person_outline

  Privacy verklaring

  1. Overzicht van onze gegevensbescherming

  Algemeen

  Het volgende geeft u een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

  Gegevensverzameling op onze website

  Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

  De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van deze website. De contactgegevens van de verantwoordelijke zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.

  Hoe verzamelen we uw gegevens?

  Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.
  Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip dat u de pagina heeft geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

  Waar gebruiken we uw gegevens voor?

  Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

  Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

  U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U heeft ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

  Analytics en tools van derden

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen statistische analyses van uw surfgedrag op onze website worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en statistieken. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Gedetailleerde informatie is verderop te vinden in dit privacybeleid. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

  2. Algemene informatie en verplichte informatie

  Gegevensbescherming

  De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

  Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

  Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

  Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website

  De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website zijn:

  Platform Lerende Leiders
  Ruud van Lent
  Varenmos 18
  3994 KD Houten
  Nederland

  Telefoon: +31 (0) 646220315
  E-mail:

  De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

  Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

  Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. U kunt hiervoor een verzoek doen per e-mail. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

  Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

  Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  Recht op gegevensoverdracht

  U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

  TLS encrypie

  Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

  Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

  Beveiligde betalingen op deze website

  Als u een contract afsluit waarvoor u ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld het rekeningnummer voor automatische afschrijvingen) moet toesturen, zullen we deze gegevens nodig hebben om uw betaling te verwerken.

  Betalingstransacties met gebruik van gebruikelijke betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via beveiligde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een beveiligde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje in de adresbalk van uw browser zichtbaar is.

  Als u onze website bezoekt via een https beveiligde verbinding en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen betalingsgegevens die u ons verstrekt niet worden gelezen door derden.

  Informatie, blokkeren, verwijderen

  Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

  Oppositie tegen promotionele e-mails

  Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van deze website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

  3. Gegevensverzameling op onze website

  Cookies

  Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

  De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer onze site bezoekt.

  U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

  Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken, worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden afzonderlijk behandeld in deze privacy verklaring.

  Server log bestanden

  De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

  Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

  De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

  Contactformulier

  Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

  Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt hiervoor een verzoek doen per e-mail. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

  We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

  Forum

  Het Forum kan gebruikt worden om opmerkingen onder blogs te plaatsen, discussies te starten, of vragen te stellen. De persoonlijke gegevens die u verstrekt met uitzondering van de gegevens die u kenmerkt middels de {confidential} tags zijn publiekelijk toegankelijk en worden verwerkt met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG.

  We bewaren de gegevens die u op het forum opgeeft totdat u om verwijdering vraagt of deze gegevens zelf verwijdert, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

  Registratie op deze website

  U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot aanvullende functies. De invoergegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de respectieve site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden verstrekt, anders weigeren we uw registratie.

  Om u te informeren over belangrijke wijzigingen zoals die binnen het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie.
  We verwerken de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt alleen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. U kunt hiervoor een verzoek doen per e-mail. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

  We zullen de gegevens die zijn verzameld tijdens de registratie blijven opslaan zolang u op onze website geregistreerd blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

  Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

  We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om rechtsbetrekkingen met ons tot stand te brengen of te wijzigen. Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover vereist om u toegang te verlenen tot onze service of om u hiervoor te factureren.

  Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

  Gegevens verzonden bij het aangaan van een contract met online service

  Wij verzenden persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden in de mate die nodig is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die uw betalingen verwerken.

  Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uw gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

  De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

  4. Analyse en reclame

  Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
  Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
  Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

  IP-anonimisering

  We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

  Browser plug-in

  U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

  Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

  U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.
  Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

  Uitbestede gegevensverwerking

  We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en het volledig implementeren van de strikte vereisten van de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

  Nieuwsbrief analyse

  De verzamelde gebruiksinformatie van de door onze website verstuurde (geautomatiseerde) nieuwsbrieven wordt anoniem bijgehouden. Wij gebruiken deze informatie om onze nieuwsbrief (inhoudelijk) te verbeteren. Gebruiksinformatie kan niet terug herleid worden naar u.

  5. Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief gegevens

  Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. We slaan uw IP-adres op als technische maatregel om onze service te beschermen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

  Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

  De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief of de website worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

  Uitschrijven van een nieuwsbrief welke gekoppeld is aan een gratis abonnement, beëindigd automatisch dat gratis abonnement en de diensten welke aan dat abonnement gekoppeld zijn.

  6. Plug-ins en hulpmiddelen

  Social Sharing buttons

  Onze website maakt gebruik van Social Sharing knoppen. Bij het tonen van de knoppen op de verschillende website pagina’s worden geen gegevens gedeeld met de verschillende Social Media platformen. Indien u ervoor kiest om een pagina via een van de knoppen te delen, dan wordt er een connectie gemaakt met het betreffende Social Media platform en wordt informatie uitgewisseld welke gekoppeld kan worden aan uw persoonlijke profiel bij dit Social Media platform. Wij kunnen hier geen controle over uitvoeren.

  Social Sharing wordt gebruikt om onze website beter vindbaar te maken en om waardevolle informatie te delen met uw achterban. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.

  YouTube

  Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  Vimeo

  Onze website maakt gebruik van plug-ins van Vimeo, die worden beheerd door Vimeo. De exploitant van de pagina's is Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als u een van onze pagina's met een Vimeo-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, dan kan Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account. Vimeo wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Vimeo op https://vimeo.com/privacy

  Prezi

  Onze website maakt gebruik van plug-ins van Prezi, die worden beheerd door Prezi. De exploitant van de pagina's is Prezi Inc, Karen Tang, 450 Bryant Street, San Francisco, CA 94107, VS. Als u een van onze pagina's met een Prezi-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de Prezi-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Prezi-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw Prezi-account, dan kan Prezi uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Prezi-account. Prezi wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Prezi op https://prezi.com/privacy-policy/

  reCAPTCHA

  Om de invoerformulieren op onze website te beschermen, gebruiken we de "reCAPTCHA" -service van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna ook "Google" genoemd. Met deze service kunnen we onderscheid maken tussen informatie die is ingevoerd in een formulier door een mens en informatie die is ingevoerd door een geautomatiseerde machine. Het gebruik van geautomatiseerde informatie-invoer vormt misbruik. Voor zover ons bekend wordt de volgende informatie met Google gedeeld: de verwijzende URL, het IP-adres, het gedrag van websitebezoekers, informatie over het besturingssysteem, de browser en de duur van het bezoek, cookies, weergave-instructies en scripts, het invoergedrag van de gebruiker en de muisbewegingen in het reCAPTCHA selectievakje. Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om, onder andere, boeken en andere gedrukte producten te digitaliseren en om diensten zoals Google Street View en Google Maps (bijvoorbeeld huisnummers en straatnaamidentificatie) te optimaliseren. Het door reCAPTCHA overgebrachte IP-adres wordt niet vermengd met andere gegevens van Google, tenzij u bent ingelogd op uw Google-account op het moment dat u de reCAPTCHA-invoegtoepassing gebruikt. Als u deze overdracht en opslag van gegevens door Google over u en uw gedrag op onze website wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze website bezoekt en / of de reCAPTCHA-plug-in gebruikt. reCAPTCHA wordt gebruikt om onze website spamvrij te houden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG. De informatie die wordt verkregen via de reCAPTCHA-service wordt gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  7. Websites van derden

  Er zijn een aantal plaatsen op onze website of via onze services waar u op een link kunt klikken om toegang te krijgen tot andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. Als u bijvoorbeeld op een advertentie of een zoekresultaat op onze website klikt, wordt u mogelijk doorgestuurd naar een website die wij niet beheren. Deze externe websites kunnen onafhankelijk informatie en persoonlijke informatie van u vragen en verzamelen en ons in sommige gevallen informatie verstrekken over uw activiteiten op die websites. We raden u aan de privacyverklaringen van alle websites van derden die u bezoekt te raadplegen door op de link 'privacy' te klikken die zich meestal onder aan de webpagina die u bezoekt bevindt.

  8. Betalingsdienstaanbieders

  Mollie

  Onze website accepteert betalingen via payment processor Mollie. De betalingsprovider is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE, Amsterdam, Nederland.

  Als u kiest voor betaling via de betaalmethoden die wij momenteel aanbieden (iDEAL, Bancontact, SOFORT Banking, Overboeking, PayPal, Bitcoin, KBC / CBC-betaalknop, Belfius Direct Net), zullen de betalingsgegevens die u verstrekt, worden verstrekt aan die betaalgateways op basis van op Art. 6 (1) (a) (Toestemming) en art. 6 (1) (b) AVG (verwerking voor contractdoeleinden). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Het heeft geen invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

  9. Data locatie

  Onze website en database staan op servers welke gehost worden door hostingbedrijf SiteGround.

  De servers staan in een datacenter in Amsterdam (Nederland, Europa).

  SiteGround voldoet aan de AVG regelgeving middels de Gegevens verwerkingsovereenkomst die we met hun hebben afgesloten.

  10. Wijzigingsoverzicht

  We kunnen deze privacyverklaring periodiek wijzigen of aanvullen.

  Wanneer dit gebeurt, veranderen we de datum bovenaan de pagina en bewaren we een wijzigingsoverzicht aan het einde van deze pagina. We hebben niet de technische middelen om onze klanten op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. We raden u aan deze verklaring periodiek opnieuw te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen.

  • 20 november 2018: Verwijderen Social login
  • 6 juni 2018: Google reCaptcha toegevoegd
  • 5 juni 2018: Intitiële versie
  Last modification: di 20 nov 2018
  ×
  Niets meer missen?

  Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse e-zine en mis geen enkel Leiderschapsblog, -vacature of -nieuwsbericht meer.