person_outline

Persoonlijk leiderschap tonen of de drie aapjes imiteren?

3-Aapjes-horen-zien-zwijgen > Persoonlijk leiderschap tonen of de drie aapjes imiteren? | leiderschapBinnen organisaties lopen nog veel gewoontedieren rond die doen denken aan de befaamde drie aapjes van Horen, Zien en Zwijgen! Hoezo? Nu, neem als voorbeeld een onderzoek (2013) dat werd uitgevoerd door Jobbird. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 75 procent van de medewerkers zich ergert aan de ‘baas’. Daarnaast voelt 34 procent zich niet gewaardeerd. Verbazingwekkende cijfers, die totaal in tegenstelling zijn tot de halleluja verhalen die naar buiten komen bij het zoveelste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of de jaarlijkse beste-werkgevers-ranglijst.

Kortom, de waarheid zal ergens in het midden liggen, waarbij wel de opmerking kan worden geplaatst dat resultaten, uit bijvoorbeeld een MTO, vaak voortkomen uit een hoog geef-een-gewenst-antwoord-gehalte. Dit als het tegen zit in combinatie met een lichte dwang onder het mom van ‘de-baas-wil-weer-dat-wij-dit-onzinnige-formulier-invullen’. Maar oké, stel dat driekwart van de eerder genoemde percentages correct zijn, wat overigens een triest gegeven zou zijn! De vraag die dan naar voren komt is;

“Hebben medewerkers de wil en het lef hun mening te geven over het gedrag van de ‘baas’ of wordt er massaal gekozen voor Horen, Zien en Zwijgen?”

Het in stand houden van ‘Bazengedrag’ begint bij de medewerkers

Als de genoemde percentages namelijk echt zo hoog zijn dan is de conclusie dat er iets fundamenteel fout zit in organisaties niet echt onlogisch. En de tweede conclusie is dat dit niet alleen ligt aan deze ‘bazen’ (wat een oubollige term maar wel passend in deze blog). Nee, medewerkers die enkel in de wandelgangen hun mond open durven te doen, dit helemaal niet doen of dit slechts doen wanneer de ‘wind voor het eigen belang’ goed staat, hebben feitelijk minder recht van spreken. Zij houden namelijk gezamenlijk dit ‘bazengedrag’ van veel onkundige of onwillige alfamannetjes en vrouwtjes in ‘stand’ door het frequent of situationeel nadoen van de drie aapjes! Gevolg is dat de betreffende formele baasjes blijven geloven in hun eigen onfeilbaarheid als leider van de groep. Dit met de zichtbare consequentie van getoond gedrag dat overeenkomt met één van de minder positieve leiderschapsstijlen, die in de blog 8 leiderschapsstijlen die talentontwikkeling beïnvloeden staan beschreven. Maar er is ook een keerzijde. Zoals immers ook beschreven in de betreffende blog is leiderschap niet iets dat voorbehouden is aan de formele bazen, die bovenin de hiërarchische kerstboom bivakkeren. Nee, totaal niet en daarom zijn de genoemde bibberaars, windvanen en bullebakken ook herkenbaar in de rangen van medewerkers.

Wees de verandering

Uiteindelijk maakt het niet uit of het gaat om termen als baas, werknemer, manager, leider en alles wat we hier op willen plakken aan etiketten. Het belangrijkste is namelijk om vanuit alle organisatiegeledingen aan te sluiten op de uitdagende veranderingen die nu gaande zijn in deze dynamische wereld zijn of door in het meest positieve geval op dit gebied als individu het initiatief te nemen. Dit alles onder de noemer persoonlijk leiderschap. Laat het dus niet bij onderhuids gemompel, slechts meepraten in de wandelgangen of zelf te zwijgen over de werkelijkheid want dit is killing voor mens en organisatie.

En dit alles begint door als individu in de spiegel te durven kijken, te reflecteren over het eigen gedrag en vooral niet door reactief te blijven met de verwachting of hoop dat anderen de kastanjes wel uit het vuur halen! Ontwikkeling en groei van mensen en organisaties begint met een eerlijke kijk op het gedrag van de eigen ik en openstaan voor en feedback geven aan anderen. En deze ontwikkeling gaat niet plaatsvinden wanneer de drie aapjes van Horen, Zien en Zwijgen worden geïmiteerd. Stel jezelf daarom onderstaande vraag met als achterliggende gedachte dit inspirerende citaat van Gandhi:

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.” - Mahatma Gandhi (1869-1948)

DE VRAAG

Ben en blijf ik één van de drie aapjes of durf ik bij te dragen aan verandering op basis van persoonlijk leiderschap en mijn talenten?


Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

Richard van der Lee
Geschreven door Richard van der Lee
Blogger Influencer

Glenny's Profielfoto > Persoonlijk leiderschap tonen of de drie aapjes imiteren? | leiderschap
Glenny antwoordt op het onderwerp: #1067 3 jaren 5 maanden geleden
Ik kan jullie een heel eind volgen hoor. Ik vind ook dat je moet laten weten als iets je niet bevalt. Toen ik bij een corporatie een cultuurveranderingstraject begeleidde, ben ik erg geschrokken van het feit dat veel medewerkers, niet echt goed in staat waren op eigen gedrag te reflecteren. Verbijsterd vroeg ik dan ook, maar hoe gaan jullie gesprekken dan met de leidinggevende? Kijken jullie niet naar wat ging goed, wat kan beter en WAT KAN IK DAAR ZELF aan doen? Dat was nl mijn stijl van leidinggeven. Maar waar het mij omgaat is dat je de druk en de invloed van een heersende cultuur niet moet onderschatten. Het is als individu, dat anders wil echt niet zo gemakkelijk om echt anders te doen. Want de mens wil van nature er gewoon bij horen en daar weet ik als Zwarte vrouw alles van. (mijn ouders hoorde tot de generatie Surinamers, die opgezadeld met de erfenis van de slavernij, er van overtuigd waren dat wit altijd beter was. Dus je moest je vooral aan die cultuur aanpassen. Daar heb ik dan weer wel mijn grote aanpassingsvermogen aan te danken. Maar dit is een beetje off topic)

Ik pleit al jaren voor open transparante organisaties, waarbij een cultuur heerst van mogen leren van je fouten. Ook voor de bazen.
Visieoptalent's Profielfoto > Persoonlijk leiderschap tonen of de drie aapjes imiteren? | leiderschap
Visieoptalent antwoordt op het onderwerp: #1066 3 jaren 5 maanden geleden
Mooi wees de verandering! Maar mag ik toch even opkomen voor die medewerkers die horen, zien en zwijgen toepassen? Het is al te gemakkelijk om de schuld bij hen neer te leggen. Want een baas, die je af blaft als je met kritiek komt, en helaas gebeurd dat nog heel veel door de jouw genoemde alfa mannetjes. Ik noem ze liever bullebakken. Of ze zeggen ja en amen en doen vervolgens weer niets met de opmerkingen.
Was het niet ooit zo dat de baas het team krijgt dat hij verdient?


Beste Ginny,

Dank je wel voor jouw reactie. De blog is niet geschreven vanuit een 'wie krijgt de schuld verhaal'. Waar de boodschap om draait is dat verandering begint door eerst te kijken naar het 'eigen gedrag' (wat van toepassing is voor medewerkers en formeel aangewezen leiders (in dit geval 'lijders')). In de blog stond overigens ook de volgende hyperlink '-broken-link- (onder de noemer '8 leiderschapsstijlen die talentontwikkeling beïnvloeden')' Wanneer je hierop klikt dan kom je op de door jou genoemde leiderschapsstijl van de Bullebak en nog een aantal andere ludieke 'soorten'. :lol: > Persoonlijk leiderschap tonen of de drie aapjes imiteren? | leiderschap

Overigens eens met de laatste opmerking alleen geldt dit andersom voor de medewerkers ook.

Groeten Richard van der Lee

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

×
Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.