Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient Geschreven door Rianca Evers-den Ouden. De vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke zichzelf respecterende politieke partij er eentje nodig? Daarover gaat dit blog. Wat is een next-afdeling? Binnen een next-afdeling verenigen zich leden van een politieke partij die ervaren dat hun bestuurders te zeer zijn afgeweken van het gedachtegoed van de partij. Terwijl juist in deze tijd en voor de toekomst het zo cruciaal is om te kunnen terugvallen op verbindende waarden en idealen. Next-leden voelen zich nog steeds nauw verbonden met het gedachtegoed van hun partij, hoewel menig next-lid wel eens heeft overwogen zijn lidmaatschap op te zeggen. In een tijd waarin de lobby wordt gedomineerd door geld en macht van met name multinationals en andere grote spelers, wordt de eigen achterban niet of onvoldoende gehoord. Zo kon het zover komen dat steeds meer leden hun eigen volksvertegenwoordigers als niet toegankelijk en niet transparant ervaren. En die leden van politieke partijen zijn toch al een steeds kleiner wordende groep. Tegenwoordig is nog maar 2% van de bevolking lid van een politieke partij. En dat is niet voor niets… Een next-afdeling is echter niet alleen voor de leden van de partij. Ook veel mensen die nog niet of niet meer geassocieerd willen worden met, in dit geval, het CDA, vinden toch een thuis bij CDA Next. Omdat CDA Next een voorvechter is van de waarden en het gedachtengoed waarmee men zich verbonden voelt en die men onvoldoende ziet uitgedragen door de grote namen op het politieke toneel. Wat doet een next-afdeling? Verbinden: Een next-afdeling verbindt mensen die worden gedreven door waarden en idealen. Mensen die geïnteresseerd zijn in politiek, omdat ze een positieve bijdrage aan onze samenleving willen hebben. Mensen die niet, of veel minder, geïnteresseerd zijn in macht en posities en in ieder geval nooit hun waarden zullen verloochenen om een plekje te veroveren. Een next-afdeling wil op den duur ook verbinden met andere next-afdelingen. Omdat je alleen door het bundelen van krachten kunt komen tot een nieuwe politieke werkelijkheid. Die verbinding kan op basis van gedeelde waarden als respect voor ieders waardigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap gemakkelijker tot stand komen. Omdat de partijkleur aanmerkelijk minder van belang dan het samen vechten voor gedeelde waarden. Agenderen: een next-afdeling brengt thema’s die een groot deel van haar leden bezighoudt onder de aandacht van het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie. Vaak zijn dit thema’s die zo gemakkelijk van tafel worden geveegd, omdat ze niet belangrijk of lastig worden gevonden. Door vanuit een constructieve dialoog deze thema’s te blijven agenderen, gaat het geluid niet verloren. Integendeel, met de aanwas van de achterban van CDA Next wordt het geluid alleen maar krachtiger. Voorbereiden: dat het huidige politieke stelsel zijn langste tijd heeft gehad, mag duidelijk zijn. Het is een kwestie van tijd voor we met elkaar overgaan tot een stelsel waarin de democratie niet alleen met de mond, maar ook in de praktijk wordt beleden. Welke vorm dat krijgt en of er straks überhaupt nog politieke partijen zijn, weten we niet. Maar een next-afdeling bereidt zich voor op dit gegeven en wil in constructieve samenspraak binnen haar eigen partij en met next-afdelingen van andere partijen helpen vormgeven aan deze nieuwe politieke werkelijkheid. Waarom niet eruit stappen en opnieuw beginnen? Een vraag die we vaak krijgen, is waarom we überhaupt niet gewoon onze partij de rug toekeren en ergens opnieuw beginnen. Is dat niet veel gemakkelijker? Wie weet. Maar zoals u hierboven hebt kunnen lezen, voelen wij ons wel degelijk verbonden met het gedachtegoed van de partij. Wij willen een politieke werkelijkheid die wordt gedreven door waarden, en dat kan slechts als je voeling houdt met je eigen waarden. Een andere reden is dat we de democratie een warm hart toedragen. Echter, de vorm die zij de afgelopen jaren heeft gekregen is een lelijke geworden. Een democratie waarin niemand zich meer echt vertegenwoordigd voelt en de mensen met de echt goede ideeën bij voorkeur de politiek lijken te mijden. Moet je daarom de democratie afschrijven? Of moet je terug naar de oorsprong van de democratie en van daaruit werken aan herstel en vernieuwing? Bovendien, als je iets nieuws begint, radicaal anders dan nu, lukt het je dan om de mensen van nu mee te nemen? Of wordt het een luchtkasteel van radicaal andersdenkenden, die grote moeite hebben hun plannen concreet te maken en mensen stap voor stap mee te nemen naar een nieuwe werkelijkheid? Moet je forceren, gaten schieten in het huidig systeem, zoals ik sommigen hoor zeggen? Misschien een strategie voor anderen, maar het past niet in ons waardenpatroon waarin we in constructieve dialoog samen resultaten willen boeken. Waarom dus een next-afdeling? Onze politieke stelsel is hard aan vernieuwing toe. Sterker nog, als we niets doen, wordt ons politieke domein de komende jaren gedomineerd door types als Trump, Wilders en Erdogan, zoals ik vandaag las. Je kunt daar op verschillende manieren op reageren. Je kunt boos worden en je afkeren van de politiek. Je kunt zelf de politiek ingaan en proberen het tij te keren. Of je kunt verbinding zoeken, binnen en buiten de politiek, met mensen met wie je een waardenpatroon deelt. Michelle Obama gaf daarin een inspirerend voorbeeld. En even heel pragmatisch: een next-afdeling zit vol met mensen die de partij anders vaarwel zouden zeggen (of dat al eens deden), mensen die door de zittende orde als lastig en kritisch werden ervaren omdat ze de vinger op de zere plek leggen en mensen met bijzonder creatieve oplossingen voor hedendaagse problemen. Wil je die mensen vaarwel zeggen en/of tegen je krijgen als politieke partij? Of omarm je ze als die zo belangrijke tegenstem, misschien zelfs je geweten, en werk je met hen samen naar een nieuwe politieke werkelijkheid? De volgende keer: hoe start je met een next-afdeling? Kijk voor meer informatie ook gerust eens op www.cda-next.nl .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient

next politiek > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschapDe vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke zichzelf respecterende politieke partij er eentje nodig? Daarover gaat dit blog.

Wat is een next-afdeling?

Binnen een next-afdeling verenigen zich leden van een politieke partij die ervaren dat hun bestuurders te zeer zijn afgeweken van het gedachtegoed van de partij. Terwijl juist in deze tijd en voor de toekomst het zo cruciaal is om te kunnen terugvallen op verbindende waarden en idealen. Next-leden voelen zich nog steeds nauw verbonden met het gedachtegoed van hun partij, hoewel menig next-lid wel eens heeft overwogen zijn lidmaatschap op te zeggen. In een tijd waarin de lobby wordt gedomineerd door geld en macht van met name multinationals en andere grote spelers, wordt de eigen achterban niet of onvoldoende gehoord. Zo kon het zover komen dat steeds meer leden hun eigen volksvertegenwoordigers als niet toegankelijk en niet transparant ervaren. En die leden van politieke partijen zijn toch al een steeds kleiner wordende groep. Tegenwoordig is nog maar 2% van de bevolking lid van een politieke partij. En dat is niet voor niets…

Een next-afdeling is echter niet alleen voor de leden van de partij. Ook veel mensen die nog niet of niet meer geassocieerd willen worden met, in dit geval, het CDA, vinden toch een thuis bij CDA Next. Omdat CDA Next een voorvechter is van de waarden en het gedachtengoed waarmee men zich verbonden voelt en die men onvoldoende ziet uitgedragen door de grote namen op het politieke toneel.

Wat doet een next-afdeling?

Verbinden: Een next-afdeling verbindt mensen die worden gedreven door waarden en idealen. Mensen die geïnteresseerd zijn in politiek, omdat ze een positieve bijdrage aan onze samenleving willen hebben. Mensen die niet, of veel minder, geïnteresseerd zijn in macht en posities en in ieder geval nooit hun waarden zullen verloochenen om een plekje te veroveren.

Een next-afdeling wil op den duur ook verbinden met andere next-afdelingen. Omdat je alleen door het bundelen van krachten kunt komen tot een nieuwe politieke werkelijkheid. Die verbinding kan op basis van gedeelde waarden als respect voor ieders waardigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap gemakkelijker tot stand komen. Omdat de partijkleur aanmerkelijk minder van belang dan het samen vechten voor gedeelde waarden.

Agenderen: een next-afdeling brengt thema’s die een groot deel van haar leden bezighoudt onder de aandacht van het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie. Vaak zijn dit thema’s die zo gemakkelijk van tafel worden geveegd, omdat ze niet belangrijk of lastig worden gevonden. Door vanuit een constructieve dialoog deze thema’s te blijven agenderen, gaat het geluid niet verloren. Integendeel, met de aanwas van de achterban van CDA Next wordt het geluid alleen maar krachtiger.

Voorbereiden: dat het huidige politieke stelsel zijn langste tijd heeft gehad, mag duidelijk zijn. Het is een kwestie van tijd voor we met elkaar overgaan tot een stelsel waarin de democratie niet alleen met de mond, maar ook in de praktijk wordt beleden. Welke vorm dat krijgt en of er straks überhaupt nog politieke partijen zijn, weten we niet. Maar een next-afdeling bereidt zich voor op dit gegeven en wil in constructieve samenspraak binnen haar eigen partij en met next-afdelingen van andere partijen helpen vormgeven aan deze nieuwe politieke werkelijkheid.

Waarom niet eruit stappen en opnieuw beginnen?

Een vraag die we vaak krijgen, is waarom we überhaupt niet gewoon onze partij de rug toekeren en ergens opnieuw beginnen. Is dat niet veel gemakkelijker? Wie weet. Maar zoals u hierboven hebt kunnen lezen, voelen wij ons wel degelijk verbonden met het gedachtegoed van de partij. Wij willen een politieke werkelijkheid die wordt gedreven door waarden, en dat kan slechts als je voeling houdt met je eigen waarden.

Een andere reden is dat we de democratie een warm hart toedragen. Echter, de vorm die zij de afgelopen jaren heeft gekregen is een lelijke geworden. Een democratie waarin niemand zich meer echt vertegenwoordigd voelt en de mensen met de echt goede ideeën bij voorkeur de politiek lijken te mijden. Moet je daarom de democratie afschrijven? Of moet je terug naar de oorsprong van de democratie en van daaruit werken aan herstel en vernieuwing?

Bovendien, als je iets nieuws begint, radicaal anders dan nu, lukt het je dan om de mensen van nu mee te nemen? Of wordt het een luchtkasteel van radicaal andersdenkenden, die grote moeite hebben hun plannen concreet te maken en mensen stap voor stap mee te nemen naar een nieuwe werkelijkheid? Moet je forceren, gaten schieten in het huidig systeem, zoals ik sommigen hoor zeggen? Misschien een strategie voor anderen, maar het past niet in ons waardenpatroon waarin we in constructieve dialoog samen resultaten willen boeken.

Waarom dus een next-afdeling?

Onze politieke stelsel is hard aan vernieuwing toe. Sterker nog, als we niets doen, wordt ons politieke domein de komende jaren gedomineerd door types als Trump, Wilders en Erdogan, zoals ik vandaag las. Je kunt daar op verschillende manieren op reageren. Je kunt boos worden en je afkeren van de politiek. Je kunt zelf de politiek ingaan en proberen het tij te keren. Of je kunt verbinding zoeken, binnen en buiten de politiek, met mensen met wie je een waardenpatroon deelt. Michelle Obama gaf daarin een inspirerend voorbeeld.

En even heel pragmatisch: een next-afdeling zit vol met mensen die de partij anders vaarwel zouden zeggen (of dat al eens deden), mensen die door de zittende orde als lastig en kritisch werden ervaren omdat ze de vinger op de zere plek leggen en mensen met bijzonder creatieve oplossingen voor hedendaagse problemen.

Wil je die mensen vaarwel zeggen en/of tegen je krijgen als politieke partij? Of omarm je ze als die zo belangrijke tegenstem, misschien zelfs je geweten, en werk je met hen samen naar een nieuwe politieke werkelijkheid?

De volgende keer: hoe start je met een next-afdeling? Kijk voor meer informatie ook gerust eens op www.cda-next.nl


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Top Blogger

Rianca Evers-den Ouden (1978) is trainer, oud-gemeenteraadslid en projectmanager van het Huis van Burgerkracht. Door zaken terug te brengen tot de essentie, en in te zoomen op wat er echt nodig is wil zij mensen en werelden aan elkaar verbinden. Binnen het Huis van Burgerkracht gebruikt zij daarvoor met haar trainersteam maatwerktraining & coaching als tool, zodat de houding en vaardigheden van overheid en inwoners worden beïnvloed en versterkt, die nodig zijn voor het werkelijk samen sturen naar maatschappelijk resultaat!

Meer info: www.huisvanburgerkracht.nl

worldpoet-546's Profielfoto
worldpoet-546 antwoordt op het onderwerp: #1594 6 maanden 2 weken geleden
Passion, light and fire make the work, succeed everlasting, for the world.
You earn what you give.
Thank you, Rianca Evers-den Ouden.
Petra Hermans
Gerrit Hartholt's Profielfoto
Gerrit Hartholt antwoordt op het onderwerp: #1558 8 maanden 3 weken geleden
Een partij voorzitter zei eens dat zijn politieke partij als eerste moet weten wat er leeft.

Ik ben het nog steeds eens met die partijvoorzitter. Wel heb ik een aanvulling op zijn uitspraak, en dat is dat het inderdaad belangrijk is om als eerste te weten wat er leeft, maar dat het ook belangrijk is om een antwoord te formuleren op wat er leeft.

Toelichting: Er zijn politici als Geert Wilders die verwoorden wat er leeft, maar die geen antwoord formuleren dan wel na het verwoorden met de armen over elkaar donald ducks gaan zitten lezen (lees niets doen om de problemen op te lossen).

Groet Gerrit Hartholt (lid van een politieke partij)

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

why-whonot_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
politics_yeah_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Zoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen
samenwerking_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
De overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing
challenge-change_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
... (en dan ook nog gehoord te worden) Na mijn werk als gemeenteraadslid mag ik me nu op een hele andere manier bezighouden met het verbeteren van de
mandela_quote_rise_above_circumstances_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Zou je ook wel eens willen dat politici besluiten zouden nemen puur op grond van inhoudelijke argumenten en waarden? Gewoon omdat het juist is, rechtvaardig
Boekpresentatie2_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
why-whonot_*_
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
politics_yeah_*_
Zoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen
samenwerking_*_
De overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing
schommel_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Mijnheer Terlouw, ik ben nu 45 jaar, mijn jeugd was in de koude oorlog. Toen ik opgroeide in de jaren '70 sloeg de RAF om zich heen in West-Duitsland,
graffiti-revolution_*_ > Waarom elke politieke partij een next-afdeling verdient | leiderschap
Er is reuring in de wereld. Na ons eigen Oekraïne referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als aanstaande president van de Verenigde Staten,

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.