Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait Geschreven door Rianca Evers-den Ouden. De overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing en natuurlijk de transformatie in het sociaal domein. Maar waar gaat het nu eigenlijk echt om? Hoe komen we tot een nieuwe balans waarin overheid en inwoners weer echt gaan samenwerken, en niet elk in hun eigen parallelle wereld of zelfs recht tegenover elkaar staand? Gezamenlijk belang of doel Een van de belangrijkste factoren om te komen tot succesvolle samenwerking, is het expliciet definiëren van een gezamenlijk belang of doel. Te vaak werken overheid en inwoners op parallelle sporen aan verschillende belangen, of ervaren elkaar zelfs als tegenstander. Niet zo raar ook, als je naar een bewonersbijeenkomst komt om mee te praten en het plan blijkt al vast te liggen. Of als je een open contact aangaat als ambtenaar, dat acuut wordt misbruikt door een belanghebbende. Als een gezamenlijk maatschappelijk resultaat in het belang van de gemeenschap voorop staat, is een eerste basis gelegd voor samenwerking tussen overheid en inwoners. Hoe je daar komt? Door transparant te zijn over je beweegredenen: wat vind je echt belangrijk en waarom? En als een plan al wel in hoofdlijnen vastligt en je wil slechts op onderdelen nog feedback, communiceer dan ook transparant over de beslisruimte. Dit is wat mij betreft een van de grootste missers op participatiegebied: de overheid biedt inwoners de kans om mee te praten, maar doet vervolgens niets met de uitkomsten. Doordat de focus en beslisruimte niet (voldoende) duidelijk is, komt er input die niet gemakkelijk verwerkt of meegenomen kan worden. Door transparant te zijn over focus en beslisruimte en een gezamenlijk doel te definiëren, kun je komen tot echt constructieve dialogen tussen overheid en inwoners met waardevolle uitkomsten. Gezamenlijke taal Vaak ook begrijpen inwoners en overheid elkaar simpelweg verkeerd. Er wordt gestrooid met ambtelijk of juridisch jargon, er zijn verschillen in communicatiestijl (direct/indirect, schriftelijk of face to face) of het lukt inwoners niet hun plannen of wensen helder voor het voetlicht te krijgen. Ik heb intellectuele bewoners meegemaakt die soms nog ingewikkelder communiceerden dan de gemeente, of dorpsraden en belangengroepen die zo intens met de gemeente bezig zijn dat ze de verbinding met hun achterban verloren. Ook sommige ambtenaren kunnen er wat van. Het feit dat inwoners niet soms begrijpen wat ze zeggen, zien ambtenaren dan als “bewijs” dat inwoners niet werkelijk kunnen bijdragen, en het al helemaal niet beter kunnen weten dat zij. Bekijk het bijgaande ludieke filmpje maar eens, een karikatuur maar met een weerspiegeling van een houding die we nog steeds aantreffen bij sommige gemeenten. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RLUcy3KOg4U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Het is een kunst om helder en inclusief te organiseren en communiceren, op een manier die het voor alle betrokkenen en belangstellenden mogelijk maakt om mee te doen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Een opener houding van de overheid en transparanter en in een eerder stadium delen van informatie, vraagt ook om open en verantwoordelijke inwoners. Het is niet voor niets dat de overheid terughoudend is geworden met het delen van informatie. Niet zelden gingen de usual suspects met de grote belangen aan de haal met (te) vroeg verstrekte informatie. Van de kant van de overheid vraagt het om loslaten en vertrouwen geven. Geef inzicht in wat je doet en waarom, wees open in wat niet kan en denk dan ook mee over alternatieven. Een beweging die ik vaak zie, is het mijden van persoonlijk contact als er nee gezegd moet gaan worden. Schriftelijk of zo kort mogelijk afdoen, terwijl dat juist het moment is om uit te leggen en mee te denken! Juist in een situatie waarin je nee moet verkopen, kun je werken aan een constructieve relatie met inwoners. Kortom: samenwerken schept een verantwoordelijkheid. Als je als ambtenaar een constructieve relatie wil met inwoners, investeer je in persoonlijk contact. Als je als inwoner een open overheid wil, vraagt dat ook iets van jou. Op het moment dat jij informatie krijgt, bepaal jij mede waar de reis naartoe gaat. Lukt het jou om dat te doen vanuit het oogpunt van algemeen belang? Een volgende keer In een volgend blog zal ik nader ingaan op samenwerking tussen raadsleden, bestuurders en inwoners en de niet te onderschatten rol van politieke dynamiek op de samenwerking tussen overheid en inwoners. .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait

samenwerking > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschapDe overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing en natuurlijk de transformatie in het sociaal domein. Maar waar gaat het nu eigenlijk echt om? Hoe komen we tot een nieuwe balans waarin overheid en inwoners weer echt gaan samenwerken, en niet elk in hun eigen parallelle wereld of zelfs recht tegenover elkaar staand?

Gezamenlijk belang of doel

Een van de belangrijkste factoren om te komen tot succesvolle samenwerking, is het expliciet definiëren van een gezamenlijk belang of doel. Te vaak werken overheid en inwoners op parallelle sporen aan verschillende belangen, of ervaren elkaar zelfs als tegenstander. Niet zo raar ook, als je naar een bewonersbijeenkomst komt om mee te praten en het plan blijkt al vast te liggen. Of als je een open contact aangaat als ambtenaar, dat acuut wordt misbruikt door een belanghebbende. Als een gezamenlijk maatschappelijk resultaat in het belang van de gemeenschap voorop staat, is een eerste basis gelegd voor samenwerking tussen overheid en inwoners. Hoe je daar komt? Door transparant te zijn over je beweegredenen: wat vind je echt belangrijk en waarom? En als een plan al wel in hoofdlijnen vastligt en je wil slechts op onderdelen nog feedback, communiceer dan ook transparant over de beslisruimte.

Dit is wat mij betreft een van de grootste missers op participatiegebied: de overheid biedt inwoners de kans om mee te praten, maar doet vervolgens niets met de uitkomsten. Doordat de focus en beslisruimte niet (voldoende) duidelijk is, komt er input die niet gemakkelijk verwerkt of meegenomen kan worden. Door transparant te zijn over focus en beslisruimte en een gezamenlijk doel te definiëren, kun je komen tot echt constructieve dialogen tussen overheid en inwoners met waardevolle uitkomsten.

Gezamenlijke taal

Vaak ook begrijpen inwoners en overheid elkaar simpelweg verkeerd. Er wordt gestrooid met ambtelijk of juridisch jargon, er zijn verschillen in communicatiestijl (direct/indirect, schriftelijk of face to face) of het lukt inwoners niet hun plannen of wensen helder voor het voetlicht te krijgen. Ik heb intellectuele bewoners meegemaakt die soms nog ingewikkelder communiceerden dan de gemeente, of dorpsraden en belangengroepen die zo intens met de gemeente bezig zijn dat ze de verbinding met hun achterban verloren. Ook sommige ambtenaren kunnen er wat van. Het feit dat inwoners niet soms begrijpen wat ze zeggen, zien ambtenaren dan als “bewijs” dat inwoners niet werkelijk kunnen bijdragen, en het al helemaal niet beter kunnen weten dat zij. Bekijk het bijgaande ludieke filmpje maar eens, een karikatuur maar met een weerspiegeling van een houding die we nog steeds aantreffen bij sommige gemeenten.

Het is een kunst om helder en inclusief te organiseren en communiceren, op een manier die het voor alle betrokkenen en belangstellenden mogelijk maakt om mee te doen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een opener houding van de overheid en transparanter en in een eerder stadium delen van informatie, vraagt ook om open en verantwoordelijke inwoners. Het is niet voor niets dat de overheid terughoudend is geworden met het delen van informatie. Niet zelden gingen de usual suspects met de grote belangen aan de haal met (te) vroeg verstrekte informatie. Van de kant van de overheid vraagt het om loslaten en vertrouwen geven. Geef inzicht in wat je doet en waarom, wees open in wat niet kan en denk dan ook mee over alternatieven. Een beweging die ik vaak zie, is het mijden van persoonlijk contact als er nee gezegd moet gaan worden. Schriftelijk of zo kort mogelijk afdoen, terwijl dat juist het moment is om uit te leggen en mee te denken! Juist in een situatie waarin je nee moet verkopen, kun je werken aan een constructieve relatie met inwoners.

Kortom: samenwerken schept een verantwoordelijkheid. Als je als ambtenaar een constructieve relatie wil met inwoners, investeer je in persoonlijk contact. Als je als inwoner een open overheid wil, vraagt dat ook iets van jou. Op het moment dat jij informatie krijgt, bepaal jij mede waar de reis naartoe gaat. Lukt het jou om dat te doen vanuit het oogpunt van algemeen belang?

Een volgende keer

In een volgend blog zal ik nader ingaan op samenwerking tussen raadsleden, bestuurders en inwoners en de niet te onderschatten rol van politieke dynamiek op de samenwerking tussen overheid en inwoners.


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Top Blogger

Rianca Evers-den Ouden (1978) is trainer, oud-gemeenteraadslid en projectmanager van het Huis van Burgerkracht. Door zaken terug te brengen tot de essentie, en in te zoomen op wat er echt nodig is wil zij mensen en werelden aan elkaar verbinden. Binnen het Huis van Burgerkracht gebruikt zij daarvoor met haar trainersteam maatwerktraining & coaching als tool, zodat de houding en vaardigheden van overheid en inwoners worden beïnvloed en versterkt, die nodig zijn voor het werkelijk samen sturen naar maatschappelijk resultaat!

Meer info: www.huisvanburgerkracht.nl

Rianca's Profielfoto
Rianca antwoordt op het onderwerp: #1624 3 maanden 2 weken geleden
Beste Frits, inderdaad interessant. Dank!
Rianca's Profielfoto
Rianca antwoordt op het onderwerp: #1623 3 maanden 2 weken geleden
Beste Joop, dank voor je reactie. Wanneer er geen goede basis is voor samenwerking tussen overheid en inwoners kunnen systemen ontsporen en dat is ook zeker gebeurd in de afgelopen decennia. Met een herziening van de rol van de overheid en een werkelijk samen gedragen verantwoordelijkheid komen uiteindelijk ook betere stelsels tot stand!

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

why-whonot_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
politics_yeah_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Zoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen
next-politiek_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
De vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke
challenge-change_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
... (en dan ook nog gehoord te worden) Na mijn werk als gemeenteraadslid mag ik me nu op een hele andere manier bezighouden met het verbeteren van de
mandela_quote_rise_above_circumstances_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Zou je ook wel eens willen dat politici besluiten zouden nemen puur op grond van inhoudelijke argumenten en waarden? Gewoon omdat het juist is, rechtvaardig
Boekpresentatie2_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
why-whonot_*_
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
politics_yeah_*_
Zoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen
schommel_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Mijnheer Terlouw, ik ben nu 45 jaar, mijn jeugd was in de koude oorlog. Toen ik opgroeide in de jaren '70 sloeg de RAF om zich heen in West-Duitsland,
graffiti-revolution_*_ > Een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners: dit is waar het ècht om draait | leiderschap
Er is reuring in de wereld. Na ons eigen Oekraïne referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als aanstaande president van de Verenigde Staten,
next-politiek_*_
De vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.