person_outline

  Anders vereenvoudigen

  andersvereenvoudigen > Anders vereenvoudigen | Leiderschap“Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Hoe we ons werk eenvoudiger kunnen maken, zegt Margo (58), een van de deelnemers aan de workshop. “Wat heeft je daarbij geholpen?” vraag ik. Margo kijkt rond. Dan zegt een ander: “Als we ons werk plannen en regelen, vertrekken we altijd vanuit onze eigen mogelijkheden. Maar we lopen daarin vast en dat veroorzaakt bij onszelf en in ons team druk. Vertrekken vanuit de mogelijkheden en behoeften van de cliënt is beter voor de cliënt EN voor ons”.

  De casus

  “In 2015 zijn in onze organisatie zelforganiserende teams ingesteld. Het niveau van teamleider is weg uit de organisatiestructuur. Wij zijn daardoor nu op zoek naar waar onze professionele ruimte ligt en hoe wij samen ons werk doen.” Vertelt Ineke (48). “Sommige dingen moeten, andere dingen kunnen toch anders! We verspillen een deel van onze kostbare tijd met verplichte nummers. Dat kost veel energie en helpt niet om meer te doen met minder. Kunnen jullie ons de goede kijkrichting aanreiken?”

  Zo zijn we betrokken geraakt bij een team jeugdgezondheidszorg binnen een GGD. We boden onze speelse workshop ‘Sjoelen met Tijd’ aan. Een middag om te proeven aan de mogelijkheden. “Tijd is schaars, dus als er niet meer tijd is, zal je de kwaliteit van de tijd moeten vergroten”. Dat sprak het team wel aan.
  Na een voorstelrondje gaan we van start. Door het verleden te onderzoeken leer je het heden begrijpen. We hebben het team gevraagd welke veranderingen zij zien in hun zorgprocessen. “Ik zie een verschuiving van de prikklok, via routeplanning naar zorg op maat”. “Ik zie een verandering in de vraag aan medewerkers van de uitvoering van opgelegde taken via het vervullen van rollen naar het inbrengen van talenten.” Via dit soort typeringen vormen we ons een gezamenlijk beeld van de verandering. Dat helpt ons om de huidige tijdgeest in de eigen praktijk te vertalen.

  Dan stellen we de vraag welke waarde het team wil leveren. Dat verkennen we eerst conceptueel en dan spelenderwijs aan de sjoelbak (als metafoor). De spelers gaan voor de sjoelbak staan en gooien de sjoelen in eerste instantie met (te) veel fysieke energie in de bak. We bespreken financiële kaders, regels en wetten. Er komen verschillende processen aan de orde, van schoolarts en huisbezoeken tot consultatiebureau. De brieven, rapporten en doorverwijzingen zijn resultaten die steeds sneller lijken te moeten worden gerealiseerd en tegelijkertijd met minder mensen. De sociale druk wordt voelbaar en zichtbaar. Een collega neemt achter de sjoelbak de plaats van de klant in die processen in. Wanneer deze de resultaten uit de bak haalt en oogcontact maakt, kijken we samen naar wat de klant nodig heeft. Dat is niet alleen het resultaat, maar ook aandacht.

  We zijn in ongeveer twee uur opgeschoven van een probleemperspectief naar energie om op zoek te gaan naar oplossingen. Tijdens dat gesprek ontstaat het inzicht dat cliënten vaak niet de verwachting hebben aandacht te krijgen. Hun tijd is ook schaars en er is daardoor een hoge no-show, trage respons op vragen en kortom energieverlies. “Onze cliënten moeten soms lang reizen voor een kort consult. Moeten we denken aan andere bureau voering; combinatie consulten?” Welke vragen stellen we cliënten tijdens het proces, zodat zij actiever in het gesprek zitten en het proces gaan ondersteunen? Het gaat daarbij niet om algemene folders, maar om persoonlijke informatie over proces, resultaat en benodigde eigen inbreng. Een wereld van nieuwe mogelijkheden is zich aan het openen.

  We sluiten de workshop af en doen een kaarten set cadeau met vragen die helpen om te reflecteren op nieuwe mogelijkheden. Tot slot neemt Marko, de jeugdarts, het woord: “Ik heb me vandaag weer gerealiseerd dat ik mijn eigen tijd meer van waarde wil laten zijn voor de cliënt. Dat betekent meer aandacht voor de mensen die hier ook echt belang aan hechten en die het nodig hebben. Ik heb hier zelf invloed op, door op basis van dit inzicht slimmer te plannen en gebruik te maken van technologische mogelijkheden van deze tijd.”

  Wat kunnen lerende leiders meenemen?

  De wereld verandert snel. We hebben ons afgevraagd wat er nodig is zodat mensen de energie verzamelen om met die complexe wereld aan de slag te gaan. Het is wel zeker dat vereenvoudiging daarvoor noodzakelijk is. Kun je vereenvoudigen en tegelijk waardevoller worden? Door met de bril van tijd te kijken naar je klanten en je processen kun je zien hoe je kwaliteit aan de schaarse tijd van de klanten kunt toevoegen. De vraagstukken en mogelijkheden die daarbij een rol spelen weten medewerkers vaak feilloos te benoemen. Vanuit overzicht kan inzicht ontstaan en vanuit inzicht kunnen mensen invloed gaan uitoefenen op hun context. Betekent dit dat ons idee over wat vereenvoudigen is, moet worden bijgesteld?

  Hoe mooi (en eenvoudig) is het om een ontwikkeling te ondersteunen waarbij meer menselijk en sociaal kapitaal ingebracht kan worden in de vorm van meer waardering voor individuele talenten en creativiteit?

  Leiders bieden geen eenvoudige oplossingen. Zij bieden ook geen eenvoudige processen. Zij bieden processen en ruimte om het eenvoudiger te maken.

  De namen in dit blog zijn gefingeerd.

  Dit is de tweede in een reeks van vijf blogs over organisatieontwikkeling, waarin je nieuwe verbindingen gelegd ziet tussen klantvragen, -reizen en (voorlopige) bestemmingen. Overeenkomst tussen deze verhalen is een verandering die gefaciliteerd wordt door het verhogen van bewustzijn van tijd. Archimedes pas hierin een nieuwe en zich ontwikkelende methode toe om de waardecreatie van organisaties en professionals te verhogen.


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Geschreven door
  Pro-Blogger Blogger Influencer

  Maarten de Winter is sociologisch econoom, organisatieadviseur, auteur, spreker en Masterdocent HR. Belangstelling voor veerkracht? Bel 0650819705 of stuur een mail naar

  Veerkracht heeft waarde. Meer weten over Veerkracht? Schrijf je nu in voor de Masterclass.

  Maarten de Winter
  is zelfstandig adviseur, masterdocent, coach, spreker en schrijver. Centrale thema is de ontwikkeling van een veerkrachtige organisatiecultuur waarin mensen het beste uit elkaar willen halen, te beginnen bij zichzelf. Maarten is analytisch, creatief en verbindend. Hij werkt vanuit overzicht, inzicht en autonomie en activeert om vanuit reflectie en dialoog in beweging te komen. Hij is auteur van het Sjoelbaksyndroom, de aanpak van werkdruk voor betere organisaties. Dit boek stond enkele weken in de top 100 van managementboek.

  Vier rollen

  • Organisatieadviseur. Maarten werkt aan veerkracht, balans en een waardevolle cultuur. Hij onderzoekt, inspireert, speelt en zet in de actiestand. Maarten omarmt complexiteit, dynamiek en vereenvoudiging.

  • Masterdocent. Maarten is masterdocent strategisch HRM bij Avans+. Hij inspireert tot onderzoek en verbetering van HR processen. Daarin neemt hij inspiratiebronnen uit wetenschap, natuur en management mee.

  • Spreker. Maarten zet zijn publiek aan het denken over taal en tijd. Taal is de basis van communicatie. Tijd is de meest schaarse productiefactor. Hij verwijst naar filosofie, ecologie en kunst.

  • Coach. Maarten luistert, stelt goede vragen en laat de client zich met treffende samenvattingen begrepen voelen. Soms helpen zijn ervaringen als vader, directeur in het familiebedrijf en zelfstandig ondernemer om dilemma’s te verhelderen.

  Korte biografie
  Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren '90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Met de vragen die daar ontstonden en de antwoorden die hij sindsdien vond helpt hij mens en organisatie. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig voor universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en bij Avans+.


  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.