Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Anders vereenvoudigen Geschreven door Maarten de Winter. “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Hoe we ons werk eenvoudiger kunnen maken, zegt Margo (58), een van de deelnemers aan de workshop. “Wat heeft je daarbij geholpen?” vraag ik. Margo kijkt rond. Dan zegt een ander: “Als we ons werk plannen en regelen, vertrekken we altijd vanuit onze eigen mogelijkheden. Maar we lopen daarin vast en dat veroorzaakt bij onszelf en in ons team druk. Vertrekken vanuit de mogelijkheden en behoeften van de cliënt is beter voor de cliënt EN voor ons”. De casus “In 2015 zijn in onze organisatie zelforganiserende teams ingesteld. Het niveau van teamleider is weg uit de organisatiestructuur. Wij zijn daardoor nu op zoek naar waar onze professionele ruimte ligt en hoe wij samen ons werk doen.” Vertelt Ineke (48). “Sommige dingen moeten, andere dingen kunnen toch anders! We verspillen een deel van onze kostbare tijd met verplichte nummers. Dat kost veel energie en helpt niet om meer te doen met minder. Kunnen jullie ons de goede kijkrichting aanreiken?” Zo zijn we betrokken geraakt bij een team jeugdgezondheidszorg binnen een GGD. We boden onze speelse workshop ‘Sjoelen met Tijd’ aan. Een middag om te proeven aan de mogelijkheden. “Tijd is schaars, dus als er niet meer tijd is, zal je de kwaliteit van de tijd moeten vergroten”. Dat sprak het team wel aan. Na een voorstelrondje gaan we van start. Door het verleden te onderzoeken leer je het heden begrijpen. We hebben het team gevraagd welke veranderingen zij zien in hun zorgprocessen. “Ik zie een verschuiving van de prikklok, via routeplanning naar zorg op maat”. “Ik zie een verandering in de vraag aan medewerkers van de uitvoering van opgelegde taken via het vervullen van rollen naar het inbrengen van talenten.” Via dit soort typeringen vormen we ons een gezamenlijk beeld van de verandering. Dat helpt ons om de huidige tijdgeest in de eigen praktijk te vertalen. Dan stellen we de vraag welke waarde het team wil leveren. Dat verkennen we eerst conceptueel en dan spelenderwijs aan de sjoelbak (als metafoor). De spelers gaan voor de sjoelbak staan en gooien de sjoelen in eerste instantie met (te) veel fysieke energie in de bak. We bespreken financiële kaders, regels en wetten. Er komen verschillende processen aan de orde, van schoolarts en huisbezoeken tot consultatiebureau. De brieven, rapporten en doorverwijzingen zijn resultaten die steeds sneller lijken te moeten worden gerealiseerd en tegelijkertijd met minder mensen. De sociale druk wordt voelbaar en zichtbaar. Een collega neemt achter de sjoelbak de plaats van de klant in die processen in. Wanneer deze de resultaten uit de bak haalt en oogcontact maakt, kijken we samen naar wat de klant nodig heeft. Dat is niet alleen het resultaat, maar ook aandacht. We zijn in ongeveer twee uur opgeschoven van een probleemperspectief naar energie om op zoek te gaan naar oplossingen. Tijdens dat gesprek ontstaat het inzicht dat cliënten vaak niet de verwachting hebben aandacht te krijgen. Hun tijd is ook schaars en er is daardoor een hoge no-show, trage respons op vragen en kortom energieverlies. “Onze cliënten moeten soms lang reizen voor een kort consult. Moeten we denken aan andere bureau voering; combinatie consulten?” Welke vragen stellen we cliënten tijdens het proces, zodat zij actiever in het gesprek zitten en het proces gaan ondersteunen? Het gaat daarbij niet om algemene folders, maar om persoonlijke informatie over proces, resultaat en benodigde eigen inbreng. Een wereld van nieuwe mogelijkheden is zich aan het openen. We sluiten de workshop af en doen een kaarten set cadeau met vragen die helpen om te reflecteren op nieuwe mogelijkheden. Tot slot neemt Marko, de jeugdarts, het woord: “Ik heb me vandaag weer gerealiseerd dat ik mijn eigen tijd meer van waarde wil laten zijn voor de cliënt. Dat betekent meer aandacht voor de mensen die hier ook echt belang aan hechten en die het nodig hebben. Ik heb hier zelf invloed op, door op basis van dit inzicht slimmer te plannen en gebruik te maken van technologische mogelijkheden van deze tijd.” Wat kunnen lerende leiders meenemen? De wereld verandert snel. We hebben ons afgevraagd wat er nodig is zodat mensen de energie verzamelen om met die complexe wereld aan de slag te gaan. Het is wel zeker dat vereenvoudiging daarvoor noodzakelijk is. Kun je vereenvoudigen en tegelijk waardevoller worden? Door met de bril van tijd te kijken naar je klanten en je processen kun je zien hoe je kwaliteit aan de schaarse tijd van de klanten kunt toevoegen. De vraagstukken en mogelijkheden die daarbij een rol spelen weten medewerkers vaak feilloos te benoemen. Vanuit overzicht kan inzicht ontstaan en vanuit inzicht kunnen mensen invloed gaan uitoefenen op hun context. Betekent dit dat ons idee over wat vereenvoudigen is, moet worden bijgesteld? Hoe mooi (en eenvoudig) is het om een ontwikkeling te ondersteunen waarbij meer menselijk en sociaal kapitaal ingebracht kan worden in de vorm van meer waardering voor individuele talenten en creativiteit? Leiders bieden geen eenvoudige oplossingen. Zij bieden ook geen eenvoudige processen. Zij bieden processen en ruimte om het eenvoudiger te maken. De namen in dit blog zijn gefingeerd. Dit is de tweede in een reeks van vijf blogs over organisatieontwikkeling, waarin je nieuwe verbindingen gelegd ziet tussen klantvragen, -reizen en (voorlopige) bestemmingen. Overeenkomst tussen deze verhalen is een verandering die gefaciliteerd wordt door het verhogen van bewustzijn van tijd. Archimedes pas hierin een nieuwe en zich ontwikkelende methode toe om de waardecreatie van organisaties en professionals te verhogen. .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Anders vereenvoudigen

Geschreven door Maarten de Winter. Geplaatst op 10 maart 2017.
485 treffers 0 favorieten toegevoegd

andersvereenvoudigen > Anders vereenvoudigen | leiderschap“Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Hoe we ons werk eenvoudiger kunnen maken, zegt Margo (58), een van de deelnemers aan de workshop. “Wat heeft je daarbij geholpen?” vraag ik. Margo kijkt rond. Dan zegt een ander: “Als we ons werk plannen en regelen, vertrekken we altijd vanuit onze eigen mogelijkheden. Maar we lopen daarin vast en dat veroorzaakt bij onszelf en in ons team druk. Vertrekken vanuit de mogelijkheden en behoeften van de cliënt is beter voor de cliënt EN voor ons”.

De casus

“In 2015 zijn in onze organisatie zelforganiserende teams ingesteld. Het niveau van teamleider is weg uit de organisatiestructuur. Wij zijn daardoor nu op zoek naar waar onze professionele ruimte ligt en hoe wij samen ons werk doen.” Vertelt Ineke (48). “Sommige dingen moeten, andere dingen kunnen toch anders! We verspillen een deel van onze kostbare tijd met verplichte nummers. Dat kost veel energie en helpt niet om meer te doen met minder. Kunnen jullie ons de goede kijkrichting aanreiken?”

Zo zijn we betrokken geraakt bij een team jeugdgezondheidszorg binnen een GGD. We boden onze speelse workshop ‘Sjoelen met Tijd’ aan. Een middag om te proeven aan de mogelijkheden. “Tijd is schaars, dus als er niet meer tijd is, zal je de kwaliteit van de tijd moeten vergroten”. Dat sprak het team wel aan.
Na een voorstelrondje gaan we van start. Door het verleden te onderzoeken leer je het heden begrijpen. We hebben het team gevraagd welke veranderingen zij zien in hun zorgprocessen. “Ik zie een verschuiving van de prikklok, via routeplanning naar zorg op maat”. “Ik zie een verandering in de vraag aan medewerkers van de uitvoering van opgelegde taken via het vervullen van rollen naar het inbrengen van talenten.” Via dit soort typeringen vormen we ons een gezamenlijk beeld van de verandering. Dat helpt ons om de huidige tijdgeest in de eigen praktijk te vertalen.

Dan stellen we de vraag welke waarde het team wil leveren. Dat verkennen we eerst conceptueel en dan spelenderwijs aan de sjoelbak (als metafoor). De spelers gaan voor de sjoelbak staan en gooien de sjoelen in eerste instantie met (te) veel fysieke energie in de bak. We bespreken financiële kaders, regels en wetten. Er komen verschillende processen aan de orde, van schoolarts en huisbezoeken tot consultatiebureau. De brieven, rapporten en doorverwijzingen zijn resultaten die steeds sneller lijken te moeten worden gerealiseerd en tegelijkertijd met minder mensen. De sociale druk wordt voelbaar en zichtbaar. Een collega neemt achter de sjoelbak de plaats van de klant in die processen in. Wanneer deze de resultaten uit de bak haalt en oogcontact maakt, kijken we samen naar wat de klant nodig heeft. Dat is niet alleen het resultaat, maar ook aandacht.

We zijn in ongeveer twee uur opgeschoven van een probleemperspectief naar energie om op zoek te gaan naar oplossingen. Tijdens dat gesprek ontstaat het inzicht dat cliënten vaak niet de verwachting hebben aandacht te krijgen. Hun tijd is ook schaars en er is daardoor een hoge no-show, trage respons op vragen en kortom energieverlies. “Onze cliënten moeten soms lang reizen voor een kort consult. Moeten we denken aan andere bureau voering; combinatie consulten?” Welke vragen stellen we cliënten tijdens het proces, zodat zij actiever in het gesprek zitten en het proces gaan ondersteunen? Het gaat daarbij niet om algemene folders, maar om persoonlijke informatie over proces, resultaat en benodigde eigen inbreng. Een wereld van nieuwe mogelijkheden is zich aan het openen.

We sluiten de workshop af en doen een kaarten set cadeau met vragen die helpen om te reflecteren op nieuwe mogelijkheden. Tot slot neemt Marko, de jeugdarts, het woord: “Ik heb me vandaag weer gerealiseerd dat ik mijn eigen tijd meer van waarde wil laten zijn voor de cliënt. Dat betekent meer aandacht voor de mensen die hier ook echt belang aan hechten en die het nodig hebben. Ik heb hier zelf invloed op, door op basis van dit inzicht slimmer te plannen en gebruik te maken van technologische mogelijkheden van deze tijd.”

Wat kunnen lerende leiders meenemen?

De wereld verandert snel. We hebben ons afgevraagd wat er nodig is zodat mensen de energie verzamelen om met die complexe wereld aan de slag te gaan. Het is wel zeker dat vereenvoudiging daarvoor noodzakelijk is. Kun je vereenvoudigen en tegelijk waardevoller worden? Door met de bril van tijd te kijken naar je klanten en je processen kun je zien hoe je kwaliteit aan de schaarse tijd van de klanten kunt toevoegen. De vraagstukken en mogelijkheden die daarbij een rol spelen weten medewerkers vaak feilloos te benoemen. Vanuit overzicht kan inzicht ontstaan en vanuit inzicht kunnen mensen invloed gaan uitoefenen op hun context. Betekent dit dat ons idee over wat vereenvoudigen is, moet worden bijgesteld?

Hoe mooi (en eenvoudig) is het om een ontwikkeling te ondersteunen waarbij meer menselijk en sociaal kapitaal ingebracht kan worden in de vorm van meer waardering voor individuele talenten en creativiteit?

Leiders bieden geen eenvoudige oplossingen. Zij bieden ook geen eenvoudige processen. Zij bieden processen en ruimte om het eenvoudiger te maken.

De namen in dit blog zijn gefingeerd.

Dit is de tweede in een reeks van vijf blogs over organisatieontwikkeling, waarin je nieuwe verbindingen gelegd ziet tussen klantvragen, -reizen en (voorlopige) bestemmingen. Overeenkomst tussen deze verhalen is een verandering die gefaciliteerd wordt door het verhogen van bewustzijn van tijd. Archimedes pas hierin een nieuwe en zich ontwikkelende methode toe om de waardecreatie van organisaties en professionals te verhogen.


Maarten de Winter

Auteur: Maarten de Winter

4 0 3

Maarten de Winter (1962) is econoom en managementinnovator met als focus tijd. Hij is founder van Waardecreatie netwerk Archimedes. 

Tijd speelt een rol in de waardeperceptie van klanten, in strategie, bij de ontwikkeling van zelfsturing en talent, co-creatie, innovatie, netwerkregie en op tijd zijn speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van vertrouwen in organisaties. Tijd is dus een bijzonder integrerend perspectief en blijkt transities te kunnen versnellen en waardecreatie te verhogen. 

Maarten houdt zich bezig met de vraag hoe organisaties met tijd omgaan en hoe dit met behulp van verschillende tijdsbegrippen kan worden geprofessionaliseerd. Daarvoor heeft hij vanuit de praktijk unieke werkvormen en hefbomen ontwikkeld, die via Archimedes TimeAcademy aan organisatieprofessionals ter beschikking staan en samen met kennispartners wordt uitgebouwd tot een brede en krachtige toolkit voor leren, veranderen en transitie. Deze vindt je op de bedrijfswebsite.

Ongeveer eenmaal per kwartaal verzorgt Waarde creatie netwerk Archimedes een gratis webinar met een invalshoek op tijd. Je vindt het overzicht hier: https://vimeo.com/channels/1038342. Wil je ook meedoen met een webinar? Stuur ons een mail en we nodigen je uit.


Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

neezeggen_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap > Anders vereenvoudigen | leiderschap > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Ontspanning “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Ik durf nu ‘nee’ te zeggen, zegt een van de deelnemers aan de expeditie.
tijd_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
In veel branches is er een transitie aan de gang. Nederland kantelt. Nieuwe perspectieven zijn nodig. Kan een bril gebaseerd op “tijd” helpen? Tijd
matroesjka_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Op zoek naar nieuwe invalshoeken Nationaal icoon V&D is failliet en start afgeslankt verder. Met de kennis van nu kijken we terug op dit het proces
fotozee_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
rochdale_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Kilian Bennebroek Gravenhorst in gesprek met René Grotendorst,voormalig voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Een van de grootste fascinaties
watvindjij_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Terwijl Linda, m’n vriendin, met een jurk de paskamer inschiet bekijk ik een prachtig tas. De eigenaresse van de winkel lijkt verbaasd, totdat Linda
neezeggen_*_
Ontspanning “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Ik durf nu ‘nee’ te zeggen, zegt een van de deelnemers aan de expeditie.
watvindjij_*_
Terwijl Linda, m’n vriendin, met een jurk de paskamer inschiet bekijk ik een prachtig tas. De eigenaresse van de winkel lijkt verbaasd, totdat Linda
neezeggen_*_
Ontspanning “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Ik durf nu ‘nee’ te zeggen, zegt een van de deelnemers aan de expeditie.
aikido_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
In deze blog wil ik je meenemen met een leerervaring tijdens de aikido-les. En, misschien wel een leerervaring die ik (en jij) kan gebruiken in het dagelijks
coolekikker_500_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Leiderschap. Een populair thema. Hele platforms worden er, mede door mijzelf, over volgeschreven. En het is ook een belangrijk thema. In een wereld waar
listentothewind_*_ > Anders vereenvoudigen | leiderschap
Ik zie veel mensen die moeite hebben met hoe onze maatschappij is ingericht. Mensen die graag goed willen doen, maar door de regels van onze systemen worden

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.

×