakt is van de problematiek van het vastgoed in de zorg in Zuid-Limburg.

Spanning op alles

De veranderingen in de zorg zetten spanning op alles, ook op wat gebouwd is. Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor er te veel verzorgingshuizen zijn. Vanuit Radar creëren we werkplaatsen voor cliënten in de eigen buurt, wat leidt tot sluiting van traditionele dagbestedingslocaties. Dergelijke bewegingen hebben consequenties voor mensen. Met veertig organisaties werken we in Zuid-Limburg samen binnen het Partnerschap Sociale Domein. We vragen ons af wat de consequentie is van deze bewegingen en wat ons te doen staat. We hebben aan de ROgroep opdracht gegeven om te komen tot voorstellen op basis van een analyse van de overall problematiek. In de presentatie krijgen we de resultaten te horen.

Verschillen in belangen

We hebben heel veel data verzameld. Wat kunnen we daarmee? Wat blijkt: belangen van diverse betrokkenen zijn zeer verschillend. Een masterplan maken is onbegonnen werk. Daarvoor is de situatie veel te complex. We besluiten om ruimte te geven voor enkele wijkpilots en er partners met vastgoed bij elkaar te brengen, die een verlangen hebben om samen stappen te zetten.

Contex te complex voor masterplannen

Dit voorbeeld kun je inwisselen voor zovele anderen, waarbij de context te complex is voor masterplannen. Analyseren, plannen, implementeren en uitrollen zijn dan gewoon de verkeerde werkwoorden. Swanson legt dat voortreffelijk uit. Zo lang een situatie overzichtelijk en transparant is, heeft het nog zin om robuuste plannen te maken. Is er echter veel onduidelijk en waarschijnlijk door analyse niet duidelijk te krijgen, dan typeert hij dit als complex. Dan zijn geen robuuste plannen nodig, maar moet je juist klein beginnen met enkele pilots en ‘lerende-doende’ stappen zetten.

veranderingbijcomplexiteit > Waarom masterplannen niet werken bij complexiteit | leiderschap

Behoefte aan maakbaarheid

Het is een grote valkuil: de behoefte aan maakbaarheid. Een probleem doemt op, dat we niet kunnen en willen laten liggen. We willen het tackelen. Laten zien dat we ‘in control’ zijn. We voorzien het direct van een oplossing. Zo lang alles in beeld is, kan dat. Zie je echter complexiteit dan is een andere aanpak nodig.

In je eigen werk kun je het gemakkelijk onderkennen. Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar het jaarplan voor volgend jaar. Ben attent wanneer de ambitie is om iets organisatiebreed te gaan implementeren of uitrollen. Is de context complex, dan weet je wat je te doen staat…

Stoplichttweets

Doen: Maak het klein: geef heldere eenvoudige kaders en ruimte voor pilots
Attentie: Bezin voor je begint, wanneer je denkt: dit moeten we organisatiebreed gaan uitrollen
Niet doen: Maak bij complexe problematiek geen dirigistische en beheersmatige plannen


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Top Blogger Thought Leader

Mijn verlangen is om de kracht van mensen te versterken. Hoe doe je dat in situaties, waarin mensen zelf in een complexe omgeving in interactie met anderen keuzes maken? Voor mij is duidelijk, dat dat vraagt om leiderschap, dat verbindend en in presentie is. Simpel weg omdat je daarmee mensen het beste van zichzelf laat geven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het autoritaire - en strijdende domein van leiderschap vormen al jaren de hoofdstroom in de wereld. In mijn blogs deel ik mijn ervaringen… Zie ook www.leiderschapsdomeinen.nl

Boek ‘Groeien in leiderschap’ vers van de pers
De blogs zijn ontleend aan het boek Groeien in leiderschap. Begin bij jezelf en doe het samen. In dit boek neem ik je mee in de weg die ik gegaan ben. Hoe ik in mijn leiderschap gegroeid ben van controle naar verbinding en presentie. Over mijn vallen en opstaan. Hoe ik ervan leer en geniet. Mijn ervaringen verbind ik met actuele theoretische inzichten. Met praktische handreikingen breng ik je op gedachten waarmee je direct zelf aan de slag kan om je eigen weg te gaan. Om (opnieuw) ambities te kiezen, te oefenen, te leren en te genieten. Het boek kun je hier bestellen.

 


Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.