person_outline

  Leiderschap in een nieuwe politieke werkelijkheid

  wildepaardenindewei1000 > Leiderschap in een nieuwe politieke werkeli... | LeiderschapOp vrijdagavond 5 juni kwam een groep bevlogen mensen bij elkaar om te praten over dit thema in het mooie Deventer. Aan de hand van de persoonlijke verhalen en visies en het verbinden van de elementen die steeds terugkwamen daarin, kwamen we tot een gemeenschappelijke visie op het politiek leiderschap van de toekomst, leiderschap in de Next-Level Democracy.

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Waarde(n)vol leiderschap

  Het politiek leiderschap van de toekomst laat zich niet leiden door economie en macht, maar door waarden. Waarden als authenticiteit, transparantie, dienstbaarheid, moed en betrokkenheid. Waarden die niet slechts waardevol zijn voor de leider zelf, maar voor de hele samenleving. Daarbij heeft de leider dus een sterk besef van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de natuur. Hij of zij gaat op zoek naar het samen-bewustzijn, zoekt de juiste balans tussen volgen, sturen en verwonderen. En laat zich vanuit een sterk moreel kompas leiden door de inhoud, niet door degene met de grootste mond of het meeste geld. De mensen met sterke normen en waarden staan niet zelden onderaan de machtspiramide. Hier is werkelijk een kanteling nodig! In het blog De next-step: next-level democracy in action beschreven we al hoe sterk deze behoefte al speelt bij de burger, maar nog lang niet overal doordringt in de politieke werkelijkheid.

  Niet passend in het systeem

  De leiders van de toekomst passen vaak minder goed in het huidig systeem. Ze voelen goed waar het wringt. Soms hebben ze moeite met de huidige hiërarchie en/of missen het talent van ondergeschiktheid, zoals iemand het zo mooi verwoordde. Leiderschap moet een natuurlijk gegeven, geen gedwongen ondergeschiktheid op basis van positie en rangorde.

  Deze (toekomstig) leiders sluiten zich vaak aan bij verander- en vernieuwingsbewegingen zoals NederlandKantelt of MeerDemocratie. De competenties die je geschikt maken als (politiek) leider van de toekomst zijn vaak precies die zaken die maken dat je je minder thuis voelt in het huidig systeem.

  Terug naar de bedoeling

  Ooit was ons democratisch systeem, dat in de oorsprong echt niet zo slecht is, zo bedoeld. Het volk kiest uit haar midden leiders, met de kennis en kunde om de stem van het volk om te zetten in wijze besluiten. Echte volksvertegenwoordigers! Het is nooit de bedoeling geweest dat er een parallelle werkelijkheid ontstond waarbij de mens buiten de besluitvorming kwam te staan, en waarbij je als politicus je rol moet scheiden van je persoon om te kunnen functioneren.

  De nieuwe politiek leiders wijzen de weg terug naar een systeem waarin het gewone leven weer centraal staat en de overheid niet meer boven, maar naast de mensen staat. Of meer nog: onder de mensen, dienstbaar aan anderen. Een systeem waarin mensen de ruimte hebben om hun talenten optimaal in te zetten en zij waardig en vreedzaam samenleven. Waarin het uitgangspunt niet oordelen is, maar verwonderen en ruimte geven aan elkaar. Alleen door te verwonderen vind je de juiste balans tussen sturen en volgen.

  “Blijf je verwonderen, zie in het gewone het bijzondere”

  Lessen uit de natuur

  Twee lessen uit de natuur kwamen terug als het ging over politiek leiderschap:

  1. de rupsenkolonie: zij volgen hun leider gedwee in het vertrouwen dat ze naar een vruchtbare en sappige boom worden geleid. Totdat een rups aan de achterzijde ontdekt dat er eigenlijk iets verderop een veel betere boom is. Dat is wat de nieuwe leiders gaan doen: laten zien waar het beter is. En anderen ruimte geven om op ontdekking uit te gaan.
  2. de kudde wilde paarden: in een kudde wilde paarden zijn het de merries die voorop lopen en de kudde leiden naar het beste water en de groenste weiden. Totdat er gevaar dreigt, dan komen de hengsten naar voren en beschermen de kudde. Het vertelt ons dat we leiders nodig hebben die verzorgen en de noden van het volk kennen, maar ook leiders die de gevaren kennen en de moed hebben om het volk te beschermen. Gedeeld leiderschap dus, niet of/of, maar en/en!

  Vormen van leiderschap

  Welk type leiderschap past dan het beste in de nieuwe politieke werkelijkheid? Is dat feminien leiderschap, dienend-leiderschap of misschien evolutionair leiderschap?

  Wij kwamen tot de conclusie dat het leiderschap van de toekomst elementen bevat van al deze modellen en wellicht nog meer, maar dat het model dat wij voorstaan zich beste laat omschrijven als waarde(n)vol leiderschap. Een vorm van leiderschap die duurzaam is, en niet over een paar jaar weer wordt vervangen door een andere hype. Een vorm van leiderschap waarbij de leider zich ten allen tijde afvraagt:

  hoe kan IK in deze CONTEXT betekenisvol zijn voor MIJZELF, een ANDER en mijn OMGEVING?

  Met dank aan o.a.: Judith Compagner, Ron Berg, Simon Bax en Sjoerd Hania


  Interessant blog? Like it op Facebook, +1 op Google, Tweet het of deel dit blog op andere bookmarking websites.

  Rianca Evers-den Ouden > Leiderschap in een nieuwe politieke werkeli... | Leiderschap
  Geschreven door Rianca Evers-den Ouden
  Top Blogger Thought Leader

  Help jij graag mee om Platform Lerende Leiders gratis toegankelijk te houden? Bezoek dan ook eens onderstaande adverteerder en sponsor op die manier Platform Lerende Leiders.

  Ojee, waar is de advertentie gebleven?

  Wat vind jij? deel het met ons!

  INFO: Je plaatst dit bericht als 'Gast'

  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.