Login
Hoofd menu
Selecteer WPM
Drie. Twee. Een. GO! Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat Geschreven door Rianca Evers-den Ouden. Zoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen volksvertegenwoordigers zouden een natuurlijke lijn met hun kiezers en overige inwoners moeten hebben. Door hen zitten zij op de plek waar ze zitten, en hen vertegenwoordigen is hun primaire taak, toch? En toch is dat vaak niet zo, want ook in de politiek wint de systeemwereld het op enig moment meestal van de mens-met-idealen die iets wilde gaan betekenen voor zijn dorp, stad of land. Bestuurders zouden ook een natuurlijke lijn moeten hebben. Immers, voor het slagen van hun plannen zijn in hoge mate afhankelijk van het draagvlak en de samenwerking met inwoners en maatschappelijk middenveld. En toch is dat vaak niet zo, meer wethouders dan ooit moeten het veld ruimen omdat ze niet een goede manier hebben gevonden om belangenvrij samen te werken met inwoners (of daarvoor de kans niet kregen). Oorzaak: partijpolitiek De belangrijkste oorzaak die ik daarvoor zie, is partijpolitiek. Ik denk dat de particratie zijn langste tijd heeft gehad, en met mij vele anderen, er is al veel over geschreven. Zoals u van mij gewend geen uitgebreide wetenschappelijke beschouwing en politieke analyses (daar zijn anderen voor), maar wel een aantal feitelijke bezwaren tegen de partijpolitiek in het belang van de duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners. Voor de helderheid nog even de definitie van die duurzame samenwerking: Duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners komt tot stand, als zij vanuit een gezamenlijk doel in een gedeelde taal gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om te komen tot maatschappelijke resultaten. Dit gezegd hebbende, kunt u zich het onderstaande vast voorstellen. 1. Politieke belangen zijn vluchtig We kennen allemaal wel de verzuchtingen van inwoners over hoe goed politici met hen kunnen praten in campagnetijd, maar hoe snel dat ook weer verdwijnt als het pluche is bestegen. Als de gesprekken wel gaande blijven, concentreren ze zich vaak rondom een gedeeld belang. Het belang van de inwoners valt toevallig samen met een speerpunt van de betreffende partij. Wil de bewonersgroep iets dat niet in het politieke straatje past, dan zien de gesprekken er ineens heel anders uit. In het uiterste geval kan een bewonersgroep daarmee zelfs een verlengstuk van een politieke partij worden. Er wordt niet geïnvesteerd in duurzame samenwerking op alle relevante thema’s in de betreffende gemeente. 2. De samenwerking binnen raden en colleges komt onder druk te staan Als er gesprekken gaande zijn tussen politieke partijen en bewonersgroepen worden die vaak ingezet in de politieke arena. Het gesprek met de vijf inwoners over het subsidiebeleid wordt ineens het “bewijs” dat het beleid niet deugt. De bewonersgroepen worden ongevraagd ingezet om andere partijen of de bestuurder aan te vallen. Zij weten immers niet wat de inwoners echt vinden, zo wordt geredeneerd. Terwijl de taak van de raad zou moeten zijn het vertegenwoordigen van àlle inwoners en daarbij hoort het goed afwegen van àlle belangen. Ook partijgenoten zijn er goed in het elkaar lastig te maken. Bestuurders die al te goedwillend zijn worden teruggefloten door hun fractie, of dat ene wat al te enthousiaste fractielid krijgt geen initiatief van de grond. Alles omwille van de partijpolitiek, zonde! 3. Bewonersgroepen zijn niet zelden politiek gekleurd Veel bewonersgroepen ontstaan vanuit een gevoelde urgentie of belang. Op zich mooi, want dat geeft energie en het is meermaals gebleken hoe snel mensen gemobiliseerd kunnen worden als ze iets echt belangrijk vinden. Veel bewonersgroepen verzuimen echter om breed navraag te doen in hun buurt of wijk en te zorgen voor draagvlak. Ook is het vaak moeilijk om, als bijv. dat ene doel gerealiseerd is, een groep bij elkaar te houden die de wijk of buurt blijft vertegenwoordigen. Het individualisme in onze samenleving zorgt vaak voor een sec belangen-gedreven initiatief, dat niet verdergaat dan het eigen belang, en doodbloedt als het doel is bereikt. Ook dat is geen duurzame samenwerking. Hoe dan wel? Hoe dan wel? Maak bijvoorbeeld als gemeenteraad eens samen bindende afspraken over hoe je vrij van (partij)politieke belangen samen wil werken met inwoners en bewonersgroepen. Zij hebben niet gevraagd om onderlinge strijd of profileringsdrang! Verdiep je als raadslid of bestuurder in manieren om de dialoog met de bevolking aan te gaan en te organiseren. Leer goede afwegingen te maken tussen de verschillende belangen en probeer het gezamenlijke belang van de gemeenschap voorop te stellen. En vooral: val elkaar niet af. Stop met polariseren en ga samenwerken als politiek! Daarmee dien je de inwoner veel beter dan met welke politieke strategie ook. Stimuleer ook bewonersgroepen om verder te denken dan het ene (individuele) belang, om te voorkomen wat hierboven beschreven staat bij 3. Meer tips voor bewonersgroepen vindt u in mijn volgende blog. Reageren? Graag! .Discusieer mee over dit blog of deel het op social media

Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat

politics yeah > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschapZoals ik al aangaf in mijn vorige blog zoomen we dit keer wat meer in op de politieke dynamiek rondom de samenwerking tussen overheid en inwoners. Gekozen volksvertegenwoordigers zouden een natuurlijke lijn met hun kiezers en overige inwoners moeten hebben. Door hen zitten zij op de plek waar ze zitten, en hen vertegenwoordigen is hun primaire taak, toch? En toch is dat vaak niet zo, want ook in de politiek wint de systeemwereld het op enig moment meestal van de mens-met-idealen die iets wilde gaan betekenen voor zijn dorp, stad of land.

Bestuurders zouden ook een natuurlijke lijn moeten hebben. Immers, voor het slagen van hun plannen zijn in hoge mate afhankelijk van het draagvlak en de samenwerking met inwoners en maatschappelijk middenveld. En toch is dat vaak niet zo, meer wethouders dan ooit moeten het veld ruimen omdat ze niet een goede manier hebben gevonden om belangenvrij samen te werken met inwoners (of daarvoor de kans niet kregen).

Oorzaak: partijpolitiek

De belangrijkste oorzaak die ik daarvoor zie, is partijpolitiek. Ik denk dat de particratie zijn langste tijd heeft gehad, en met mij vele anderen, er is al veel over geschreven. Zoals u van mij gewend geen uitgebreide wetenschappelijke beschouwing en politieke analyses (daar zijn anderen voor), maar wel een aantal feitelijke bezwaren tegen de partijpolitiek in het belang van de duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners.

Voor de helderheid nog even de definitie van die duurzame samenwerking:

Duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners komt tot stand, als zij vanuit een gezamenlijk doel in een gedeelde taal gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om te komen tot maatschappelijke resultaten.

Dit gezegd hebbende, kunt u zich het onderstaande vast voorstellen.

1. Politieke belangen zijn vluchtig

We kennen allemaal wel de verzuchtingen van inwoners over hoe goed politici met hen kunnen praten in campagnetijd, maar hoe snel dat ook weer verdwijnt als het pluche is bestegen. Als de gesprekken wel gaande blijven, concentreren ze zich vaak rondom een gedeeld belang. Het belang van de inwoners valt toevallig samen met een speerpunt van de betreffende partij. Wil de bewonersgroep iets dat niet in het politieke straatje past, dan zien de gesprekken er ineens heel anders uit. In het uiterste geval kan een bewonersgroep daarmee zelfs een verlengstuk van een politieke partij worden. Er wordt niet geïnvesteerd in duurzame samenwerking op alle relevante thema’s in de betreffende gemeente.

2. De samenwerking binnen raden en colleges komt onder druk te staan

Als er gesprekken gaande zijn tussen politieke partijen en bewonersgroepen worden die vaak ingezet in de politieke arena. Het gesprek met de vijf inwoners over het subsidiebeleid wordt ineens het “bewijs” dat het beleid niet deugt. De bewonersgroepen worden ongevraagd ingezet om andere partijen of de bestuurder aan te vallen. Zij weten immers niet wat de inwoners echt vinden, zo wordt geredeneerd. Terwijl de taak van de raad zou moeten zijn het vertegenwoordigen van àlle inwoners en daarbij hoort het goed afwegen van àlle belangen. Ook partijgenoten zijn er goed in het elkaar lastig te maken. Bestuurders die al te goedwillend zijn worden teruggefloten door hun fractie, of dat ene wat al te enthousiaste fractielid krijgt geen initiatief van de grond. Alles omwille van de partijpolitiek, zonde!

3. Bewonersgroepen zijn niet zelden politiek gekleurd

Veel bewonersgroepen ontstaan vanuit een gevoelde urgentie of belang. Op zich mooi, want dat geeft energie en het is meermaals gebleken hoe snel mensen gemobiliseerd kunnen worden als ze iets echt belangrijk vinden. Veel bewonersgroepen verzuimen echter om breed navraag te doen in hun buurt of wijk en te zorgen voor draagvlak. Ook is het vaak moeilijk om, als bijv. dat ene doel gerealiseerd is, een groep bij elkaar te houden die de wijk of buurt blijft vertegenwoordigen. Het individualisme in onze samenleving zorgt vaak voor een sec belangen-gedreven initiatief, dat niet verdergaat dan het eigen belang, en doodbloedt als het doel is bereikt. Ook dat is geen duurzame samenwerking.

Hoe dan wel?

Hoe dan wel? Maak bijvoorbeeld als gemeenteraad eens samen bindende afspraken over hoe je vrij van (partij)politieke belangen samen wil werken met inwoners en bewonersgroepen. Zij hebben niet gevraagd om onderlinge strijd of profileringsdrang! Verdiep je als raadslid of bestuurder in manieren om de dialoog met de bevolking aan te gaan en te organiseren. Leer goede afwegingen te maken tussen de verschillende belangen en probeer het gezamenlijke belang van de gemeenschap voorop te stellen. En vooral: val elkaar niet af. Stop met polariseren en ga samenwerken als politiek! Daarmee dien je de inwoner veel beter dan met welke politieke strategie ook.

Stimuleer ook bewonersgroepen om verder te denken dan het ene (individuele) belang, om te voorkomen wat hierboven beschreven staat bij 3.

Meer tips voor bewonersgroepen vindt u in mijn volgende blog.

Reageren? Graag!


Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.

Geschreven door
Pro-Blogger Top Blogger

Rianca Evers-den Ouden (1978) is trainer, oud-gemeenteraadslid en projectmanager van het Huis van Burgerkracht. Door zaken terug te brengen tot de essentie, en in te zoomen op wat er echt nodig is wil zij mensen en werelden aan elkaar verbinden. Binnen het Huis van Burgerkracht gebruikt zij daarvoor met haar trainersteam maatwerktraining & coaching als tool, zodat de houding en vaardigheden van overheid en inwoners worden beïnvloed en versterkt, die nodig zijn voor het werkelijk samen sturen naar maatschappelijk resultaat!

Meer info: www.huisvanburgerkracht.nl

twitter's Profielfoto
twitter antwoordt op het onderwerp: #1650 1 maand 5 dagen geleden

Wat vind jij? deel het met ons!

INFO: You are posting the message as a 'Guest'

why-whonot_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
samenwerking_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
De overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing
next-politiek_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
De vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke
challenge-change_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
... (en dan ook nog gehoord te worden) Na mijn werk als gemeenteraadslid mag ik me nu op een hele andere manier bezighouden met het verbeteren van de
mandela_quote_rise_above_circumstances_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Zou je ook wel eens willen dat politici besluiten zouden nemen puur op grond van inhoudelijke argumenten en waarden? Gewoon omdat het juist is, rechtvaardig
Boekpresentatie2_*_
Wat zijn de vragen, als je op weg bent naar nieuw leiderschap? De zestig deelnemers aan de presentatie van mijn nieuwste boek hebben hier een antwoord
Schoolschade_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Schoolschade is de term die psychologen gebruiken voor leerlingen die zodanig zijn beschadigd op het basis of voortgezet onderwijs, dat ze burn out, depressie,
weconomics-9_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Beste Paul, Ik heb je laatste brief met veel aandacht gelezen. Dank daarvoor! Ook ik heb het gevoel dat we de goede richting op gaan, en dat acties steeds
fotozee_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Als je vanuit leiderschap je verdiept in het onderwijs, ontmoet je al snel een opvallend gebruik van termen. Als leider weet je dat bottom up, samensturing,
affiliate-loesje_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
{jssocials call2action="Tijdelijke kans!", hashtags="affiliate, marketing, pleaseRT", via=""} Thought Leadership is not about being known. It is about
why-whonot_*_
Hebben we de vorige keer de samenwerking tussen overheid en inwoners aangevlogen vanuit het ambtelijk en politieke perspectief, dit keer doen we dat vanuit
samenwerking_*_
De overheid is al een tijdje bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Aan de slag met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, democratische vernieuwing
schommel_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Mijnheer Terlouw, ik ben nu 45 jaar, mijn jeugd was in de koude oorlog. Toen ik opgroeide in de jaren '70 sloeg de RAF om zich heen in West-Duitsland,
graffiti-revolution_*_ > Waarom partijpolitiek duurzame samenwerking tussen overheid en inwoners in de weg staat | leiderschap
Er is reuring in de wereld. Na ons eigen Oekraïne referendum, de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als aanstaande president van de Verenigde Staten,
next-politiek_*_
De vorige keer beloofde ik jullie dat ik wat meer zou vertellen over mijn werk voor CDA-Next. Wat is eigenlijk een next-afdeling? En waarom heeft elke

FacebookG+TwitterRSSLinkedInPaper.li

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel Leiderschapsblog of -nieuwsbericht meer.